Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Determining the Knowledge of Women and Their Attitudes Regarding Gynecological Cancer Prevention

ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, vol.14, no.10, pp.6055-6059, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Predictors of preoperative anxiety in surgical inpatients

JOURNAL OF CLINICAL NURSING, vol.21, pp.956-964, 2012 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

A Scale Development Study: Gynecologic Cancer Prevention Information Scale

Clinical and Experimental Health Sciences, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Factors Affecting Women’s Approach to Gynecologic Examination for Cancer Prevention(Yüksek Lisans Öğrencisinin Tezinden Üretimiştir).

International Journal of Caring Sciences, vol.13, no.1, pp.517-526, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yatılı Bölge Lisesi Kız Öğrencilerinin Kansere İlişkin Bilgileri ve Kanserden Korunma Davranışları

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2020 (Other Refereed National Journals)

Kültürlerarası Hemşirelikte Kullanılan Modeller ve ’Kültürel Yeterlilik Süreci Modeli’ ni Anlamak

Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.1, no.1, pp.18-24, 2019 (Other Refereed National Journals)

Gestasyonel Diyabette Hemşirenin Prenatal Bakımdaki Rolü

Hastane Öncesi Dergisi, vol.4, no.1, pp.23-32, 2019 (Other Refereed National Journals)

Ebelerin Doğum Eyleminde Nonfarmakolojik Ağrı Kontrol YöntemUygulama Durumları ve Etkileyen Faktörler

Journal of Current Researches on Health Sector(J o C R e H e S), vol.8, no.2, pp.109-120, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Relation between The Knowledge and Attitudes of Female Students Regarding Gynecological Cancer Prevention and Healthy Lifestyle Behaviours

Asian Pacific Journal of Health Sciences(APJHS), vol.5, no.4, pp.143-149, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

The Relationship between Sexual Health Behaviors and Healthy Lifestyle Behaviors of Female Students in Turkey

International Journal of Caring Sciences, vol.11, no.3, pp.1859-1867, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Views of Nursing and Midwifery Students on Culturally Sensitive and Adequate Health Care

IOSR Journal of Nursing and Health Science (IOSR-JNHS), vol.7, no.5, pp.60-65, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Knowledge Assessment of Female Health Workers Regarding the Risk Factors of Cervical Cancer and the Practice of Pap Smear Screening Test

Journal of Obstetrics and Gynecological Problems (JOGP), vol.1, no.1, pp.1-7, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Womens Attitudes toward Gynecological Health

IOSR Journal of Nursing and Health Science (IOSR-JNHS), vol.7, no.2, pp.21-31, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

El Yıkama Ve Paraziter Hastalıklar Eğitimi Okul Çocuklarının Bilgi ve Davranışları Üzerine Etkisi

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.7, no.4, pp.218-225, 2016 (Other Refereed National Journals)

Information Levels of Female Students of a Secondary School on Menstruation and Menstrual Hygiene

IOSR Journal of Nursing and Health Science (IOSR-JNHS), vol.5, no.6, pp.104-107, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Jinekolojik Kanser Tanısı Almanın Psikososyal Yönü ve Hemşirelik Yaklaşımları

Türk Jinekoloji ve Onkoloji Dergisi, vol.16, no.1, pp.21-28, 2013 (Other Refereed National Journals)

Jinekolojik Kanser Tanısı Almanın Psikososyal Boyutu ve Hemşirelik Yaklaşımları

Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi, vol.16, no.1, pp.21-28, 2013 (Other Refereed National Journals) identifier

Kadın Sağlık Çalışanlarının Servikal Kansere İlişkin Bilgi ve Tutumlarının Belirlenmesi

Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi, vol.15, no.2, pp.50-57, 2012 (Other Refereed National Journals) identifier

Akademisyenlerin Serviks Kanseri Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi

Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi, vol.14, no.4, pp.102-109, 2011 (Other Refereed National Journals) identifier

Kadının Sosyalizasyonu

Sosyoloji Derneği, Türkiye Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, vol.13, no.2, pp.98-117, 2010 (Other Refereed National Journals)

Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitimleriyle İlgili Memnuniyet Düzeylerinin Saptanması

Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, vol.3, no.2, pp.15-24, 2010 (Other Refereed National Journals)

Türkiye’de ve Dünyada Jinekolojik Kanserler

Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi, vol.13, no.3, pp.55-60, 2010 (Other Refereed National Journals)

Lise Öğrencileri Arasında Sigara Alkol Kullanımı ve İntihar Düşüncesi Sıklığı

Cumhuriyet Tıp Dergisi, no.31, pp.340-345, 2009 (Other Refereed National Journals)

Üniversite Öğrencilerinin Sağlığı Algılama Durumları ile Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Arasındaki İlişki

