Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

TÜRK MİTOLOJİSİNDE ”HAYAT AĞACI” SEMBOLÜ VE BU SEMBOLÜN SANATA YANSIMALARINDAN ÖRNEKLER

ATLAS JOURNAL, cilt.6, ss.1042-1050, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PERFORMANS SANATI İÇİNDE SANATSAL İFADE ARACI OLARAK ”MEKAN”

INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, cilt.6, ss.1675-1681, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

RUDOLF STEİNER’xxİN DUYUÜSTÜ GÖZLEM ÖNERMESİNİN EZOTERİZM KAVRAMIYLA OLAN İLİŞKİSİ

Journal of International Social Research, cilt.13, ss.380-385, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kamusal alanda uygulanan heykelin siyasi etkileri üzerine bir değerlendirme :Güç ve Hafızalaştırma

Uluslararası sosyal araştırmalar dergisi, cilt.13, ss.361-372, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SANAT VE SİYASET İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ”3. ENTERNASYONEL ANITI”

Journal of International Social Research, cilt.13, ss.264-270, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

KAMUSAL ALAN HEYKELLERİNDE” KENTSEL KİMLİK VE KÜLTÜREL KODLAR” ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

4.ULUSLARARASI ZEUGMA BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Gaziantep, Türkiye, 29 Mayıs - 31 Temmuz 2020, ss.257-267

1950 Sonrası Türk Heykel Sanatı Üzerine Bir Değerlendirme ”Şadi Çalık”

2. Uluslararası Sanat Ve Estetik sempozyumu, 19 - 21 Nisan 2018

Türkiye Tarihi’xxnin İlk Kadın Heykeltıraşları

ııı.Uluslararası Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma Günleri (güsbag) sempozyumu, 8 - 10 Nisan 2016

New York Okulunda Bir Heykeltıraş ”David Smith”

1. Uluslararası Güzel Sanatlar ve Eğitimi Sempozyumu, 28 - 30 Nisan 2018

Performans sanatı içinde sanatsal ifade aracı olarak ”mekan”

III. Uluslararası Varna Sanat ve Tasarım Sempozyumu, 25 - 28 Mayıs 2017

SANAT EĞİTİMİ DİNAMİĞİNDE MÜZELER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Güzel sanatlar Eğitimi toplum bilimler etkileşimi Uluslararası Sempozyumu, 10 - 12 Mayıs 2017

”Sanat Eğitimi Dinamiğinde Müzeler Üzerine Bir Değerlendirme”

”Güzel Sanatlar Eğitimi- Toplum Bilimler Etkileşimi” Uluslararası Sempozyumu, 10 - 12 Mayıs 2017