Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Examining the method of proofs and refutations in pre-service teachers education

Bolema - Mathematics Education Bulletin, cilt.27, ss.215-232, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Matematik Öğretmenlerinin Öğrencilerin Sıfır Kavramıyla ilgili Anlayışlarına İlişkin Bilgilerinin İncelenmesi

Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, cilt.9, ss.961-982, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mathematics Teachers’ Early Lesson Study Experiences in Turkey: Challenges and Advantages

World Journal of Education, cilt.9, ss.51-62, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematiği Öğretme Bilgilerinin Gelişimi

Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, cilt.8, ss.300-322, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYO-KÜLTÜREL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Electronic Journal of Education Sciences, cilt.7, ss.48-72, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yaşamdaki Matematiğe Yönelik 3B Sanal Öğrenme Ortamının(MATHLIFE) Uygulanması: Deneyimler ve Zorluklar

Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, cilt.8, ss.459-480, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ORTAOKUL MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGULAMAYA YANSITILMASI İLE İLGİLİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, cilt.5, ss.80-89, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmenlik Uygulaması Dersinde Ders İmecesi Modelinin Değerlendirilmesi Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.5, ss.136-167, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Matematik Öğretmenlerinin Alan Eğitimi Bilgi Yapılarının İncelenmesinde Senaryo Tipi Mülakat Sorularının Kullanımı

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.16, ss.105-115, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lakatos un Matematiksel Bilginin Gelişim Modelinin Okul Matematiğine Uyarlanması

Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, cilt.1, ss.285-308, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lakatos un Matematiksel Bilginin Gelişim Modelinin Okul Matematiğine Uyarlanması

Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, cilt.1, ss.285-308, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Bölme Kavramı ile İlgili Alan Eğitimi Bilgilerinin Yapısı

E-Journal of New World Science Academy, cilt.4, ss.1243-1256, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ders İmecesi Modelinin Uygulanmasından Yansımalar: Güçlükler ve Kazanımlar

4. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, 26 - 28 Eylül 2019

Ders İmecesi Modelinin Uygulamasından Yansımalar: Güçlükler ve Kazanımlar

4th International Symposium of Turkish Computer and Mathematics Education, 26 - 28 Eylül 2019

Ders İmecesi Modelinin Uygulanması Sürecinde Matematik Öğretmeni AdaylarınınMesleki Gelişimlerinin İncelenmesi

4th International Symposium of Turkish Computer and Mathematics Education, 26 - 28 Eylül 2019

Öğretmen Adaylarının Beklentileri

27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Nisan 2018, ss.25823-2586

Öğretmen Adaylarının Sosyo-Kültürel Özelliklerinin İncelenmesi

International Congress on Science and Education, Afyonkarahisar, Türkiye, 23 - 25 Mart 2018, ss.58-59

Implementation of Lesson Study Model by Middle School Mathematics Teachers in Turkey: Challenges and Advantages

The World Association of Lesson Studies International Conference (WALS2017), Nagoya, Japonya, 24 - 26 Kasım 2017

Matematik Öğrencilerinin Matematik Felsefelerinin İncelenmesi

Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu-3 (TÜRKBİLMAT-3), Türkiye, 17 - 19 Mayıs 2017, cilt.1

Ortaokul Matematik Dersi Programının Uygulamaya Yansıtılması ile İlgili Öğretmen Görüşleri

5th World Conference on Educational and Instructional Studies (WCEIS), 27 - 29 Ekim 2016

The Application of Lesson Study Model to Inservice Training Views and Experiences of Mathematics Teachers

III. International Dynamic, Explorative and Active Learning (IDEAL) Conference, 1 - 03 Eylül 2016

3 boyutlu Sanal Öğrenme Ortamının Geliştirilmesi ve Kullanılabilirliğinin incelemesi Mathlife Örneği

10th International Computer and Instructional Technologies Symposium ICITS, 16 - 18 Mayıs 2016

Lise Öğrencilerinin Matematiğin Doğası Matematiği Öğrenme ve Öğretme ile İlgili İnançları

2. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2015

Katı cisimlerin yüzey alanları ve hacimlerini Cabri 3D ile keşfetme Prizma ve piramitler

3rd International Computer and Instructional Technologies Symposium, 7 - 09 Ekim 2009, ss.796-800

Matematik Öğretmeni Eğitimcilerinin Matematik Bilginin Doğası Hakkındaki İnançları

Proceedings of International Conference on Educational Science ICES’08, 23 - 25 Haziran 2008

Olasılık Konusunda Hazırlanmış Bilgisayar Destekli Bir Materyal

I. Ulusal Matematik Eğitimi Öğrenci Sempozyumu, Türkiye, 4 - 06 Eylül 2006

Kitap & Kitap Bölümleri