Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2020 - Continues Associate Professor

  Sivas Cumhuriyet University, Edebiyat Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü

 • 2015 - 2020 Assistant Professor

  Sivas Cumhuriyet University, Edebiyat Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü

 • 2011 - 2015 Lecturer

  Sivas Cumhuriyet University, Edebiyat Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü

Courses

 • Undergraduate Uygulamalı Araştırma - I

 • Undergraduate Modernleşme ve Sosyal Sorunlar

 • Undergraduate Bilimsel Araş. Yöntem ve Teknikleri - I

 • Postgraduate Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

 • Undergraduate Madde Bağımlılarıyla Sosyal Hizmet

 • Undergraduate Bilimsel Araş. Yöntem ve Teknikleri - II

 • Undergraduate Yaşlılarla Sosyal Hizmet

 • Undergraduate Modernleşme ve Sosyal Sorunlar

 • Undergraduate Sosyal Hizmet Mesleğine Giriş

 • Undergraduate Bilimsel Araş. Yöntem ve Teknikleri - II

 • Undergraduate Bilimsel Araş. Yöntem ve Teknikleri - I

 • Undergraduate Yaşlılarla Sosyal Hizmet

 • Postgraduate Uzmanlık Alan Dersi

 • Postgraduate Seminer Dersi

 • Undergraduate Sosyal Hizmet Mesleğine Giriş

 • Undergraduate Uygulamalı Araştırma - II

 • Undergraduate Madde Bağımlılarıyla Sosyal Hizmet

 • Undergraduate Blok Uygulama

 • Undergraduate Uygulamalı Araştırma - II

 • Undergraduate Uygulamalı Araştırma - I

 • Postgraduate Nitel ve Nicel Araştırma

 • Undergraduate Rapor Yazma ve Sunum Becerileri

 • Undergraduate Blok Uygulama

 • Undergraduate Rapor Yazma ve Sunum Becerileri

 • Undergraduate Göçmen ve Sığınmacılarla Sosyla Hizmet

 • Undergraduate Göçmen ve Sığınmacılarla Sosyla Hizmet

 • Undergraduate Sosyal Hizmet Mevzuatı ve Uygulamaları - I

 • Undergraduate Bilimsel Araş. Yöntem ve Teknikleri

 • Undergraduate Sosyal Hizmet Mevzuatı ve Uygulamaları - I

 • Undergraduate Bilimsel Araş. Yöntem ve Teknikleri

 • Associate Degree Davranış Bilimleri

 • Undergraduate Sağlık Sosyolojisi