Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Yıldızeli (Sivas) ile Akdağmadeni (Yozgat) arasındaki Paleojen Tortullarının Biyostratigrafisi

18. PALEONTOLOJİ-STRATİGRAFİ ÇALIŞTAYI, Tekirdağ, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2017, ss.137

Yıldızeli (Sivas) ile Akdağmadeni (Yozgat) arasındaki Paleojen Tortullarının Biyostratigrafisi

Uluslararası katılımlı 18. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı, Tekirdağ, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2017, ss.137-138