Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Divriği Kale Kazısı Sırlı Seramik Buluntuları: İlk Sonuçlar ve Yerel Üretim İzleri

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, cilt.37, sa.1, ss.136-153, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Divriği Kale Kazısı Sırlı Seramiklerinden Kuş ve Balık Figürlü Örnekler

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, sa.48, ss.41-60, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SANAT MÜZESİNİN OLUŞUMU

Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.43, sa.1, ss.53-69, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sivas Arkeoloji Müzesi nde Yeni Bulunan Bir Buhurdan

Anadolu ve Çevresinde Ortaçağ, sa.5, ss.143-162, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anadolu Medeniyetleri Müzesi Koleksiyonunda Bulunan Bir Ermeni Haçı

Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Dergisi, cilt.21, sa.1, ss.143-151, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bizans Ortodoks Kilisesinde Liturji ve Liturjik Eserler

Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Dergisi, cilt.15, sa.1, ss.183-201, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kumluca/Corydalla Definesi

Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi, cilt.2, sa.6, ss.74-76, 1989 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Komana’xxda Ortaçağ Yaşamının İzleri: Madeni Buluntular

Tokat’xxın Antik Yerleşimleri Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 5 - 06 Mayıs 2017, ss.65-76

Divriği Kalesi Kazısı Metal Buluntuları

Her Yönüyle Sivas Kongresinin 100. Yılında SİVAS Uluslararası Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2019, cilt.3, ss.265-300

Divriği Kalesi Kazısı Sırlı Seramik Buluntuları

22. Orta Çağ ve Türk Dönemi Kazı ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 24 - 26 Eylül 2018

DİVRİĞİ KALESİ: 2016

39. ULUSLARARASI KAZI, ARAŞTIRMA VE ARKEOMETRİ SEMPOZYUMU, Bursa, Türkiye, 22 - 26 Mayıs 2017, cilt.3, ss.345-354

Antakya Kent İçi Kazısı Maden Buluntularından Bir Grup Aydınlatma Araçları

Çağlar Boyunca Hatay ve Çevresi Arkeolojisi, Hatay, Türkiye, 21 Mayıs 2013 - 24 Mayıs 2014, ss.115-119

Cultural Aspects of Power in the Byzantine Empire: The court as Patron of Metal Art Objects

The Second International Sevgi Gönül Byzantine Studies Symposium, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Haziran 2010, ss.219-226

An Essay on the Influence of Byzantine Metalwork on Ottoman Metalwork

Ottoman-Turkısh Metalwork in the Balkans and in Hungary, Budapest, Macaristan, 23 - 24 Şubat 2012

12.-13. Yüzyıl Bizans Liturjisi ve Liturjik Eserlerinde Değişimin Tanıkları

1. Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 25 - 28 Haziran 2007, ss.470-479

17.-18. Yüzyıllarda Anadolu’da Ermeni Ustalar ve Gümüş İşçiliği

X. Ortaçağ-Türk Dönemi Kazı Sonuçları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu “Prof.Dr. H.Örcün Barışta’ya Armağan”, Ankara, Türkiye, 3 - 06 Mayıs 2006, ss.1-13

Antalya İli ve Çevresinde Bizans Araştırmaları: Seramik Buluntular

IX. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 21 - 23 Nisan 2005, ss.1-8

Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi ndeki Bizans Maden Eserleri Ağırlıklar ve Haçlar

T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı, 22. Araştırma Sonuçları Toplantıs, Konya, Türkiye, 24 - 28 Mayıs 2004, cilt.22, ss.51-58

Bizans Döneminde Maden Aydınlatma Araçlarının Kullanımı ve Orta Bizans Dönemi Polykandilionları

Ortaçağ’da Anadolu Semineri. Prof.Dr.Aynur Durukan’a Armağan, Ankara, Türkiye, 8 - 09 Mayıs 2000, ss.23-37

Demre Myra Aziz Nikolaos Kilisesi’nde 13. Yüzyıl Sonrasındaki Yaşamı Belgeleyen Seramikler

Çanakkale Seramiğinin Dünü, Bugünü, Yarını, I.Seramik Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 18 - 21 Nisan 2000

Kültür Varlıklarıyla Birecik-Halfeti ve Suruç

GAP Bölgesi’xxnde Kültür Varlıklarının Korunması, Yaşatılması ve Tanıtılması Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 1 - 05 Haziran 1998, ss.350-360

Kitap & Kitap Bölümleri

Objects from Daily Life at Komana: Jewelry

Komana Small Finds, Erciyas, D.B-Acara Eser, M., Editör, Ege Yayınları, İstanbul, ss.77-100, 2019

Maden Buluntular 1989-1999

Aziz Nikolaos Kilisesi Kazıları 1989-2009, Doğan, Sema-Fındık, Ebru Fatma, Editör, Homer Kitabevi, İstanbul, ss.353-380, 2019

Divriği Kalesi -I- 2006-2017

CreateSpace Independent Publishing Platform, Middletown, DE, 2018

Komana Kazısı Metal Buluntularından Bir Grup: Röliker Haçlar

Komana Ortaçağ Yerleşimi / The Medieval Settlement at Komana., Erciyas, D.B.-Tatbul, M.N., Editör, Ege Yayınları, İstanbul, ss.167-180, 2015

Hıristiyanlıkta Haç Kültü ve Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi Koleksiyonunda Bulunan Bir Grup Haç

Bizans ve Çevre Kültürler Prof Dr Yıldız Ötüken e Armağan, DOĞAN Sema, KADİROĞLU Mine, Editör, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık A.Ş., İstanbul, ss.27-43, 2010

Bizans Dönemi’nde Maraş

Dağların Gazeli MARAŞ, ÖZDEM Filiz, Editör, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, ss.213-231, 2010

Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ndeki Sikke Kontrol Ağırlıkları ve Ticari Ağırlıklar

Sanat Tarihi ve Arkeoloji Yazıları Ebru Parman a Armağan, ALP Oğuz A., Editör, Alter Yay., Ankara, ss.175-189, 2009

Litürjide ve Günlük Kullanımda Maden Sanatı

”Kalanlar” 12. ve 13. Yüzyıllarda Türkiye de Bizans / ” The Remnants” 12th and 13th Centuries Byzantine Objects in Turkey, ÖDEKAN Ayla, Editör, Vehbi Koç Vakfı Yayınları, İstanbul, ss.37-42, 2007

Bizans Dönemi

Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri, KANGAL Selmin, Editör, Suna İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü, İstanbul, ss.32-48, 2003