Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2013 - Devam Ediyor Dr.Öğr.Üyesi

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü

Verdiği Dersler

 • Lisans Araştırma Projesi Uygulama Dersi - II

 • Lisans Araştırma Projesi Dersi - I

 • Lisans Farmasötik Mikrobiyoloji Lab.

 • Lisans Özel Bakteriyoloji

 • Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

 • Yüksek Lisans Temel İmmünoloji

 • Lisans Tıbbi Biyoloji

 • Lisans İmmunoloji

 • Yüksek Lisans Farmasötik Mikrobiyoloji - I

 • Lisans Davranış Bilimleri

 • Lisans Farmasötik Mikrobiyoloji

 • Yüksek Lisans Seminer Dersi

 • Yüksek Lisans Temel Viroloji

 • Yüksek Lisans Mikrobiyolojide Kullanılan Besiyerleri, Boyalar ve Ayraçlar

 • Lisans Tıbbi Biyoloji