Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

CUMHURİYET DÖNEMİNDE YURT DIŞINA ÖĞRENCİ GÖNDERME FAALİYETLERİVE “TALHA SABUNCU” ÖRNEĞİ

AVRASYA Uluslararası Araştırmalar Dergisi, cilt.8, sa.24, ss.232-254, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Maarif Kongresi, Heyet-i İlmiyeler ve Uluslararası Ortaöğretim Öğretmenleri Kongresi Üzerine Bir Değerlendirme

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Karadeni Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.10, sa.19, ss.509-523, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Amerika Birleşik Devletleri Sivas Konsolosu Milo Augustus Jewett’in Türk Ermeni İlişkilerine Yönelik Yanlı Tutumu

Zeitschrift für die Welt der Türken, cilt.9, sa.3, ss.205-220, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Amerika Birleşik Devletleri Sivas Konsolosluğu Raporlarına Göre 19 Yüzyıl Sonlarında Sivas Ve Havalisinde Ekonomik Ve Sosyal Hayat 1887 1893

International Journal of Eurasia Social Sciences, cilt.6, sa.21, ss.149-171, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Bilgiler Dersi Kapsamında Okul Dışı Çevrelerin Kullanımı Yatılı Çorum Arkeoloji Müzersinde Bir Gün

Zeitschrift Für Die Welt Der Türken, cilt.8, sa.3, ss.193-216, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tek Parti Dönemi Mülki İdarede Yapılanma Çalışmaları

Türkiye Sosyal Araştırmalar Derigisi, cilt.20, sa.1, ss.133-151, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir İç İskan Uygulaması Çaykara dan Özalp e Göç

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.13, sa.2, ss.423-435, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Amerikalı Diplomatın Gözüyle Bağdat Demir Yolu Projesi ABD Sivas Konsolosu Henry M Jewett in Raporu

Marmara Üniversitesi Öneri, cilt.11, sa.41, ss.1-16, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sivas Kongresinde İki Niğdeli

Zeitschrift Für Die Welt Der Türken, cilt.4, sa.3, ss.259-266, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bahtiyar Vahabzade de Tarih Şuuru

Türk Yurdu, cilt.29, sa.263, ss.89-91, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osmanlı Toplumunda Aidiyetlik Duygusuna Bir Örnek Ahmet Rüstem

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.19, sa.1, ss.169-184, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Doğu Türkistan dan Türkiye ye Hazin Bir Göç Hikayesi

Turkish Studies, cilt.2, sa.1, ss.252-273, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Resimli İktisat Salnamesine Göre Vilayetlerin Ekonomik Faaliyetleri (1926-1927)

4. Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi, Ankara, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, ss.981-998

1924 YIılı Salnamesine Göre Heybeliada Sanatoryumu

IV. Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi, Ankara, Türkiye, 21 - 22 Aralık 2019, ss.1007-1027

HİNDİSTAN VE PAKİSTAN ARASINDA 1965 YILINDA YAŞANAN SINIR OLAYLARI VE TÜRKİYE’NİN TUTUMU

III. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 12 - 14 Nisan 2019, ss.262-274

MAARİF SÂLNÂMELERİNE GÖRE SİVAS’TA GAYRİMÜSLİMLERİN EĞİTİMİ (1898 - 1903)

Atalas 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Sivas, Türkiye, 28 - 30 Haziran 2019, cilt.1, ss.267-288

SOĞUK SAVAŞIN ENTELEKTÜEL CEPHESİ BOBBY FİSCHER – BORİS SPASSKY SATRANÇ MAÇI

Atlas 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Sivas, Türkiye, 28 - 30 Haziran 2019, cilt.2, ss.427-435

KIRIM TATARLARININ EFSANE LİDERİ MUSTAFA ABDULCEMİLKIRIMOĞLUNUN LİDERLİK ÖZELLİKLERİ

I. Atlas Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2018

Cumhuriyetin İlk Yıllarında İran Tarihine Dair Bir Rapor

I. ULUSLARARASIDEDE KORKUTTÜRK TARİHİ KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATISEMPOZYUMU, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Mart 2018, ss.303-309

OSMANLIDAN CUMHURİYETE AYDIN BİR KADIN PORTRESİ: REBİA TEVFİKBAŞOKÇU

II. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Skopje, Makedonya, 20 - 22 Nisan 2018, ss.355-361

1317 (1899-1900) MAARİF SALNAMELERİNE GÖRE KOSOVA’DA EĞİTİM

II. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Skopje, Makedonya, 20 - 22 Nisan 2018, ss.362-379

Oğuznamede Başkurtlar

I. ULUSLARARASI MİFTAHETDİN AKMULLABAŞKURT TARİHİ – KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATISEMPOZYUMU, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Mart 2018

I Dünya Savaşı Sürecinde Sivas ta Siyasi Askeri ve Sosyal Ortamın Ermeni Nüfusu Üzerindeki Etkiler

Uluslararası Birinci Dünya Savaşı’xxnın 100.Yılı Sempozyumu, Bitlis, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2014, cilt.2, ss.277-292

Amerika Birleşik Devletleri Sivas Konsolosu Henry Jewett in Raporuna Göre Sivas ve Çevresindeki Amerikan Kolejleri

Dmitri Yavorinitski 1st International European Congress On Social Sciences, Kyyiv, Ukrayna, 10 - 13 Ağustos 2017, ss.67-68

19. Yüzyılda Anadolu da Bir Misyoner Alilesi Jewettler

Dmitri Yavorinitski 1st International European Congress On Social Sciences, Kyyiv, Ukrayna, 10 - 13 Ağustos 2017, ss.15-16

Milli Eğitim Şuralarında Öğretmenlerin Özlük Haklarıyla İlgili Alınan Kararlar

I. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.314-315

Kore Savaşı Sonrası Türkiye-Amerika Yakınlaşmasının Sosyal Boyutu: “Türk-Amerikan Çocuk Kültür Derneği”

I. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.73-74

Türkçe ve Türk Kültürü Öğretim ProgramlarıBağlamında İki Dilli Türk Çocuklarına SosyalBilgiler Öğretimi

6. ULUSLARARASI SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, Eskişehir, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2017

Heyet İ İlmiye Çalışmalarında Öğretmenlere Yönelik Alınan Kararlar Ve Cumhuriyetin İlk Yıllarında Öğretmen

V. International Turkic Art, History and Folklore Congress, Comrat, Moldova, 13 - 16 Nisan 2016

Amerika Birleşik Devletleri nin Osmanlı Devleti İle İlk Teması Ve Amiral William Bainbridge in Osmanlı İzlenimleri

3. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 - 30 Ekim 2016, ss.36-39

Sivas Amerika Birleşik Devletleri Konsolosluğu Hakkında Genel Bir Değerlendirme

1. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Elazığ, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2016, ss.1362-1370

Hurufat Defterlerine Göre Bozok Sancağı

Uluslararası Bozok Sempozyumu, Yozgat, Türkiye, 5 - 07 Mayıs 2016

Amerikan Misyonerlerinin Belgelerinde Osmanlı Devleti nin I Dünya Savaşı Hazırlıkları

I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Ermenileri Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 23 - 24 Ekim 2015

XIX Yüzyıl ın İlk Yarısında Kadim Dostluğa Bir Örnek Sivas ta Türk Ermeni İlişkileri

Kadim Dostluğun Yüz Yıllık Açmazında Türk Ermeni İlişkileri Uluslararası Sempozyumu: Toplumsal Bellek, Ön Yargılar ve Gerçekler, Antalya, Türkiye, 8 - 11 Nisan 2015

Kitap & Kitap Bölümleri