Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Importance of Geopolymer Structures in Turkey: Case of Diatomite Doped Fly Ash Based Geopolymers

The Importance of Geopolymer Structures in Turkey: Case of Diatomite Doped Fly Ash Based Geopolymers, Nevşehir, Turkey, 24 - 26 June 2020, pp.355-357

Arakatlı Göçertme Yönteminde Galeri Aynası ve Tavan Delme İşlerinde Risk Analizi

2. Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi, 8 - 09 November 2017

Voltammetric investigation of pyrite ovalbumin interaction

15th Balkan Mineral Processing Congress, Sozopol, Bulgaria, Sozopol, Bulgaria, 12 - 16 June 2013

Ovalbumin Adsorption on Pyrite An FTIR Spectroscopy Study

XIIIth International Mineral Processing Symposium, Bodrum, Turkey, Bodrum, Turkey, 10 - 12 October 2012

Pirit metal iyonu etkileşimine albüminin etkisinin voltametri tekniği ile incelenmesi

Doğu Karadeniz Bölgesi Maden Kaynaklarının Değerlendirilmesi Sempozyumu, Turkey, 14 - 16 September 2006

Electrochemistry of Pyrite Oxidation in Natural and Alkaline Conditions

10th International Conference on environment and Mineral Processing, 19-24, ČSVT HGF VŠB TU Ostrava, Czech Republic, Ostrava, Czech Republic, 22 - 24 June 2006