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, vol.11, no.3, pp.17-26, 2008 (Other Refereed National Journals)

Üniversite Öğrencilerinin Sağlığı Algılama Durumlarının Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Üzerine Etkisi

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, vol.11, no.3, pp.17-27, 2008 (Other Refereed National Journals)

Lise Öğrencilerinin Gebelik Aile Planlaması ve Menstrüasyon Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi

Sağlık ve Toplum, vol.18, no.1, pp.64-68, 2008 (Other Refereed National Journals)

Kadınların Aile Planlaması Yöntemi Kullanma Durumu İle Özbakım Gücü Arasındaki İlişki

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, vol.9, no.2, pp.36-44, 2006 (Other Refereed National Journals)

İlköğretim Okulu Kız Öğrencilerinde Menstruasyon Dönemi Hijyeni

Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, vol.14, no.6, pp.135-139, 2005 (Other Refereed National Journals)

Lise Öğrencilerinin HIV AIDS Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi

Türk HIV/AIDS Dergisi, vol.7, no.3, pp.87-91, 2004 (Other Refereed National Journals)

Kültürlerarası (Transkültürel) Hemşirelik

Toplum ve Hekim, vol.16, no.2, pp.136-141, 2001 (Other Refereed National Journals)

Annelerin Sağlık Bakım Gereksinimlerinin Belirlenmesi (Doktora Tezinden Üretilmiştir)

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.21, no.1, pp.51-57, 1999 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Orta yaş Kadınlarda Konsepsiyon ve Kontrasepsiyon

GEVHER NESİBE 3. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, Malatya, Turkey, 3 - 04 May 2019

Boşanmanın Acımasız Sonucu Ebeveyn Yabancılaştırma Sendromu

GEVHER NESİBE 3. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, Malatya, Turkey, 3 - 04 May 2019

Kültürel Tevazu

6. Uluslararsı 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 19 - 21 April 2019

Pap Smear Testi Yapılan Kadınların Serviks Kanseri Konusundaki Bilgileri ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

1. Uluslararası 5. Ulusal Sivas Ebelik Sempozyumu, Sivas, Turkey, 24 - 26 April 2018

Turkish Adaptation of The Cyber Aggression in Relationships Scale:Validity and Reliability Study

INESEC International Health Sciences Conference(IHSC 2018), Turkey, 14 - 17 November 2018

Sağlık Alanında Kültürel Tevazu (Cultural Humility) Kavramının Analizi ve Önemi

3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 29 November - 01 December 2018

Sağlık Bakımında Kültürel Standartlar

1. Uluslararası 5. Ulusal Sivas Ebelik Sempozyumu, Sivas, Turkey, 24 - 26 April 2018

Emzirme Psikolojisi ve MotivasyonTeorisi

5. Uluslararası 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Amasya, Turkey, 3 - 05 May 2018

Perinatal Hasta Güvenliğinde Ebe Liderliğinde Bakım Modeli

5. Uluslararası 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Amasya, Turkey, 3 - 05 May 2018

Primer Sağlık Bakım Merkezlerindeki Sağlık Çalışanlarının Sigara İçme Durumu

5. Uluslararası 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Amasya, Turkey, 3 - 05 May 2018

Öz Bakım Gücü ve Ebelik Bakımı

5. Uluslararası 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Amasya, Turkey, 3 - 05 May 2018

Şiddetin Önlenmesinde Kadın Sağlığı Hemşiresinin Cevaplaması Gereken Sorular

1. Uluslararası ve 2. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 - 24 March 2018

Kültürel Yetkin Bakım İçin Uygulama Standartları ve Hemşirelik Bakımı İle Uygulanması

1. Uluslararası 4. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, Urfa, Turkey, 21 - 24 October 2017

Adölesan Kız Öğrencilerin Obesite Farkındalık ve Sağlığı Geliştirme Davranış Düzeyleri

4. Uluslararsı 8. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 22 April 2017

Kadın Sağlık Çalışanlarının Servikal Kansere İlişkin Bilgi ve Tutumlarının Belirlenmesi (Yüksek Lisans öğrencisinin tezinden üretilmiştir. Bu bildiri makale olarak yayınlanmıştır).

