Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2012 - Continues Assistant Professor

  Sivas Cumhuriyet University, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü

Courses

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması

 • Undergraduate Matematiğin Temelleri - II

 • Undergraduate Matematik Eğitimi

 • Undergraduate Bilimsel Araştırma Yöntemleri

 • Undergraduate Eğitimde Teknoloji Kullanımı

 • Postgraduate Matematiksel Kavramların Tarihsel Gelişimi

 • Undergraduate Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi - I

 • Undergraduate Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi - II

 • Undergraduate Erken Çocuklukta Matematik Eğitimi

 • Undergraduate Okul Deneyimi

 • Postgraduate Matematiği Öğretme Bilgisi

 • Undergraduate Matematik Eğitimi

 • Undergraduate Matematik Öğretimi - I

 • Postgraduate Matematik Eğitiminde Karma Yöntem Araştırmaları

 • Postgraduate Uzmanlık Alan Dersi

 • Postgraduate Matematik Eğitimi Felsefesi

 • Undergraduate Matematiğin Temelleri - I

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması

 • Postgraduate Uzmanlık Alan Dersi

 • Undergraduate Matematik Öğretimi - II

 • Postgraduate Matematiği Öğretme Bilgisi

 • Postgraduate Matematik Eğitimi Felsefesi

 • Undergraduate Matematik Felsefesi

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması

 • Postgraduate Matematik Eğitiminde Güncel Araştırmalar

 • Undergraduate Bilim Tarihi

 • Undergraduate Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi - II

 • Undergraduate Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi (Seçmeli)

 • Undergraduate Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi (Seçmeli)

 • Undergraduate Bilim Tarihi

 • Postgraduate Matematiksel Kavramların Tarihsel Gelişimi

 • Postgraduate Seminer Dersi

 • Undergraduate Eğitimde Teknoloji Kullanımı

 • Undergraduate Matematik Öğretiminde Yöntem ve Teknikler

 • Undergraduate Bilgisayar Programlama

 • Undergraduate Özel Öğretim Yöntemleri

 • Postgraduate Eğitim Araştırmalarında Karma Yöntemler

 • Undergraduate Özel Öğretim Yöntemleri

 • Undergraduate Konu Alanı Ders Kitap İncelemesi

 • Undergraduate Bilgisayar Programlama

 • Postgraduate Matematik Eğitimi ve Teknoloji

 • Undergraduate Öğretmenlik Meslek Etiği

 • Undergraduate Matematik Öğretiminde Yöntem ve Teknikler

 • Undergraduate Konu Alanı Ders Kitap İncelemesi

 • Undergraduate Okul Deneyimi

 • Undergraduate Okul Deneyimi

 • Undergraduate Özel Öğretim Yöntemleri - I

 • Undergraduate Özel Öğretim Yöntemleri - II

 • Undergraduate Karakter ve Değerler Eğitimi

 • Undergraduate Özel Öğretim Yöntemleri - II

 • Postgraduate Seminer Dersi

 • Undergraduate Matematiksel Aktiviteler

 • Undergraduate Özel Öğretim Yöntemleri - I

 • Undergraduate Bilgisayar Programlama

 • Undergraduate Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

 • Undergraduate Program Geliştirme ve Öğretim

 • Undergraduate Matematiksel Aktiviteler

 • Undergraduate Lineer Cebir I

 • Undergraduate Matematiksel Modelleme

 • Undergraduate Olasılık ve İstatislik - II

 • Undergraduate Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi

 • Undergraduate Lineer Cebir I

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması

 • Undergraduate Matematiksel Modelleme

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması

 • Undergraduate Olasılık ve İstatislik - II

 • Undergraduate Bilimsel Araştırma Yöntemleri

 • Undergraduate Olasılık ve İstatislik - I

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması

 • Undergraduate Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

 • Undergraduate Bilimsel Araştırma Yöntemleri

 • Undergraduate Ölçme ve Değerlendirme

 • Undergraduate Temel Matematik II

 • Undergraduate Olasılık ve İstatistik I

 • Undergraduate Temel Matematik II

 • Undergraduate Lineer Cebir I

 • Undergraduate Olasılık ve İstatislik - I

 • Undergraduate Ölçme ve Değerlendirme

 • Undergraduate Lineer Cebir I

 • Undergraduate Olasılık ve İstatistik I

 • Undergraduate Temel Matematik I

 • Undergraduate Temel Matematik I

 • Undergraduate Genel Matematik

 • Undergraduate Matematik Öğretimi - I

 • Undergraduate Genel Matematik