Mesleki Deneyim

Verdiği Dersler

 • Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

 • Lisans Öğretim İlke ve Yöntemleri

 • Lisans Tıp Eğitiminde Bilgisayar Dersi

 • Ön Lisans Temel Bilgi Teknolojileri - II

 • Lisans Temel Bilgi Teknolojileri

 • Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

 • Ön Lisans Ofis Programları - II

 • Yüksek Lisans Program ve Öğretimde Güncel Sorunlar

 • Yüksek Lisans Program ve Öğretimde Güncel Sorunlar

 • Lisans Öğretmenlik Uygulaması - II

 • Lisans Temel Bilgi Teknolojileri - II

 • Ön Lisans Uygulamalı Ofis Programları - II

 • Ön Lisans Uygulamalı Ofis Programları - II

 • Ön Lisans Uygulamalı Ofis Programları - II

 • Lisans Ölçme ve Değerlendirme

 • Lisans Öğretmenlik Uygulaması

 • Yüksek Lisans Akademik Çeviri I

 • Lisans Temel Bilgi Teknolojileri - I

 • Yüksek Lisans Seminer Dersi

 • Yüksek Lisans Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği

 • Lisans Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

 • Lisans Eğitimde Teknoloji Kullanımı

 • Lisans Kurum Deneyimi

 • Yüksek Lisans Proje

 • Yüksek Lisans Seminer Dersi

 • Lisans Öğretim Teknolojileri

 • Yüksek Lisans Program ve Öğretimde Güncel Sorunlar

 • Lisans Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı

 • Lisans Bilimsel Araştırma Yöntemleri

 • Lisans Bilimsel Araştırma Yöntemleri

 • Yüksek Lisans Davranış Bilimlerinde Bilimsel Araştırma Yöntemleri

 • Ön Lisans Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi - I

 • Yüksek Lisans Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği

 • Yüksek Lisans Öğretimde Yeni Yaklaşımlar

 • Lisans Ölçme ve Değerlendirme

 • Lisans Ölçme ve Değerlendirme

 • Lisans Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı

 • Lisans Türk Eğitim Tarihi

 • Lisans Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

 • Lisans Rehberlikte Program Geliştirme

 • Lisans Öğretim İlke ve Yöntemleri

 • Lisans Rehberlik

 • Lisans Türk Eğitim Tarihi

 • Lisans Rehberlikte Program Geliştirme

 • Lisans Öğretim Teknojileri ve Materyal Tasarımı

 • Lisans Türk Dili - I

 • Lisans Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi - I

 • Lisans Öğretim İlke ve Yöntemleri

 • Lisans Rehberlik

 • Lisans İngilizce - I

 • Lisans Öğretim İlke ve Yöntemleri

 • Lisans Öğretim Teknojileri ve Materyal Tasarımı

 • Lisans Eğitim Psikolojisi

 • Lisans Öğretim İlke ve Yöntemleri

 • Lisans Eğitim Psikolojisi

 • Lisans Türk Dili - I

 • Yüksek Lisans Program Geliştirme ve Değerlendirme - II

 • Lisans Sınıf Yönetimi

 • Lisans Eğitim Bilimine Giriş

 • Lisans Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

 • Yüksek Lisans Program Geliştirme ve Değerlendirme - I

 • Lisans Öğretim Teknolojisi ve Metaryal Tasarımı

 • Yüksek Lisans Seminer Dersi

 • Lisans Öğretim İlke ve Yöntemleri

 • Lisans Eğitim Bilimine Giriş

 • Lisans Kurum Deneyimi

 • Lisans Ölçme ve Değerlendirme

 • Lisans Kaynak Tarama ve Rapor Yazma

 • Lisans Okullarda Gözlem

 • Lisans Eğitim Bilimine Giriş

 • Yüksek Lisans Karşılaştırmalı Eğitim

 • Lisans Türk Eğitim Tarihi

 • Lisans Eğitim Bilimine Giriş

 • Lisans Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

 • Lisans Eğitim Bilimine Giriş

 • Lisans Eğitim Bilimine Giriş

 • Lisans Eğitim Piskolojisi

 • Lisans Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

 • Lisans Kaynak Tarama ve Rapor Yazma

 • Lisans Türk Eğitim Tarihi

 • Lisans Öğretim İlke ve Yöntemleri

 • Lisans Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri

 • Lisans Okullarda Güncel Sorunlar

 • Lisans Öğretmenlik Uygulaması - II

 • Lisans Eğitim Bilimine Giriş

 • Lisans Eğitim Bilimine Giriş

 • Lisans Rehberlik

 • Lisans Bilim Tarihi

 • Lisans Öğretmenlik Uygulaması

 • Lisans Eğitim Bilimine Giriş

 • Lisans Bilim Tarihi

 • Lisans Öğretim İlke ve Yöntemleri

 • Lisans Öğretim Teknolojileri ve Mat. Tasarımı

 • Lisans Temel Bilgisayar Bilimleri