Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1990 - 1996 Doktora

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Türkiye

 • 1988 - 1990 Yüksek Lisans

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Türkiye

 • 1984 - 1988 Lisans

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1996 Doktora

  Ilgaz yöresindeki üst Jura-alt kretase yaşlı kireçtaşlarının stratigrafisi ve paleontolojisi

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

 • 1991 Yüksek Lisans

  Zile (Tokat) yöresinin jeolojik ve paleontolojik özellikleri

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi