Academic and Administrative Experience

Courses

 • Postgraduate Uzmanlık Alan Dersi

 • Undergraduate Öğretim İlke ve Yöntemleri

 • Undergraduate Tıp Eğitiminde Bilgisayar Dersi

 • Associate Degree Temel Bilgi Teknolojileri - II

 • Undergraduate Temel Bilgi Teknolojileri

 • Postgraduate Uzmanlık Alan Dersi

 • Associate Degree Ofis Programları - II

 • Postgraduate Program ve Öğretimde Güncel Sorunlar

 • Postgraduate Program ve Öğretimde Güncel Sorunlar

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması - II

 • Undergraduate Temel Bilgi Teknolojileri - II

 • Associate Degree Uygulamalı Ofis Programları - II

 • Associate Degree Uygulamalı Ofis Programları - II

 • Associate Degree Uygulamalı Ofis Programları - II

 • Undergraduate Ölçme ve Değerlendirme

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması

 • Postgraduate Akademik Çeviri I

 • Undergraduate Temel Bilgi Teknolojileri - I

 • Postgraduate Seminer Dersi

 • Postgraduate Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği

 • Undergraduate Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

 • Undergraduate Eğitimde Teknoloji Kullanımı

 • Undergraduate Kurum Deneyimi

 • Postgraduate Proje

 • Postgraduate Seminer Dersi

 • Undergraduate Öğretim Teknolojileri

 • Postgraduate Program ve Öğretimde Güncel Sorunlar

 • Undergraduate Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı

 • Undergraduate Bilimsel Araştırma Yöntemleri

 • Undergraduate Bilimsel Araştırma Yöntemleri

 • Postgraduate Davranış Bilimlerinde Bilimsel Araştırma Yöntemleri

 • Associate Degree Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi - I

 • Postgraduate Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği

 • Postgraduate Öğretimde Yeni Yaklaşımlar

 • Undergraduate Ölçme ve Değerlendirme

 • Undergraduate Ölçme ve Değerlendirme

 • Undergraduate Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı

 • Undergraduate Türk Eğitim Tarihi

 • Undergraduate Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

 • Undergraduate Rehberlikte Program Geliştirme

 • Undergraduate Öğretim İlke ve Yöntemleri

 • Undergraduate Rehberlik

 • Undergraduate Türk Eğitim Tarihi

 • Undergraduate Rehberlikte Program Geliştirme

 • Undergraduate Öğretim Teknojileri ve Materyal Tasarımı

 • Undergraduate Türk Dili - I

 • Undergraduate Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi - I

 • Undergraduate Öğretim İlke ve Yöntemleri

 • Undergraduate Rehberlik

 • Undergraduate İngilizce - I

 • Undergraduate Öğretim İlke ve Yöntemleri

 • Undergraduate Öğretim Teknojileri ve Materyal Tasarımı

 • Undergraduate Eğitim Psikolojisi

 • Undergraduate Öğretim İlke ve Yöntemleri

 • Undergraduate Eğitim Psikolojisi

 • Undergraduate Türk Dili - I

 • Postgraduate Program Geliştirme ve Değerlendirme - II

 • Undergraduate Sınıf Yönetimi

 • Undergraduate Eğitim Bilimine Giriş

 • Undergraduate Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

 • Postgraduate Program Geliştirme ve Değerlendirme - I

 • Undergraduate Öğretim Teknolojisi ve Metaryal Tasarımı

 • Postgraduate Seminer Dersi

 • Undergraduate Öğretim İlke ve Yöntemleri

 • Undergraduate Eğitim Bilimine Giriş

 • Undergraduate Kurum Deneyimi

 • Undergraduate Ölçme ve Değerlendirme

 • Undergraduate Kaynak Tarama ve Rapor Yazma

 • Undergraduate Okullarda Gözlem

 • Undergraduate Eğitim Bilimine Giriş

 • Postgraduate Karşılaştırmalı Eğitim

 • Undergraduate Türk Eğitim Tarihi

 • Undergraduate Eğitim Bilimine Giriş

 • Undergraduate Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

 • Undergraduate Eğitim Bilimine Giriş

 • Undergraduate Eğitim Bilimine Giriş

 • Undergraduate Eğitim Piskolojisi

 • Undergraduate Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

 • Undergraduate Kaynak Tarama ve Rapor Yazma

 • Undergraduate Türk Eğitim Tarihi

 • Undergraduate Öğretim İlke ve Yöntemleri

 • Undergraduate Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri

 • Undergraduate Okullarda Güncel Sorunlar

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması - II

 • Undergraduate Eğitim Bilimine Giriş

 • Undergraduate Eğitim Bilimine Giriş

 • Undergraduate Rehberlik

 • Undergraduate Bilim Tarihi

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması

 • Undergraduate Eğitim Bilimine Giriş

 • Undergraduate Bilim Tarihi

 • Undergraduate Öğretim İlke ve Yöntemleri

 • Undergraduate Öğretim Teknolojileri ve Mat. Tasarımı

 • Undergraduate Temel Bilgisayar Bilimleri