Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The effects of intraperitoneal chemotherapeutic agents on adhesion formation

EUROPEAN JOURNAL OF GYNAECOLOGICAL ONCOLOGY, cilt.37, sa.6, ss.781-785, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A case of chronic suppurative otitis media caused by Kerstersia gyiorum

APMIS, cilt.123, sa.11, ss.986-989, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Tonsillectomy; Non-Hodgkin’s Lymphoma and Acute Leukemia

Journal of Medical Research and Science, cilt.2, sa.2, ss.2-4, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Oxaliplatin and ototoxicity: is it really safe for hearing?

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.44, sa.4, ss.586-589, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Chronic Otitis Media With Multiple Complications

JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY, cilt.24, sa.4, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A Giant Juvenile Nasopharyngeal Angiofibroma

JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY, cilt.24, sa.3, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Gastroesophageal Reflux Disease in Children With Chronic Otitis Media With Effusion

JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY, cilt.24, sa.2, ss.380-383, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Parotid Tail Pleomorphic Adenoma Extending to the Parapharyngeal Space

JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY, cilt.24, sa.2, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Comparison of the Effects of Desflurane and Sevoflurane on Middle Ear Pressure: A Randomized Controlled Clinical Trial

ORL-JOURNAL FOR OTO-RHINO-LARYNGOLOGY HEAD AND NECK SURGERY, cilt.75, sa.6, ss.314-319, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Results of Endoscopic Endonasal Dacryocystorhinostomy

JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY, cilt.24, sa.1, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Recurrent Rhinolithiasis: A Case Report with Review of the Literature

WEST INDIAN MEDICAL JOURNAL, cilt.61, ss.760-763, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Canalicular Adenoma of the Palate

JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY, cilt.23, sa.5, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Comparison of inflammatory level and symptom level in cases having chronic rhinosinusitis

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, cilt.9, sa.6, ss.530-534, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Zeytinli Ada (MÖ 2.yy - MS 12.yy) Bireylerinde İnterorbital, Biorbital ve Bizigomatik Mesafelerin Üç Boyutlu Tomografi Değerlendirilmesi.

Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.38, sa.2, ss.364-372, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

VEGF, sVEGFR-1 and Endostatin Serum Levels and VEGF Polymorphisms in Recurrent Aphthous Stomatitis

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, cilt.7, sa.5, ss.701-705, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

PEDİATRİK TRAKEOSTOMİ 25 VAKANIN ENDİKASYON VE KOMPLİKASYON ANALİZİ

Bozok Tıp Dergisi, cilt.5, sa.4, ss.23-27, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Does Cochlear Nerve Size Differ Among Societies?

ERCIYES MEDICAL JOURNAL, cilt.37, sa.1, ss.16-18, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

TUKRUK BEZiNiN NADiR BiR TUMORO DUMB-BELL PLEOMORFiK ADENOM

Bozok Tıp Dergisi, cilt.5, sa.1, ss.66-68, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dev rinolit: olgu sunumu

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.21, sa.4, ss.147-150, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MRI of a rare located nasal schwannoma

EURORAD, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Prevalence of sinusitis and mastoiditis in headache

ENT UPDATES, cilt.3, sa.3, ss.146-149, 2013 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Total and partial ear epithesis : two case reports with review of literature.

Cumhuriyet Dental Journal, cilt.16, sa.3, ss.1-5, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

The effect of adenotonsillectomy on pulmonary function tests

Healthmed, cilt.7, sa.4, ss.1136-1139, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Surgical treatment of parotid gland pleomorphic adenomas Our experiments and literature review

Global Advanced Research Journal of Medicine and Medical Sciences, cilt.2, sa.6, ss.125-127, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Giant frontal pyomucocele

ENT UPDATES, cilt.2, sa.2, ss.85-87, 2012 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Tümör cerrahisi sonrası geçici yüz epitezi uygulaması.

Türk Dişhekimliği Dergisi, cilt.77, ss.16-19, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Verrucous carcinoma of the external auditory canal: a report of two cases

Cumhuriyet Medical Journal, cilt.31, sa.2, ss.155-159, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tümör sebebiyle maksillektomi geçiren hastada obtürator rehabilitasyonu.

Türk Dişhekimliği Dergisi, cilt.75, ss.74-76, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Extranodal tuberculosis of head and neck: a report of four cases

Cumhuriyet Medical Journal, cilt.31, sa.1, ss.60-65, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuklarda parafarengeal ve retrofarengeal apse: Olgu sunumu

Turk Otolarengoloji Arsivi, cilt.47, sa.4, ss.179-182, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

başboyun bölgesine lokalize ekstaranodal tüberkülozlu dört olgumuz

cumhuriyet tıp dergisi, cilt.31, ss.60-65, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

dış kulak yolu verrüköz karsinomalı iki olgusunumu

cumhuriyet tıp dergisi, cilt.31, ss.155-159, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PREVALANCE OF HEARING LOSS ON DENTAL LABORATORY TECHNICIANS EXPOSED TO NOISE

The Anatolian Journal of Clinical Investigation, cilt.2, sa.3, ss.113-117, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Prevalance of hearıng loss on dental laboratory technıcıans exposed to noıse

Anatol J Clin Investig, cilt.2, sa.3, ss.113-117, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MAKSİLLER SİNÜS KOLESTEROL GRANÜLOMASI

KBB-Forum, cilt.6, sa.2, ss.79-81, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Adenoidektomide Ve Tonsillektomide Güncel Yaklaşımlar

Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz Ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 26 - 28 Kasım 2020

Preoperative and postoperative ocular culture of patients with rhinoplasty

24. Uluslararası Dişhekimliği Kongres, 27 - 30 Eylül 2018

CHRONIC PLASMA CELL OSTEOMYELITIS OF THE MAXILLA: A RARE PRESENTATION

22 nd Congress of the Balkan Stomatological Society (BaSS), 4 - 06 Mayıs 2017

Nazal bölgede hiperdens görünüm: Rinolit

35.Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 16 Kasım 2014

Nasolabial kist olgusu

35.Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 16 Kasım 2014

Destrüksiyona sebep olan inverted papillom

35.Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 16 Kasım 2014

DESFLURAN VE SEVOFLURANIN ORTA KULAK BASINCINA ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 46. Ulusal Kongresi "TARK 2012, Türkiye, 7 - 11 Kasım 2012

Dumb-bell Pleomorfik Adenom

34.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 10 - 14 Ekim 2012