Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

OKUL ÖNCESI ETKINLIK KITABI AILE KATILIM ETKINLIKLERININ İNCELENMESI

7. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi (IECEC-UOEK-2021), Turkey, 24 November 2021, pp.182-188

Koruyucu Aile Olmaya İlişkin Görüşlerin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

International Scientific Researches Congress 2020 Gümüşhane, 3 - 05 December 2020

Lise Öğrencilerinin Saldırganlık ve Öfke Düzeylerinin İncelenmesi

V. INTERNATIONAL EURASI AN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, 2 - 05 May 2018

Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Zihinsel İmgeler

V. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2 - 05 May 2018

Turizmin Kara Lekesi: Çocuk Seks Turizmi

I. Uluslarası Çocuk Dostu Turizm Kongresi, Sivas, Turkey, 25 - 28 April 2018

Üstün Yetenekli Çocuklarda Kaygı Düzeyinin Aile Ortamı Açısından Değerlendirilmesi

3.Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi, Ankara, Turkey, 14 - 16 November 2012

Books & Book Chapters

Eğitimde 21. Yüzyıl Becerileri

Eğiten Yayıncılık, Ankara, 2022

Erken Çocukluk Eğitiminde Güvenlik Politikaları

in: Erken Çocukluk Eğitimi Politikaları, Hilal Kahraman,Nevra Atış Akyol, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.221-242, 2022 Sustainable Development

Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme Becerisi

in: Eğitimde 21. Yüzyıl Becerileri, Pekdoğan Serpil, Şengün Gökhan, Kanak Mehmet, Editor, Eğiten Yayıncılık, Ankara, pp.47-73, 2022

Emotional Bullying Towards Children

in: Handbook of Research on Bullying in Media and Beyond, Sarı Gülşah, Editor, IGI Global Publisher of Timely Knowledge, pp.362-387, 2022

Erken Çocukluk Döneminde Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme

in: Erken Çocukluk Eğitimine Giriş, Babaroğlu Ayhan, Editor, İzge Yayıncılık, Ankara, pp.49-76, 2022

Physical Bullying Towards Children

in: Handbook of Research on Bullying in Media and Beyond, Sarı Gülşah, Editor, IGI Global Publisher of Timely Knowledge, pp.320-346, 2022

Ahlak Gelişimi

in: Eğitim Psikolojisi, Özge PINARCIK SAKARYALI, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.297-318, 2021

Çocuk Medya Teknolojisi ve Bilgisayar Kullanımı

in: ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNE GİRİŞ, DERELİ, ESRA, Editor, LİSANS YAYINCILIK, İstanbul, pp.171-188, 2021

Dünyada ve Türkiye’de Çocuk Haklarına İlişkin Uygulamalar

in: Çocuk Sosyolojisi, Oğuz Emre, Ayşegül Ulutaş Keskinkılıç, Editor, Eğiten Yayıncılık, Ankara, pp.13-32, 2021

Okul Öncesi Dönemde Öğrenme Güçlüğü

in: Etkinlik Örnekleriyle Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin Eğitimi , Didem Kayahan Yüksel, Fadime İşcen Karasu, Editor, Eğiten Yayıncılık, Ankara, pp.147-167, 2021

Okul Öncesi Eğitimde Ailenin Önemi ve Aile Katılımı

in: Erken Çocukluk Eğitimine Giriş, Dereli Esra, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.293-316, 2021

Ahlak Gelişimi

in: Eğitim Psikolojisi, Özge Pınarcık Sakaryalı, Editor, Eğiten Yayıncılık, Ankara, pp.297-318, 2021

Kafkas Kültürel Alanı

in: Farklı Kültürlerde Aile ve Çocuk, Özyürek, Arzu; Çetin, Asya, Editor, Vize Yayıncılık, Ankara, pp.417-436, 2021

Değişen Ebeveynlik Yaklaşımları Bağlamında Çocuğun Sosyo-Duygusal Gelişimi

in: Değişen Dünya’da Çocuk ve Eğitim, Mehmet KANAK-Mustafa ERSOY, Editor, Eğiten Yayıncılık, Ankara, pp.1-27, 2020

Çocuk ve İntihar

in: Ölüm veİntihar Disiplinler Arası Bir Yaklaşım, Meryem Berrin BULUT, Editor, Nobel Yayıncılık, Ankara, pp.123-142, 2020

Erken Çocukluk Döneminde Soru-Cevap Yaklaşımı

in: Erken Çocukluk Döneminde Öğrenme Yaklaşımları, Serpil Pekdoğan, Özlem Gözün Kahraman, Editor, Eğiten, Ankara, pp.113-121, 2019

Mechanism That Handles Child’s Control: Cartoons.

in: In Handbook of Research on Children’s Consumption of Digital Media, GÜLŞAH SARI, Editor, IGI Global, pp.357-368, 2018

Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Teknoloji Aletleri Kullanım Pratikleri

in: Yeni Medyaya Yeni Yaklaşımlar, Rengim SİNE, Gülşah SARI, Editor, Litera Türk, pp.45-72, 2018

Cinsel İstismar

in: Cinsel Sağlık, Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN, Editor, Nobel Tıp, İstanbul, pp.321-331, 2018

Okulöncesi Eğitiminde Proje Yaklaşımı

in: Okulöncesi Eğitiminde Özel Öğretim Yöntemleri, Serpil PEKDOĞAN, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.153-188, 2016

Müzik Yoluyla Öğretim

in: Okul Öncesi Eğitimde Özel Öğretim Yöntemleri, Serpil Pekdoğan, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.191-210, 2016

Metrics

Publication

72

Citation (WoS)

14

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

7

H-Index (Scopus)

2

Project

1

Thesis Advisory

7

Open Access

7
UN Sustainable Development Goals