Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Kariyer Yönetimi Uygulamalarının İş Tatminine Etkisi Kamu ve Özel Sağlık Kuruluşlarına Yönelik Bir Araştırma

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.16, no.2, pp.45-61, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Hizmet İşletmelerinde Müşteri Memnuniyeti

Pazarlama Dünyası, no.3, pp.48-58, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Sivas Sanayi İşletmelerinin Şubat 2001 Ekonomik Krizine Genel ve Yönetsel Tepkileri

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.4, no.1, pp.99-120, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Kalkınma Organizasyonu Olarak Kalkınma Ajansı ve Bir Örnek: Sivas Kalkınma Ajansı

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.4, no.1, pp.81-97, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Sivas Sanayi İşletmelerinin Şubat 2001 Ekonomik Krizine Genel Yönetsel Tepkileri

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.4, no.1, pp.99-120, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Örgütsel Öğrenme

Verimlilik Dergisi, no.2, pp.7-24, 1999 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Akademik Personelde İşkoliklik: Cumhuriyet Üniversitesinde Bir Araştırma

21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Kütahya, Turkey, 30 May - 01 June 2013

Business Ethics from the Point of View of Corporate Social Responsibility in Strategic Management

ICESoS’13 International Conference on Economic and Social Studies, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 10 - 11 May 2013 Sustainable Development

Business Ethics fom the Point of View of Corporate Social Responsibility in Strategic Management

International Conference on Economic and Social Studies, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 10 - 11 May 2013, vol.2, pp.1622-1636 Sustainable Development

Konum ve Rol Sürecinde Temel Bir Yaklaşım: Kamu Yönetiminde Örgüt Geliştirme

21. Yüzyılda Nasıl Bir Kamu Yönetimi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 7 - 09 May 1997

Books & Book Chapters