Education Information

Education Information

 • 2010 - 2017 Doctorate

  Sivas Cumhuriyet University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Turkey

 • 2007 - 2010 Postgraduate

  Duzce University, Instıtute Of Socıal Scıences, Turizm Ve Otel İşletmeciliği (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2001 - 2006 Undergraduate

  Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Akçakoca Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu, Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Pr., Turkey

Dissertations

 • 2017 Doctorate

  KURUMSALLAŞMA DÜZEYİNİN REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ VE MARKALAŞMA ÜZERİNE ETKİSİ: SİVAS SANAYİ İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

 • 2010 Postgraduate

  Bilgi teknolojileri kullanımının otel işletmeleri yöneticilerine etkileri: Antalya'daki beş yıldızlı otel işletmelerinde bir araştırma

  Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm Ve Otel İşletmeciliği (Yl) (Tezli)