Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Sivas Kongresinde İki Niğdeli

Zeitschrift Für Die Welt Der Türken, vol.4, no.3, pp.259-266, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Bahtiyar Vahabzade de Tarih Şuuru

Türk Yurdu, vol.29, no.263, pp.89-91, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Resimli İktisat Salnamesine Göre Vilayetlerin Ekonomik Faaliyetleri (1926-1927)

4. Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi, Ankara, Turkey, 20 - 22 December 2019, pp.981-998

1924 YIılı Salnamesine Göre Heybeliada Sanatoryumu

IV. Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi, Ankara, Turkey, 21 - 22 December 2019, pp.1007-1027

HİNDİSTAN VE PAKİSTAN ARASINDA 1965 YILINDA YAŞANAN SINIR OLAYLARI VE TÜRKİYE’NİN TUTUMU

III. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 12 - 14 April 2019, pp.262-274

MAARİF SÂLNÂMELERİNE GÖRE SİVAS’TA GAYRİMÜSLİMLERİN EĞİTİMİ (1898 - 1903)

Atalas 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Sivas, Turkey, 28 - 30 June 2019, vol.1, pp.267-288

SOĞUK SAVAŞIN ENTELEKTÜEL CEPHESİ BOBBY FİSCHER – BORİS SPASSKY SATRANÇ MAÇI

Atlas 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Sivas, Turkey, 28 - 30 June 2019, vol.2, pp.427-435

KIRIM TATARLARININ EFSANE LİDERİ MUSTAFA ABDULCEMİLKIRIMOĞLUNUN LİDERLİK ÖZELLİKLERİ

I. Atlas Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Nevşehir, Turkey, 19 - 21 October 2018

Cumhuriyetin İlk Yıllarında İran Tarihine Dair Bir Rapor

I. ULUSLARARASIDEDE KORKUTTÜRK TARİHİ KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATISEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 20 - 23 March 2018, pp.303-309

OSMANLIDAN CUMHURİYETE AYDIN BİR KADIN PORTRESİ: REBİA TEVFİKBAŞOKÇU

II. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Skopje, Macedonia, 20 - 22 April 2018, pp.355-361

1317 (1899-1900) MAARİF SALNAMELERİNE GÖRE KOSOVA’DA EĞİTİM

II. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Skopje, Macedonia, 20 - 22 April 2018, pp.362-379

Oğuznamede Başkurtlar

I. ULUSLARARASI MİFTAHETDİN AKMULLABAŞKURT TARİHİ – KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATISEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 20 - 23 March 2018

I Dünya Savaşı Sürecinde Sivas ta Siyasi Askeri ve Sosyal Ortamın Ermeni Nüfusu Üzerindeki Etkiler

Uluslararası Birinci Dünya Savaşı’xxnın 100.Yılı Sempozyumu, Bitlis, Turkey, 13 - 15 October 2014, vol.2, pp.277-292

Amerika Birleşik Devletleri Sivas Konsolosu Henry Jewett in Raporuna Göre Sivas ve Çevresindeki Amerikan Kolejleri

Dmitri Yavorinitski 1st International European Congress On Social Sciences, Kyyiv, Ukraine, 10 - 13 August 2017, pp.67-68

19. Yüzyılda Anadolu da Bir Misyoner Alilesi Jewettler

Dmitri Yavorinitski 1st International European Congress On Social Sciences, Kyyiv, Ukraine, 10 - 13 August 2017, pp.15-16

Milli Eğitim Şuralarında Öğretmenlerin Özlük Haklarıyla İlgili Alınan Kararlar

I. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.314-315

Kore Savaşı Sonrası Türkiye-Amerika Yakınlaşmasının Sosyal Boyutu: “Türk-Amerikan Çocuk Kültür Derneği”

I. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.73-74

Türkçe ve Türk Kültürü Öğretim ProgramlarıBağlamında İki Dilli Türk Çocuklarına SosyalBilgiler Öğretimi

6. ULUSLARARASI SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, Eskişehir, Turkey, 4 - 06 May 2017

Heyet İ İlmiye Çalışmalarında Öğretmenlere Yönelik Alınan Kararlar Ve Cumhuriyetin İlk Yıllarında Öğretmen

V. International Turkic Art, History and Folklore Congress, Comrat, Moldova, 13 - 16 April 2016

Amerika Birleşik Devletleri nin Osmanlı Devleti İle İlk Teması Ve Amiral William Bainbridge in Osmanlı İzlenimleri

3. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 30 October 2016, pp.36-39

Sivas Amerika Birleşik Devletleri Konsolosluğu Hakkında Genel Bir Değerlendirme

1. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Elazığ, Turkey, 13 - 15 October 2016, pp.1362-1370

Hurufat Defterlerine Göre Bozok Sancağı

Uluslararası Bozok Sempozyumu, Yozgat, Turkey, 5 - 07 May 2016

Amerikan Misyonerlerinin Belgelerinde Osmanlı Devleti nin I Dünya Savaşı Hazırlıkları

I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Ermenileri Sempozyumu, Sivas, Turkey, 23 - 24 October 2015

XIX Yüzyıl ın İlk Yarısında Kadim Dostluğa Bir Örnek Sivas ta Türk Ermeni İlişkileri

Kadim Dostluğun Yüz Yıllık Açmazında Türk Ermeni İlişkileri Uluslararası Sempozyumu: Toplumsal Bellek, Ön Yargılar ve Gerçekler, Antalya, Turkey, 8 - 11 April 2015

Books & Book Chapters