Akademik İdari Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2018 - Devam Ediyor Doç.Dr.

 • 2012 - 2013 Yrd.Doç.Dr.

  Giresun Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

Yönetimsel Görevler

 • 2015 - 2017 Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

 • 2014 - 2016 Bölüm Başkan Yardımcısı

Verdiği Dersler

 • Lisans II. Dünya Savaşı Sonrası Türk Dış Politikası

 • Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II

 • Yüksek Lisans Cumhuriyet Dönemi Türk Dış Politikası

 • Lisans Çağdaş Dünya Tarihi

 • Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

 • Lisans Çağdaş Dünya Tarihi

 • Lisans Türkiyede Eğitim Politikaları ve Uygulamaları

 • Lisans Öğretmenlik Uygulaması

 • Yüksek Lisans Cumhuriyet Dönemi Kültür ve Eğitim Çalışmaları

 • Lisans Çağdaş Türk Dünyası Tarihi

 • Doktora Türk Modernleşmesinin Düşünsel Öncüleri

 • Lisans Çağdaş Türk Dünyası Tarihi

 • Lisans II. Dünya Savaşı Sonrası Türk Dış Politikası

 • Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I

 • Yüksek Lisans Cumhuriyet Dönemi Türk Dış Politikası

 • Doktora Türk Modernleşmesinin Düşünsel Öncüleri

 • Lisans Türk Anayasa Tarihi

 • Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi - I

 • Lisans Türk Yenilik ve Demokrasi Tarihi

 • Lisans Öğretmenlik Uygulaması

 • Lisans Okul Deneyimi

 • Yüksek Lisans Cumhuriyet Dönemi Kültür ve Eğitim Çalışmaları

 • Lisans Türk Anayasa Tarihi

 • Yüksek Lisans Cumhuriyet Tarihinin Kaynakları(Genel Kültür)

 • Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

 • Yüksek Lisans Cumhuriyet Dönemi Türk Dış Politikası

 • Lisans Topluma Hizmet Uygulamaları

 • Lisans Sosyal Proje Geliştirme

 • Lisans İktisat Tarihi

 • Yüksek Lisans Cumhuriyet Dönemi Kültür ve Eğitim Çalışmaları

 • Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

 • Lisans İktisat Tarihi

 • Yüksek Lisans Seminer Dersi

 • Lisans Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi - II

 • Lisans Topluma Hizmet Uygulamaları

 • Lisans Öğretmenlik Uygulaması

 • Yüksek Lisans Seminer Dersi

 • Lisans Çağdaş Dünya Tarihi

 • Lisans Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi - II

 • Lisans Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi - II

 • Lisans Özel Öğretim Yöntemleri

 • Lisans Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi - I

 • Ön Lisans Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi - I

 • Lisans Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi - I

 • Lisans Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

 • Lisans Okul Deneyimi

 • Lisans Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi - I

 • Lisans Öğretmenlik Uygulaması

 • Lisans Okul Deneyimi

 • Lisans Sosyal Proje Geliştirme

 • Lisans Yeni ve Yakınçağ Tarihi

 • Lisans Öğretmenlik Uygulaması - I

 • Lisans Öğretmenlik Uygulaması - I

 • Lisans Okul Deneyimi

 • Lisans Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi - II

 • Lisans Yeni ve Yakınçağ Tarihi

 • Lisans Topluma Hizmet Uygulamaları

 • Yüksek Lisans Türk Tarih Tezi Üzerine Düşünceler