Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kapadokya Otellerinin Tanıtım Filmlerinde Yer Alan Peribacaları ve Balon Temalarının Analizi

I. International Tourism and Culinary Conference, Amasya, Turkey, 27 - 28 October 2022, pp.650-651

Destinasyon Yönetim Sistemlerinin Kırsal Turizm Alanlarında Uygulanması; www.visitsivas.com Örneği

4th INTERNATIONAL RURAL TOURISM AND DEVELOPMENT CONGRESS, 6 - 07 December 2020, pp.20-22 Creative Commons License

Konaklama İşletmelerinde Verilen Hizmetlerin Online Yorumlara Göre İncelenmesi: Sivas Örneği

Uluslararası Turizm, Ekonomi ve İşletme Bilimleri Kongresi, Sivas, Turkey, 19 - 21 June 2019, pp.185-192

Konaklama İşletmelerinin Online Satış Kanallarındaki Fiyat Eşitsizliğinin Çözümü: CRS Travelbook Örneği

Uluslararası Turizm, Ekonomi ve İşletme Bilimleri Kongresi, Sivas, Turkey, 19 - 21 June 2019

Examining the Services Provided in Accommodation Businesses Based on Online Comments: The Example of Sivas

Uluslararası Turizm, Ekonomi ve İşletme Bilimleri Kongresi, Sivas, Turkey, 19 - 21 June 2019, pp.36-40

Multifaceted Look at Children Gastronomy in Tourism: A Conceptual Assessment

II. Uluslararası Çocuk Dostu Turizm Kongresi, Sivas, Turkey, 24 - 27 April 2019 Creative Commons License

Çocuk Dostu Olarak Konumlandırılan Otellerin Web Sitelerine Yönelik İçerik Analizi

II. Uluslararası Çocuk Dostu Turizm Kongresi, Sivas, Turkey, 24 - 27 April 2019

Management of Online Sales Channels at Hotels: Channel Manager System

Tourism and Hospitality Management Conference, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 30 September 2015, pp.319-328

Books & Book Chapters

Episodes in the Encyclopedia

Türkiye Turizm Ansiklopedisi

Detay Yayıncılık, pp.382-383, 2022

Türkiye Turizm Ansiklopedisi

Detay Yayıncılık, pp.205-206, 2022

Türkiye Turizm Ansiklopedisi

Detay Yayıncılık, pp.152-152, 2022

Türkiye Turizm Ansiklopedisi

Detay Yayıncılık, pp.33-34, 2022

Türkiye Turizm Ansiklopedisi

Detay Yayıncılık, pp.206-206, 2022

Türkiye Turizm Ansiklopedisi

Detay Yayıncılık, pp.161-162, 2022

Türkiye Turizm Ansiklopedisi

Detay Yayıncılık, pp.135-135, 2022

Türkiye Turizm Ansiklopedisi

Detay Yayıncılık, pp.362-363, 2022

Türkiye Turizm Ansiklopedisi

Detay Yayıncılık, pp.360-361, 2022

Türkiye Turizm Ansiklopedisi

Detay Yayıncılık, pp.48-49, 2022

Türkiye Turizm Ansiklopedisi

Detay Yayıncılık, pp.174-174, 2022

Metrics

Publication

22

Project

4