Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2020 - Devam Ediyor Doç.Dr.

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü

 • 2015 - 2020 Yrd.Doç.Dr.

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü

 • 2011 - 2015 Öğretim Görevlisi

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü

Verdiği Dersler

 • Lisans Uygulamalı Araştırma - I

 • Lisans Modernleşme ve Sosyal Sorunlar

 • Lisans Bilimsel Araş. Yöntem ve Teknikleri - I

 • Yüksek Lisans Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

 • Lisans Madde Bağımlılarıyla Sosyal Hizmet

 • Lisans Bilimsel Araş. Yöntem ve Teknikleri - II

 • Lisans Yaşlılarla Sosyal Hizmet

 • Lisans Modernleşme ve Sosyal Sorunlar

 • Lisans Sosyal Hizmet Mesleğine Giriş

 • Lisans Bilimsel Araş. Yöntem ve Teknikleri - II

 • Lisans Bilimsel Araş. Yöntem ve Teknikleri - I

 • Lisans Yaşlılarla Sosyal Hizmet

 • Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

 • Yüksek Lisans Seminer Dersi

 • Lisans Sosyal Hizmet Mesleğine Giriş

 • Lisans Uygulamalı Araştırma - II

 • Lisans Madde Bağımlılarıyla Sosyal Hizmet

 • Lisans Blok Uygulama

 • Lisans Uygulamalı Araştırma - II

 • Lisans Uygulamalı Araştırma - I

 • Yüksek Lisans Nitel ve Nicel Araştırma

 • Lisans Rapor Yazma ve Sunum Becerileri

 • Lisans Blok Uygulama

 • Lisans Rapor Yazma ve Sunum Becerileri

 • Lisans Göçmen ve Sığınmacılarla Sosyla Hizmet

 • Lisans Göçmen ve Sığınmacılarla Sosyla Hizmet

 • Lisans Sosyal Hizmet Mevzuatı ve Uygulamaları - I

 • Lisans Bilimsel Araş. Yöntem ve Teknikleri

 • Lisans Sosyal Hizmet Mevzuatı ve Uygulamaları - I

 • Lisans Bilimsel Araş. Yöntem ve Teknikleri

 • Ön Lisans Davranış Bilimleri

 • Lisans Sağlık Sosyolojisi