8. Türk Silahlı Kuvvetleri Ulusal Hemşirelik Kongresi Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi İstanbul, İstanbul, Turkey, 11 - 13 May 2016

Doğumda Yapısal Bütünlüğü Korumak için Epizyotomiden Kaçın ve Perine Yırtıklarını Önle

3. Uluslararası 7. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Adana, Turkey, 26 - 29 April 2016

Ebelikte Profesyonellik

3. Uluslar arası 7. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kogresi, Adana, Turkey, 26 - 29 April 2016

Kadın Merkezli Ebelik Bakımı

1. Uluslararası 5. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Eskişehir, Turkey, 24 - 26 April 2014

Spiritual bakım ve ebelik

3. Ulusal 2. Uluslararası Ebelik Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 23 November 2013

Spiritual Bakım ve Ebelik

2. Uluslararası 3. Ulusal Ebelik Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 23 November 2013

Dünya’da ve Türkiye’de Kadın Sağlığı Sorunları ve Ebelik Yaklaşımları

2. Uluslararası 3. Ulusal Ebelik Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 23 October 2013

Cerrahi Kliniklerde Yatan Hastaların Ameliyata Özgü Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi

4. Uluslar arası, 11. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 5 - 08 September 2007

Kadınların Ameliyata Özgü Kaygılarının Belirlenmesi

4. Uluslararası, 11. Ulusal Hemşirelik Kongresi., Turkey, 5 - 08 September 2007

Üniversite Öğrencilerinin Sağlığı Algılama Durumlarının Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Üzerine Etkisi

Uluslararası Katılımlı I. Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Kongresi, Turkey, 9 - 12 March 2006

Lise Öğrencilerinin Bazı Psikososyal Sorunlarının Belirlenmesi

3. Uluslararası 10. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Sivas, Turkey, 7 - 10 September 2005

Lise Öğrencilerinin Sağlığını Etkileyebilen Bazı Risk Davranışları

3. Uluslararası 10. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Sivas, Turkey, 7 - 10 September 2005

Sivas Doğumevi Hastanesi Polikliniğine Başvuran Kadınların Servikal Smear Sonuçlarının Değerlendirilmesi

3. Uluslararası 10. Ulusal Hemşirelik Kongresi, İzmir, Turkey, 7 - 10 September 2005

Lise Öğrencilerinin Bazı Psikososyal Sorunlarının Belirlenmesi

3. Uluslararası-10. Ulusal Hemşirelik Kongresi, İzmir, Turkey, 7 - 10 July 2005

Lise Öğrencilerinin Sağlığını Etkileyebilen Bazı Risk Davranışları

3. Uluslararası- 10. Ulusal Hemşirelik Kongresi, İzmir, Turkey, 7 - 10 July 2005

Alibaba Sağlık Ocağı Bölgesi ndeki Üç İlköğretim Okulunda Öğrenim Gören Öğrencilerin Menstrüasyon ve Perine Hijyeni Konusundaki Uygulamaları

I.Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı), Ankara, Turkey, 24 - 26 November 2004

Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde Çalişan Hemşirelerin Yaşam Kalitesinin Belirlenmesi

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı II. Ulusal Kongresi, Ankara, Turkey, 16 - 18 November 2001

Ailelerin Cinsiyet Belirlemesine İlişkin Görüşleri

4. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 15 - 17 November 1995

Ailelerin cinsiyet belirlemeye ilişkin görüşleri

4. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 15 - 17 November 1995

Hemşirelik açısından AİDS

I. Ulusal Ana ve Çocuk Sağlığı Hemşireliği Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 6 - 07 September 1989, pp.199-204

Premenstrüal Sendrom

2. Ulusal Hemşirelik kongresi, İzmir, Turkey, 12 - 14 September 1990

Hemşirelik Açısından AIDS

1. Ulusal Ana ve Çocuk Sağlığı Hemşireliği Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 6 - 07 September 1989

Books & Book Chapters

Polihidramniyos ve Bakım

in: RİSKLİ GEBELİKLER VE BAKIM, Taşhan Timur Sermin, Doğan Yüksekol Özlem, Mesude Duman, Editor, Göktuğ Basın Yayın ve Dağıtım, pp.117-124, 2019

Sağlık ve Kültür

in: SAĞLIK SOSYOLOJİSİ, Daşlı, Yılmaz, Bulut Erol, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.47-78, 2019

Intercultural Approach to Midwifery

in: PRENATAL PERIOD FOR MIDWIFE AND MIDWIFERY STUDENTS I, Fatma COŞAR ÇETİN,Kıymet YEŞİLÇİÇEK ÇALIK, Editor, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.229-244, 2018

Ebelikte Kültürlerarası Yaklaşım

in: EBELER VE EBELİK ÖĞRENCİLERİ İÇİN DOĞUM ÖNCESİ DÖNEM I, Fatma COŞAR ÇETİN, Kıymet YEŞİLÇİÇEK ÇALIK, Editor, İstanbul Tıp Kitabevleri, Kongre Tıp Kitabevi, pp.229-244, 2018

Hipertansif Problemler

in: GEBELİKTE TIBBİ PROBLEMLER, EBELER İÇİN EL KİTABI, Neriman Soğukpınar, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., Ankara, pp.27-41, 2016