Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ATTITUDES OF TURKISH SECONDARY SCHOOL TEACHERS TOWARDS TECHNOLOGY

Research in Pedagogy, cilt.10, ss.324-337, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eğitim Yönetiminde Teknoloji Kullanımına İlişkin Okul Yöneticilerinin Görüşleri

OPUS © Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , cilt.15, ss.4930-4955, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

MEB Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının Öğretmen Görüşleri Kapsamında Değerlendirilmesi

e-International Journal of Educational Research /Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, cilt.10, ss.61-75, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Okulöncesi Eğitimi Alanındaki Araştırmaların Yönelimleri: Bir İçerik Analizi

Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, cilt.8, ss.862-886, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cumhuriyet Üniversitesi Öğrencilerinin Uzaktan Eğitimde Sunulan Derslere Yönelik Bakış Açısı

Eurasian Journal of Social and Economics, cilt.5, ss.91-100, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

5. Sınıf Türkçe Öğretim Programının Okuma Öğrenme Alanında Yer Alan Kazanımların Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, cilt.8, ss.88-100, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Developing the Attitude Scale for Islamic Law Lesson

Journal of Education and Practice, cilt.8, ss.149-159, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

9 Sınıf Biyoloji Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi Sivas İli Örneği

e- International Journal of Educational Research, cilt.3, ss.1-17, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRİMİÇİ OYUN OYNAMA BAĞIMLILIKLARININ İNCELENMESİ

1st International Multidiciplinary Digital Addiction Congress, KUŞADASI/AYDIN, 14 - 16 Kasım 2018

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ1

1st International Multidiciplinary Digital Addiction Congress, KUŞADASI/AYDIN, Türkiye, 14 - 16 Kasım 2018

School Principals’ Views on Technology Usage in Educational Administration

Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 27 - 28 Ekim 2017

Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Özel Alan Yeterliklerine Sahip Olma Düzeyleri

Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 27 Ekim - 28 Aralık 2017

Ortaokul Düzeyinde Algoritma Öğretiminde Oyunla Öğrenme Örneği

IV th International Eurasian Educational Research Congress, 11 - 14 Mayıs 2017

Eğitim Yönetiminde Teknoloji Kullanımına İlişkin Okul Yöneticilerinin Görüşleri

INTERNATIONAL EDUCATIONAL TECHNOLOGY SYMPOSIUM, Sivas, Türkiye, 27 - 28 Ekim 2017

Türkler ve Göçebelik Üzerine Bir Değerlendirme

Türk Birliği Uluslararası Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 21 Temmuz 2017

Öğretmen adaylarının eğitim fakültelerinin fiziksel ve sosyal yeterliliğine ilişkin algıları

11. Ulusal Eğitim Yönetimi kongresi, KUŞADASI, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2016, ss.178-180

Kitap & Kitap Bölümleri

Eğitimde Dijital Dönüşüm

Değişen Dünya'da Çocuk ve Eğitim, Mehmet Kanak,Mustafa Ersoy, Editör, Eğiten Kitap, Ankara, ss.45-74, 2020

Karşılaştırmalı Eğitim Teknolojileri

Türk Eğitim Sistemi Farklı Ülkelerle Karşılaştırmalı, İlhami Arseven, Ayla Arseven, Editör, Anı Yayıncılık, Ankara, ss.147-178, 2020

Social Media and Children

Handbook of Research onChildren’s Consumptionof Digital Media, Gülşah Sarı, Editör, IGI Global, ss.11-23, 2018

Eğitimin Teknolojisi

Eğitbilim Pedandragoji, Erdal Toprakcı, Editör, Ütopya, Ankara, ss.423-446, 2016

İnternet Tabanlı Uzaktan Eğitim

Eğitim Bilimine Giriş, Celal Teyyar Uğurlu, Editör, Eğiten Kitap, Ankara, ss.289-297, 2015