Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2018 - Continues Associate Professor

 • 2012 - 2013 Assistant Professor

  Giresun University, Faculty Of Educatıon, Department Of Socıal Scıences And Turkısh Language Teachıng

Managerial Experience

 • 2015 - 2017 Head of Department

 • 2014 - 2016 Deputy Head of Department

Courses

 • Undergraduate II. Dünya Savaşı Sonrası Türk Dış Politikası

 • Undergraduate Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II

 • Postgraduate Cumhuriyet Dönemi Türk Dış Politikası

 • Undergraduate Çağdaş Dünya Tarihi

 • Postgraduate Uzmanlık Alan Dersi

 • Undergraduate Çağdaş Dünya Tarihi

 • Undergraduate Türkiyede Eğitim Politikaları ve Uygulamaları

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması

 • Postgraduate Cumhuriyet Dönemi Kültür ve Eğitim Çalışmaları

 • Undergraduate Çağdaş Türk Dünyası Tarihi

 • Doctorate Türk Modernleşmesinin Düşünsel Öncüleri

 • Undergraduate Çağdaş Türk Dünyası Tarihi

 • Undergraduate II. Dünya Savaşı Sonrası Türk Dış Politikası

 • Undergraduate Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I

 • Postgraduate Cumhuriyet Dönemi Türk Dış Politikası

 • Doctorate Türk Modernleşmesinin Düşünsel Öncüleri

 • Undergraduate Türk Anayasa Tarihi

 • Undergraduate Türkiye Cumhuriyeti Tarihi - I

 • Undergraduate Türk Yenilik ve Demokrasi Tarihi

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması

 • Undergraduate Okul Deneyimi

 • Postgraduate Cumhuriyet Dönemi Kültür ve Eğitim Çalışmaları

 • Undergraduate Türk Anayasa Tarihi

 • Postgraduate Cumhuriyet Tarihinin Kaynakları(Genel Kültür)

 • Postgraduate Uzmanlık Alan Dersi

 • Postgraduate Cumhuriyet Dönemi Türk Dış Politikası

 • Undergraduate Topluma Hizmet Uygulamaları

 • Undergraduate Sosyal Proje Geliştirme

 • Undergraduate İktisat Tarihi

 • Postgraduate Cumhuriyet Dönemi Kültür ve Eğitim Çalışmaları

 • Postgraduate Uzmanlık Alan Dersi

 • Undergraduate İktisat Tarihi

 • Postgraduate Seminer Dersi

 • Undergraduate Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi - II

 • Undergraduate Topluma Hizmet Uygulamaları

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması

 • Postgraduate Seminer Dersi

 • Undergraduate Çağdaş Dünya Tarihi

 • Undergraduate Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi - II

 • Undergraduate Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi - II

 • Undergraduate Özel Öğretim Yöntemleri

 • Undergraduate Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi - I

 • Associate Degree Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi - I

 • Undergraduate Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi - I

 • Undergraduate Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

 • Undergraduate Okul Deneyimi

 • Undergraduate Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi - I

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması

 • Undergraduate Okul Deneyimi

 • Undergraduate Sosyal Proje Geliştirme

 • Undergraduate Yeni ve Yakınçağ Tarihi

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması - I

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması - I

 • Undergraduate Okul Deneyimi

 • Undergraduate Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi - II

 • Undergraduate Yeni ve Yakınçağ Tarihi

 • Undergraduate Topluma Hizmet Uygulamaları

 • Postgraduate Türk Tarih Tezi Üzerine Düşünceler