Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL OSTRACISM AND FRIENDSHIP QUALITY AND FALSE IDENTITY IN SECONDARY SCHOOL STUDENTS

Research in Pedagogy, vol.10, no.2, pp.476-489, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Okul öncesi eğitimin ilkokul sürecindeki sosyal davranışlara yansıması

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.24, no.3, pp.906-917, 2019 (Other Refereed National Journals)

Validity and Reliability Study of The Scale For Emotional Abuse Potential of Parents With Children Aged 3 to 6

International Journal of Eurasia Social Sciences, vol.10, no.35, pp.354-366, 2019 (Other Refereed National Journals)

Çocuklar İçin Öz Şefkat Ölçeği: Türkçeye Uyarlama Çalışması

Journal of Turkish Studies, vol.13, no.26, pp.295-305, 2018 (Other Refereed National Journals)

Türkiye’de Duygusal İstismar Üzerine Yazılan Lisansüstü Tezlerin Değerlendirilmesi

Journal of Turkish Studies, vol.13, no.27, pp.907-920, 2018 (Other Refereed National Journals)

TRACES OF THE PAST IN IDENTIFYING EMOTIONAL NEGLECT AND ABUSE

International journal of Eurasia Social Sciences, vol.9, no.33, pp.1883-1896, 2018 (Other Refereed National Journals)

Examination of science and mathematics activities in preschool education

Research in Pedagogy, vol.8, no.1, pp.111-122, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

The Effect of the Training Program to Promote the Knowledge and Awareness of Prospective Preschool Teachers on Emotional Neglect and Abuse

Asian Journal of Education and Training, vol.4, no.2, pp.137-145, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

SEXUAL ABUSERS IN THE EYES OF PRESCHOOL TEACHERS: A QUALITATIVE STUDY

EKEV AKADEMİ, vol.22, no.73, pp.345-366, 2018 (Other Refereed National Journals)

TÜRK NİNNİLERİNİN DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDANİNCELENMESİ

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, vol.17, no.66, pp.595-603, 2018 (Other Refereed National Journals)

TÜRKİYE’DE GEÇİCİ KORUMA ALTINDA BULUNAN SURİYELİ ERGENLERİN GELECEĞE DAİR UMUT DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

MANAS JOURNAL OF SOCIAL STUDIES, vol.7, no.1, pp.455-476, 2018 (Other Refereed National Journals)

Examining the Correlation of the Peer-Attachment Styles with Hopelessness Levels in Adolescents

TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH, vol.6, no.6, pp.492-503, 2017 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

Teaching Values with Stories and Tales in the Preschool Period

Journal of Education and Practice, vol.8, no.30, pp.143-149, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Relationship Between Pre-Service Teachers’ CommunicationStyles and Their Conflict Resolution Skills

JOURNAL OF EDUCATION AND PRACTICE, vol.8, no.24, pp.122-126, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

THE RELATIONSHIP BETWEEN MIDDLE SCHOOL STUDENTS’ EMOTIONAL EXPRESSION AND SELF-CONCEPT

European Journal of Education Studies, vol.3, no.8, pp.385-398, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

4-6 YAŞ ÇOCUĞA SAHİP ANNELERİN İSTİSMAR DÜZEYLERİNİN KADININ ÇALIŞMASI VE ALGILANAN CİNSİYET ROLLERİ İLE OLAN İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.10, no.48, pp.510-516, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Qualitative Research on Active Learning Practices in Pre school Education

Journal of Education and Training Studies, vol.4, no.9, pp.232-239, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

A Study on Social Competence and Temperament of Pre School Children s

Journal of Education and Learning, vol.5, no.4, pp.133-140, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ YARATICILIĞA İLİŞKİN ALGILARI METAFOR ANALİZİ ÖRNEĞİ

Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.2, no.3, pp.138-147, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

ERGENLERİN UTANGAÇLIK DÜZEYLERİNİN ANNE BABA TUTUMLARI ve BAZI DEĞİŞKENLER AÇISI

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.2, no.32, pp.513-525, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Koruyucu Aile Olmaya İlişkin Görüşlerin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

International Scientific Researches Congress 2020 Gümüşhane, 3 - 05 December 2020

Lise Öğrencilerinin Saldırganlık ve Öfke Düzeylerinin İncelenmesi

V. INTERNATIONAL EURASI AN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, 2 - 05 May 2018

Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Zihinsel İmgeler

V. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2 - 05 May 2018

Turizmin Kara Lekesi: Çocuk Seks Turizmi

I. Uluslarası Çocuk Dostu Turizm Kongresi, Sivas, Turkey, 25 - 28 April 2018

Üstün Yetenekli Çocuklarda Kaygı Düzeyinin Aile Ortamı Açısından Değerlendirilmesi

3.Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi, Ankara, Turkey, 14 - 16 November 2012

Books & Book Chapters

Çocuk ve İntihar

in: Ölüm veİntihar Disiplinler Arası Bir Yaklaşım, Meryem Berrin BULUT, Editor, Nobel Yayıncılık, Ankara, pp.123-142, 2020

Bir Dünya Oyun

Sonçağ, Ankara, 2019

Erken Çocukluk Döneminde Soru-Cevap Yaklaşımı

in: Erken Çocukluk Döneminde Öğrenme Yaklaşımları, Serpil Pekdoğan, Özlem Gözün Kahraman, Editor, Eğiten, Ankara, pp.113-121, 2019

Cinsel İstismar

in: Cinsel Sağlık, Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN, Editor, Nobel Tıp, İstanbul, pp.321-331, 2018

Mechanism That Handles Child’s Control: Cartoons.

in: In Handbook of Research on Children’s Consumption of Digital Media, GÜLŞAH SARI, Editor, IGI Global, pp.357-368, 2018

Müzik Yoluyla Öğretim

in: Okul Öncesi Eğitimde Özel Öğretim Yöntemleri, Serpil Pekdoğan, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.191-210, 2016