Publications & Works

Articles Published in Other Journals

SANAT YÖNETİMİ VE SPONSORLUK İLİŞKİSİ "GARANTİ BANKASI ÖRNEĞİ"

the Journal of Academic Social Sciences, vol.122, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

KAMUSAL SANAT YAPITLARINDA SİYASİ SÖYLEM VE PROTEST TAVIRLAR

SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL, pp.3006-3011, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

1970'Lİ YILLARDAN GÜNÜMÜZE PERFORMANS SANATI VE BEDEN İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Social Sciences Studies Journal, vol.7, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

NATİF MÜZE ARAYIŞLARINA BİR ÖRNEK \"BORUSAN CONTEMPORARY \" KOLEKSİYON VE SERGİLEME SORUNSALI

SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL, vol.7, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

FEMİNİST HAREKETLER KAPSAMINDA ”TOPLUMSAL CİNSİYET” VE BU KAVRAMIN BEDEN ÜZERİNDEN SANATA YANSIMALARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Social Sciences Studies Journal, vol.6, no.74, pp.5346-5358, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

TÜRK MİTOLOJİSİNDE ”HAYAT AĞACI” SEMBOLÜ VE BU SEMBOLÜN SANATA YANSIMALARINDAN ÖRNEKLER

ATLAS JOURNAL, vol.6, no.36, pp.1042-1050, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

PERFORMANS SANATI İÇİNDE SANATSAL İFADE ARACI OLARAK ”MEKAN”

INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, vol.6, no.32, pp.1675-1681, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

RUDOLF STEİNER’xxİN DUYUÜSTÜ GÖZLEM ÖNERMESİNİN EZOTERİZM KAVRAMIYLA OLAN İLİŞKİSİ

Journal of International Social Research, vol.13, pp.380-385, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

KAMUSAL ALANDA UYGULANAN HEYKELİN SİYASİ ETKİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: GÜÇ VE HAFIZALAŞTIRMA

Journal of International Social Research, vol.13, no.70, pp.361-372, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kamusal alanda uygulanan heykelin siyasi etkileri üzerine bir değerlendirme :Güç ve Hafızalaştırma

Uluslararası sosyal araştırmalar dergisi, vol.13, no.70, pp.361-372, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

SANAT VE SİYASET İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ”3. ENTERNASYONEL ANITI”

Journal of International Social Research, vol.13, pp.264-270, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

SİYASİ SÖYLEMLERİN BİR ARACI OLARAK FEMİNİST SANATTA TOPLUMSAL SORGULAMALAR

6. ULUSLARARASI YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, Samsun, Turkey, 19 - 20 December 2021

ÇAĞDAŞ SANAT YAPITLARINDA KÜLTÜREL KİMLİK KAYGILARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME “SHİRİN NEŞHAT”

7. ULUSLARARASI MARDİN ARTUKLU BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, 10 - 12 December 2021

KAMUSAL ALAN HEYKELLERİNDE” KENTSEL KİMLİK VE KÜLTÜREL KODLAR” ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

4.ULUSLARARASI ZEUGMA BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Gaziantep, Turkey, 29 May - 31 July 2020, pp.257-267

1950 Sonrası Türk Heykel Sanatı Üzerine Bir Değerlendirme ”Şadi Çalık”

2. Uluslararası Sanat Ve Estetik sempozyumu, 19 - 21 April 2018

Türkiye Tarihi’xxnin İlk Kadın Heykeltıraşları

ııı.Uluslararası Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma Günleri (güsbag) sempozyumu, 8 - 10 April 2016

New York Okulunda Bir Heykeltıraş ”David Smith”

1. Uluslararası Güzel Sanatlar ve Eğitimi Sempozyumu, 28 - 30 April 2018

Performans sanatı içinde sanatsal ifade aracı olarak ”mekan”

III. Uluslararası Varna Sanat ve Tasarım Sempozyumu, 25 - 28 May 2017

SANAT EĞİTİMİ DİNAMİĞİNDE MÜZELER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Güzel sanatlar Eğitimi toplum bilimler etkileşimi Uluslararası Sempozyumu, 10 - 12 May 2017

”Sanat Eğitimi Dinamiğinde Müzeler Üzerine Bir Değerlendirme”

”Güzel Sanatlar Eğitimi- Toplum Bilimler Etkileşimi” Uluslararası Sempozyumu, 10 - 12 May 2017