Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Prevalence of Tick-Borne Pathogens in Ticks Collected from the Northernmost Province (Sinop) of Turkey

VECTOR-BORNE AND ZOONOTIC DISEASES, cilt.20, sa.3, ss.171-176, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

ESTIMATION OF IN VITRO ANTIOXIDANT AND ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF METHANOL EXTRACTS FROM STEVIA

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.28, sa.2, ss.756-761, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Investigation of anti-proliferative and antioxidative effects of some bis (alpha-amino) phosphinic acid derivatives

PAKISTAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES, cilt.29, sa.5, ss.1853-1862, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

In vitro susceptibility of isolates of Francisella tularensis from Turkey

SCANDINAVIAN JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES, cilt.45, sa.5, ss.337-341, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Some Quality Criteria of Valerian (Valeriana dioscoridis Sm.) Growing in Different Environments

International Journal of Secondary Metabolite, cilt.7, sa.2, ss.88-98, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of nutrients and biological activities of kenger (Gundellia tournefortii L.) seeds cultivated in sivas province

Turkish journal of agriculture-food science and technology, cilt.7, ss.52-58, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of Various Biological Activities of Endemic Sideritis libanotica Extracts

Notulae Scientia Biologicae, cilt.11, sa.2, ss.210-217, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2, 4-Dihidro-1,2,4-Triazol Aminometil Türevlerinin İn Vitro Antioksidan ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin Değerlendirilmesi

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.3, sa.1, ss.20-26, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Chemical Characterization and Biological Activity Evaluation of Essential Oils of Achillea Sipikorensis, an Endemic Plant from Turkey

Bilge International Journal of Science and Technology Research, cilt.2, sa.1, ss.92-97, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

A study on the antioxidant, antimicrobial and cytotoxic activity of Thymbra spicata L. var. spicata ethanol extract

Cumhuriyet Medical Journal, cilt.39, sa.3, ss.531-538, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of biofilm formation activity of standard microorganism strains

Journal of Clinical and Experimental Investigations, cilt.6, sa.2, ss.135-139, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sivas İlinde Portör Muayenesi İçin Başvuranlarda Staphylococcus aureus Burun Taşıyıcılığının Araştırılması

FLORA-INFEKSIYON HASTALIKLARI VE KLINIK MIKROBIYOLOJI DERGISI, cilt.17, sa.4, ss.202-205, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sivas Belediyesi Temizlik İşçilerinde HBV HCV ve HIV Seroprevalansı

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, cilt.66, sa.3, ss.101-105, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sivas İl Merkezinde Satışa Sunulan Taze ve Salamura Beyaz Peynirlerin Brucella Bakterileri Yönünden İncelenmesi

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, cilt.64, sa.2, ss.9-14, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

SU ÖRNEKLERİNDEN FRANCİSELLA TULARENSİS İZOLASYONUNUKOLAYLAŞTIRMAK İÇİN ASİT UYGULAMASI YÖNTEMİNİN KULLANIMI

MAS 11th INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCEON MATHEMATICS, ENGINEERING, NATURAL MEDICAL SCIENCES, 13 - 15 Mart 2020, ss.292-294

Su Örneklerinden Francisella tularensis İzolasyonunda Antibiyotik Eklenmiş Besiyeri Kullanımı

VI. International Congress on Natural and Health Sciences (ICNHS-2020), 14 - 15 Mart 2020

Plantago major (sinir otu) bitkisinin biyoaktivitesi ve terapotik nitelikleri

2nd International Eurasian Conference on Biological and Chemical sciences, Ankara, Türkiye, 28 - 29 Haziran 2019

Various Biological Activities of Plane Tree (Platanus orientalis L.) Extracts

4th INTERNATIONAL CONGRESS ONAPPLIED BIOLOGICALSCIENCES(ICABS), Eskişehir, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018

The Effects of Different Nitrogen Doses on Chemical Components of Stevia (Stevia rebaudiana Bert.).

International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018), Ankara, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2018, ss.518

The Effects of the Plant Age and Growth Period on Steviol Glycoside Rates in Stevia (Stevia rebaudiana Bert.).

International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018)., Ankara, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2018, ss.519

The Effects of Different Extraction Methods on Antimicrobial Activity of Veronica officinalis

4th Internatioal Congress on Applied Biological Sciences, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.103

Chemical characterization and biological activity evaluation of essential oils of Achillea spikorensis, an endemic plant from Turkey

1st International Symposium on Multidisciplinary Studiesand Innovative Technologies, Tokat, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2017

Estimation of “in vitro” antioxidant and antimicrobial activity of methanol extracts from Stevia (Steviarebaudiana

19th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the MediterraneanRegion, 4 - 06 Ekim 2017

Bazı mikroorganizma suşlarının biyofilm formasyon aktivitelerinin değerlendirilmesi

Klimik 2015 XVII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi., Türkiye, 25 - 29 Mart 2015, ss.185