Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 1998 - 2005 Öğretim Görevlisi

  Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü

 • 1992 - 1997 Araştırma Görevlisi

  Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü

Yönetimsel Görevler

 • 2005 - Devam Ediyor Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü

 • 2015 - 2016 Dekan Yardımcısı

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi

Verdiği Dersler

 • Lisans Çağdaş Türk Resmi

 • Lisans Çağdaş Sanat Sorunları

 • Lisans Ortaçağ Kültürü ve Sanatı

 • Lisans Bizans Resim Sanatı - II

 • Lisans Bizans Mimarisi - ll

 • Lisans Bizans Resim Sanatı - I

 • Lisans Seramik ve Obje Çizim Teknikleri - II

 • Lisans Mesleki İngilizce I

 • Lisans Çağdaş Sanat Sorunları

 • Lisans Müzecilik

 • Lisans Anadolu Kentleri II

 • Lisans Bitirme Tezi

 • Lisans Bizans Resim Sanatı - II

 • Yüksek Lisans Bizans Mimari Araştırmaları-II

 • Lisans Batı Sanatı - II

 • Lisans Bizans Seramik ve Maden Sanatı

 • Lisans Anadolu Kentleri II

 • Lisans Bizans Süsleme ve El Sanatları

 • Lisans Erken Hıristiyan Sanatı

 • Lisans 19. - 20. Yüzyıl Avrupa Sanatı

 • Lisans Genel Sanat Tarihi - II

 • Lisans Bizans Mimarisi - ll

 • Lisans Seramik ve Obje Çizim Teknikleri

 • Lisans Seramik ve Obje Çizim Teknikleri - II

 • Lisans Sanat Tarihi Seminerleri

 • Lisans Batı Sanatı - II

 • Lisans Sanat Tarihi Seminerleri

 • Lisans 19. - 20. Yüzyıl Avrupa Sanatı

 • Lisans Çağdaş Türk Resmi

 • Yüksek Lisans Seminer

 • Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

 • Lisans Ortaçağ Arkeolojisi

 • Lisans Erken Hıristiyan Sanatı

 • Lisans Bizans Süsleme ve El Sanatları

 • Yüksek Lisans Bizans Mimari Araştırmaları-I

 • Lisans Müzecilik

 • Yüksek Lisans Bizans Tasvir Sanatı-I

 • Lisans İkonografi - I

 • Lisans Bizans Mimarisi - l

 • Lisans Anadolu Kentleri-II

 • Lisans Modern Sanat Kuramları

 • Lisans 17. - 18. Yüzyıl Avrupa Sanatı

 • Lisans Sanat Tarihi Kuramları

 • Yüksek Lisans Seminer

 • Yüksek Lisans Bizans Mimari Araştırmaları-I

 • Lisans Bizans Seramik ve Maden Sanatı

 • Yüksek Lisans Bizans Mimari Araştırmaları-II

 • Lisans Batı Sanatı - I

 • Lisans Bizans Resim Sanatı - I

 • Lisans Çevre Araştırmaları II

 • Lisans Modern Sanat Kuramları

 • Lisans Bizans Seramik ve Maden Sanatı

 • Lisans Bizans Resim Sanatı-I

 • Lisans Genel Sanat Tarihi - I

 • Lisans Bizans Resim Sanatı-II

 • Lisans Batı Sanatı - I

 • Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

 • Lisans Bitirme Tezi

 • Lisans Ortaçağ Sanatı

 • Lisans Bizans Mimarisi-II

 • Lisans Bizans Mimarisi-I

 • Lisans İkonografi-I

 • Lisans 17. - 18. Yüzyıl Avrupa Sanatı

 • Lisans Ortaçağ Sanatı

 • Lisans İkonografi - I

 • Lisans Bizans Süsleme ve El Sanatları

 • Lisans Seramik ve Obje Çizim Teknikleri

 • Lisans Bizans Mimarisi - l

 • Lisans Sanat Tarihi Kuramları

 • Lisans Müzecilik

 • Lisans Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi - II

 • Lisans Müzecilik

 • Lisans Sanat Tarihi Seminerleri

 • Lisans Müzecilik

 • Yüksek Lisans Anadolu Sanatında Etkileşimler-II

 • Yüksek Lisans Bizans Tasvir Sanataı-II

 • Lisans Genel Sanat Tarihi - III

 • Lisans İngilizce - II

 • Lisans Gürcü Sanatı

 • Lisans Müzecilik

 • Lisans Osmanlı Dönemi Hıristiyan Sanatı

 • Lisans Mesleki İngilizce II

 • Yüksek Lisans Tarih Yüksek Lisans Uzmanlık Dersi

 • Yüksek Lisans Bizans Uygarliği ve Sanati II

 • Lisans Sanat Tarihi Seminerleri

 • Lisans Koruma ve Restorasyon

 • Yüksek Lisans Bizans Uygarliği ve Sanati I

 • Lisans Osmanlı Dönemi Hıristiyan Sanatı

 • Lisans Sanat Tarihi Yöntemleri ve Yazımı - II

 • Lisans Müzecilik

 • Lisans Bizans Mimarisi - II

 • Lisans Rönesans Dönemi Sanatı

 • Lisans Rönesans Sanatı

 • Lisans Erken Hıristiyan Sanatı

 • Lisans Sanat Tarihi Yöntemleri ve Yazımı - II

 • Lisans Rönesans Sanatı

 • Lisans Yunan ve Roma Sanatı

 • Lisans Yunan ve Roma Sanatı

 • Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

 • Lisans Sanat Tarihi Yöntemleri ve Yazımı - I

 • Lisans Sanat Tarihi Yöntemleri ve Yazımı - I

 • Lisans Anadolu Kentleri - I

 • Lisans Bizans Tarihi

 • Lisans Bizans Tarihi

 • Lisans Seramik ve Obje Çizim Teknikleri - II

 • Lisans Bizans Mimarisi - I

 • Lisans Kültür Varlıklarının Korunması

 • Lisans Mesleki İngilizce II

 • Lisans Sanat Tarihine Giriş

 • Lisans Ortaçağ Sanatı

 • Lisans Batı Sanat Tarihi

 • Lisans Müze Eğitimi ve Uygulamaları

 • Lisans Batı Sanatı Tarihi

 • Lisans Bilimsel Araştırma Yön. (Seçmeli)

 • Lisans Arkeoloji ve Sanat Tarihi