General Information

Institutional Information: Ilahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Böl., Din Eğitimi
Research Areas: Social Sciences and Humanities, Theology

Metrics

Publication

81

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

6

H-Index (Scopus)

1

Citation (Scholar)

40

H-Index (Scholar)

3

Citiation (TrDizin)

59

H-Index (TrDizin)

5

Thesis Advisory

20

Open Access

27
UN Sustainable Development Goals

Biography

- 1962 yılında Sivas’ta doğdu. İlk, ve orta öğrenimini Sivas’ta tamamladı. 1984 yılında Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1986’da A. Ü. İlâhiyat Fakültesi Din Eğitimi Anabilim Dalı'na araştırma görevlisi olarak atandı.

- Haziran 1987 ile Kasım 1989 tarihleri arasında (2,5 yıl) F.Almanya'da bulundu. Bu ülkede önce Goethe Enstitüsü'ndeki dil öğrenimini tamamladı. Daha sonra, Bamberg Üniversitesi'nde, Din Pedagojisi, Teoloji, Oriyantalistik ve Germanistik alanlarındaki ders ve seminerlere, ayrıca Kuzey Ren Westfalya Eyaletinde geliştirilen İslâm din dersleri müfredat programı ile ilgili öğretmen yetiştirme çalışmalarına katıldı.

- F.Almanya'da bulunduğu süre içinde yaptığı alan araştırmasına dayalı olarak hazırladığı "F.Almanya'daki Türk Çocuklarının Temel Eğitiminde Din Eğitiminin Yeri ve Bavyera ile Baden-Württemberg Eyaletlerinde Mukayeseli Bir Alan Araştırması" konulu teziyle 1992 yılında doktor ünvanını aldı.

- 1994 yılına din eğitimi dalında doçent 2000 yılında ise aynı alanda Professör oldu. 1995 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi din Eğitimi Anabilim dalına naklen atandı

- 1996 yılında 3 ay Almanya’nın güneyindeki Bavyera ve Baden-Würtfemberg eyaletlerinde İslam Din dersleri konusunda araştırmalar yaptı. Ulaştığı sonuçları yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli sempozyumlarda bildiri olarak sundu

- İlk ve orta öğretimde okutulan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri ile İmam Hatip Lisesi Öğretim programlarını hazırlayan komisyonunda görev yaptı. Ayrıca M.E.Bakanlığınca öğretmenlere yönelik düzenlenen hizmet içi eğitim seminerlerinde din eğitimi ve öğretim metodolojisi konularında dersler verdi.

- YÖK ve MEB’nın bilgisi dahilinde, Osnabrück projesi adıyla bilinen ve akademik işbirliği ile F. Almanya için din dersi öğretmeni yetiştirmeyi öngören proje çalışmalarına katıldı.

- Din Eğitimi, Kültürlerarası eğitim, Dinlerarası ilişkiler, konularında Türkçe ve Almanca yayınlar yaptı.

- Şu anda C. Ü. İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Başkanlığı görevini yürütmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır. Almanca ve Arapça bilmektedir.

N.Aşıkoğlu ve yayınları hakkında, http://www.cumhuriyet.edu.tr/akademik/fak_ilahiyat/bolumlery/ozgecmis/asikoglu.htm adresinden geniş bilgi alınabilir.

N. Aşıkoğlu’nun Çalışma ve ilgi alanları şunlardır:

-          Almanya’da Yaşayan Türklerin Din Eğitimi Sorunları

-          Dinlerarası ve Kültürlerarası Eğitim

-          Din Eğitiminin Bilimselliği

-          Din Eğitiminde Program Geliştirme

-          Din eğitimi metodolojisi

-          Yaygın Din eğitimi 


Contact