Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Türkiye ve Seçilmiş AB Ülkelerinde Uluslararası TicaretÜzerinden Alınan Vergilerin Karşılaştırmalı Analizi

Gümrük ve Ticaret Dergisi, vol.4, no.10, pp.67-75, 2017 (Other Refereed National Journals)

MENKUL KIYMETLERLE İLGİLİ VERGİ DÜZENLEMELERİNİN SERMAYE PİYASALARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, vol.1, no.19, pp.149-170, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

İdari ve Adli Uygulamalarda Zamanaşımı Uygulaması Özellik Arz Eden Haller

Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.2, no.3, pp.57-84, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Güven Faktörünün Faiz Oranları Üzerine Etkisi: Ampirik Bir Çalışma

Al-Farabi 2nd International Congress On Social Sciences, Gaziantep, Turkey, 6 - 08 April 2018

Vergilerin Gelir Dağılımı Üzerine Etkisi: Uygulamalı Bir Çalışma

Al-Farabi 2nd International Congress On Social Sciences, Gaziantep, Turkey, 6 - 08 April 2018

Invitation to Explanation in Tax Law

The Seventh International Conference in Economics, 23 - 25 January 2018

Türk Vergi Mevzuatında İhbar İkramiyesi

InternationalConference on Scientific Cooperation forthe Future in the Economics andAdministrative Sciences, 6 - 08 September 2017

Türk Vergi Mevzuatında İhbar İkramiyesi

2nd International Conference on Scientific Cooperation for Future in Economics and Administrative Sciences, Thessaloniki, Greece, 6 - 08 September 2017, pp.152-158

Türkiye ve Seçilmiş AB Ülkelerinde Uluslararası Ticaret Üzerinden Alınan VergilerinKarşılaştırmalı Analizi

2nd International Conference on Scientific Cooperation for Future in Economics and Administrative Sciences, selanik, Greece, 6 - 08 September 2017, pp.188-194

Yenilebilir Enerji Yatırımlarının İstihdam Artırıcı Etkisi: Türkiye Örneği

III. International Multidiscipilinary Congress of Eurasia, Barcelona, Spain, 27 - 30 April 2017, vol.1, pp.224-232

Yenilenebilir Enerji Yatırımlarının İstihdam Artırıcı Etkisi: Türkiye Örneği

III. International Multidisciplinary Congress of Eurasia, Barcelona, Spain, 27 - 30 April 2017, vol.1, pp.224-232

Taxes in the Prevention of Environmental Pollution Are a Means? or Aim? Alternative Methods

17th Conference of the Eurasia-Business-and-Economics-Society (EBES), Venice, Italy, 15 - 17 October 2015, vol.5, pp.267-280 identifier

Türkiye nin 2023 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırım Hedeflerinin İşsizliğe Etkisi

INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY, İstanbul, Turkey, 26 - 27 November 2016

Türk Vergi Sisteminde Çifte Vergilendirmeye İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi

2nd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Amsterdam, Netherlands, 28 - 29 October 2016

Books & Book Chapters

Taxes in the Prevention of EnvironmentalPollution Are a Means? or Aim? AlternativeMethods

in: Country Experiences in Economic Development,Management and Entrepreneurship, Eurasian Studies in Business and Economics 5, Mehmet Huseyin Bilgin, Hakan Danis, Editor, Springer International Publishing AG, Cham, pp.267-280, 2017