Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

pH Dependent Degradation and Characterization of Geopolymer Structures Derived from Fly Ash

ACTA PHYSICA POLONICA A, cilt.131, sa.3, ss.379-381, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

IMPACT OF OVALBUMIN ON PYRITE FLOTATION IN THE ABSENCE AND PRESENCE OF METAL IONS

PHYSICOCHEMICAL PROBLEMS OF MINERAL PROCESSING, cilt.50, sa.1, ss.31-40, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Electrochemical study of pyrite-ovalbumin interaction in relation to flotation

TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA, cilt.23, sa.9, ss.2766-2775, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Importance of Geopolymer Structures in Turkey: Case of Diatomite Doped Fly Ash Based Geopolymers

The Importance of Geopolymer Structures in Turkey: Case of Diatomite Doped Fly Ash Based Geopolymers, Nevşehir, Türkiye, 24 - 26 Haziran 2020, ss.355-357

Arakatlı Göçertme Yönteminde Galeri Aynası ve Tavan Delme İşlerinde Risk Analizi

2. Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi, 8 - 09 Kasım 2017

Voltammetric investigation of pyrite ovalbumin interaction

15th Balkan Mineral Processing Congress, Sozopol, Bulgaria, Sozopol, Bulgaristan, 12 - 16 Haziran 2013

Ovalbumin Adsorption on Pyrite An FTIR Spectroscopy Study

XIIIth International Mineral Processing Symposium, Bodrum, Turkey, Bodrum, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2012

FTIR Spectroscopy Study on the Electrochemistry of Pyrite Cu Interaction in the Presence of Dithiophosphinate at pH 9 2

XII International Mineral Processing Symposium, Capadocia - Nevşehir, Nevşehir, Türkiye, 6 - 08 Ekim 2010

Pirit metal iyonu etkileşimine albüminin etkisinin voltametri tekniği ile incelenmesi

Doğu Karadeniz Bölgesi Maden Kaynaklarının Değerlendirilmesi Sempozyumu, Türkiye, 14 - 16 Eylül 2006

Electrochemistry of Pyrite Oxidation in Natural and Alkaline Conditions

10th International Conference on environment and Mineral Processing, 19-24, ČSVT HGF VŠB TU Ostrava, Czech Republic, Ostrava, Çek Cumhuriyeti, 22 - 24 Haziran 2006