Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Kumluca/Corydalla Definesi

Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi, vol.2, no.6, pp.74-76, 1989 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Komana’xxda Ortaçağ Yaşamının İzleri: Madeni Buluntular

Tokat’xxın Antik Yerleşimleri Sempozyumu, Ankara, Turkey, 5 - 06 May 2017, pp.65-76

Divriği Kalesi Kazısı Metal Buluntuları

Her Yönüyle Sivas Kongresinin 100. Yılında SİVAS Uluslararası Sempozyumu, Sivas, Turkey, 25 - 27 April 2019, vol.3, pp.265-300

Divriği Kalesi Kazısı Sırlı Seramik Buluntuları

22. Orta Çağ ve Türk Dönemi Kazı ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 24 - 26 September 2018

DİVRİĞİ KALESİ: 2016

39. ULUSLARARASI KAZI, ARAŞTIRMA VE ARKEOMETRİ SEMPOZYUMU, Bursa, Turkey, 22 - 26 May 2017, vol.3, pp.345-354

Antakya Kent İçi Kazısı Maden Buluntularından Bir Grup Aydınlatma Araçları

Çağlar Boyunca Hatay ve Çevresi Arkeolojisi, Hatay, Turkey, 21 May 2013 - 24 May 2014, pp.115-119

Cultural Aspects of Power in the Byzantine Empire: The court as Patron of Metal Art Objects

The Second International Sevgi Gönül Byzantine Studies Symposium, İstanbul, Turkey, 21 - 23 June 2010, pp.219-226

An Essay on the Influence of Byzantine Metalwork on Ottoman Metalwork

Ottoman-Turkısh Metalwork in the Balkans and in Hungary, Budapest, Hungary, 23 - 24 February 2012

12.-13. Yüzyıl Bizans Liturjisi ve Liturjik Eserlerinde Değişimin Tanıkları

1. Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 25 - 28 June 2007, pp.470-479

17.-18. Yüzyıllarda Anadolu’da Ermeni Ustalar ve Gümüş İşçiliği

X. Ortaçağ-Türk Dönemi Kazı Sonuçları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu “Prof.Dr. H.Örcün Barışta’ya Armağan”, Ankara, Turkey, 3 - 06 May 2006, pp.1-13

Antalya İli ve Çevresinde Bizans Araştırmaları: Seramik Buluntular

IX. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 21 - 23 April 2005, pp.1-8

Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi ndeki Bizans Maden Eserleri Ağırlıklar ve Haçlar

T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı, 22. Araştırma Sonuçları Toplantıs, Konya, Turkey, 24 - 28 May 2004, vol.22, pp.51-58

Bizans Döneminde Maden Aydınlatma Araçlarının Kullanımı ve Orta Bizans Dönemi Polykandilionları

Ortaçağ’da Anadolu Semineri. Prof.Dr.Aynur Durukan’a Armağan, Ankara, Turkey, 8 - 09 May 2000, pp.23-37

Demre Myra Aziz Nikolaos Kilisesi’nde 13. Yüzyıl Sonrasındaki Yaşamı Belgeleyen Seramikler

Çanakkale Seramiğinin Dünü, Bugünü, Yarını, I.Seramik Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 18 - 21 April 2000

Kültür Varlıklarıyla Birecik-Halfeti ve Suruç

GAP Bölgesi’xxnde Kültür Varlıklarının Korunması, Yaşatılması ve Tanıtılması Sempozyumu, Ankara, Turkey, 1 - 05 June 1998, pp.350-360

Books & Book Chapters

Byzantine Metalwork: Sacred and Secular

in: Anatolia in the Byzantine Period, Engin Akyürek,Koray Durak, Editor, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, pp.298-309, 2021

Maden Buluntular 1989-1999

in: Aziz Nikolaos Kilisesi Kazıları 1989-2009, Doğan, Sema-Fındık, Ebru Fatma, Editor, Homer Kitabevi, İstanbul, pp.353-380, 2019

Objects from Daily Life at Komana: Jewelry

in: Komana Small Finds, Erciyas, D.B-Acara Eser, M., Editor, Ege Yayınları, İstanbul, pp.77-100, 2019

Divriği Kalesi -I- 2006-2017

CreateSpace Independent Publishing Platform, Middletown, DE, 2018

Komana Kazısı Metal Buluntularından Bir Grup: Röliker Haçlar

in: Komana Ortaçağ Yerleşimi / The Medieval Settlement at Komana., Erciyas, D.B.-Tatbul, M.N., Editor, Ege Yayınları, İstanbul, pp.167-180, 2015

Hıristiyanlıkta Haç Kültü ve Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi Koleksiyonunda Bulunan Bir Grup Haç

in: Bizans ve Çevre Kültürler Prof Dr Yıldız Ötüken e Armağan, DOĞAN Sema, KADİROĞLU Mine, Editor, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık A.Ş., İstanbul, pp.27-43, 2010

Bizans Dönemi’nde Maraş

in: Dağların Gazeli MARAŞ, ÖZDEM Filiz, Editor, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, pp.213-231, 2010 Sustainable Development

Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ndeki Sikke Kontrol Ağırlıkları ve Ticari Ağırlıklar

in: Sanat Tarihi ve Arkeoloji Yazıları Ebru Parman a Armağan, ALP Oğuz A., Editor, Alter Yay., Ankara, pp.175-189, 2009

Litürjide ve Günlük Kullanımda Maden Sanatı

in: ”Kalanlar” 12. ve 13. Yüzyıllarda Türkiye de Bizans / ” The Remnants” 12th and 13th Centuries Byzantine Objects in Turkey, ÖDEKAN Ayla, Editor, Vehbi Koç Vakfı Yayınları, İstanbul, pp.37-42, 2007

Bizans Dönemi

in: Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri, KANGAL Selmin, Editor, Suna İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü, İstanbul, pp.32-48, 2003