Education Information

Education Information

 • 1995 - 2000 Doctorate

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri (Dr), Turkey

 • 1991 - 1995 Postgraduate

  Ankara University, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., Turkey

 • 1986 - 1991 Undergraduate

  Ankara University, İlahiyat Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2000 Doctorate

  Senusi Hareketi ve Tesirleri

  Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri (Dr)

 • 1995 Postgraduate

  Muhammed b. Ali es-Senusi ve Senusilik

  Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr.

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

 • B2 Upper Intermediate Arabic