Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yaz Kuran Kuslarında Kuran Öğretimi- Öğreticilere pratik öneriler

Bilge Adamlar Dergisi, sa.34, ss.280-282, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yeni Anayasa Tartışmaları ve Zorunlu Din Dersleri

cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.16, sa.2, ss.720, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Din Öğretiminde Öğretmenin Rolü ve Din Dersi Öğretmeni Yeterlilikleri (Türkiye Örneği)

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.15, sa.1, ss.5-13, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlahiyat Fakültelerinin Eğitim Öğretime Katkıları ve Kaliteye Yolculuk

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.9, sa.1, ss.1-10, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vaizlerde Aranacak Temel Yeterlilikler Üzerine

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dergisi ( C.Ü.İ.F), cilt.8, sa.2, ss.17-24, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dinlerarası Diyalogun Temelleri Üzerine

C.Ü.İ.F., sa.4, ss.1-4, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İslam a Göre İnancın Toplumdaki Yeri ve Rolü

C.Ü.İ.F., sa.4, ss.5-10, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kutsal ve Toplum

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.35-44, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Toplum Hayatımızda Dinin Yeri ve Din Eğitiminin Önemi

C.Ü.İ.F., sa.2, ss.45-49, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Almanya daki Türk Çocuklarının Okul Öncesi ve Temel Eğitim Problemleri Üzerine Alan Araştırması

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dergisi, cilt.35, ss.321-354, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eğitimin Halka Uzanan Kolları : Camiler

Diyanet Aylık dergi, sa.45, ss.7-10, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Din eğitimi Biliminin Türkiye'de bağımsız Bir Bilimsel Disiplin Olarak doğuşu ve Gelişimi

Diyanet İlmi dergi, cilt.30, sa.3, ss.85-92, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Din Öğretiminde Öğretici Faktörü

Küreselleşme Sürecinde Din Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 28 - 30 Kasım 2013

İlahiyat Fakültelerinin Programları ve Akademik Yapıları Üzerine

Din eğitiminde kalite sempozyum bildirileri 10 Mayıs 2013, İstanbul, Türkiye, 10 Mayıs 2013, ss.47-57

Aile İrşad Büroları ve Sosyal Kurumlarda Dini Rehberlik

Vaaz ve Vaizlik Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 17 - 18 Aralık 2011, cilt.1, ss.212-218

Okulda Din Öğretiminin Önemi ve Temel Nitelikleri Üzerine Değerlendirmeler ve Öneriler Türkiye örneği

Hoca Ahmet Yesevi’xxnin öğretisi ve Kazakistan’xxda Din eğitiimi Uluslararası Sempozyumu, Türkistan, Kazakistan, 01 Aralık 2011, ss.45-54

Din Öğretiminde Öğretmenin rolü ve Din Dersi Öğretmeni Yeterlilikleri Türkiye Örneği

III. Uluslararası Teoloji Kongresi, Moskva, Rusya, 01 Aralık 2011, ss.64-72

Gençliğin Eğitiminde Dini Bilginin Yeri ve Önemi

III. Uluslararası Teoloji kongresi, Moskva, Rusya, 25 - 26 Kasım 2011

DKAB Öğretim Programlarının Uygulanmasında Öğretmenin rolü ve Mevcut Durumla İlgili Bir Değerlendirme

Türkiye’xxde okullarda Din Eğitimi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 23 - 24 Mayıs 2009, ss.483-490

Yaz Kur an Kurslarında Gözden Kaçan Boyut İnsan Unsuru

Yaygın Din Öğretimi Bağlamında Yaz Kuran Kursları Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 9 - 11 Temmuz 2010, ss.61-65

Değişen Dünyada Değişemeyen Kurumlar İlahiyat Fakülteleri

4. Din Şurası Tebliği, Ankara, Türkiye, 12 - 16 Ekim 2009, ss.887-898

Din Hizmetlerinin Sunumunda Alternatif Yöntem Dini Danışmanlık

DİB I. Din Hizmetleri Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 3 - 04 Kasım 2007, ss.543-549

Günümüzde Kur an ve Hadis Eğitimi Üzerine

Uluslararası Din Eğitimi seempozyumu, Ankara, Türkiye, 20 - 21 Kasım 1997, ss.172-181

Kur an Öğretiminde Yeni anlayış ve Yaklaşımlar

10. Kur’xxan Sempozyumu, Kur’xxan ve Eğitim, Tokat, Türkiye, 12 - 13 Mayıs 2007, ss.149-164

Eğitimin Bütünlüğü İçinde Din Öğretimi ve Öğretim Programları Üzerine

Ülkemizde Laik eğitim sisteminde Sosyal Bilim Olarak Din Öğretimi Kurultayı, Bildiri ve Tartışmalar, Malatya, Türkiye, 7 - 09 Nisan 2005, ss.493-499

İlahiyat Fakültelerinin Eğitim Öğretime Katkıları ve Kaliteye Yolculuk

İlahiyat Fakültesi Dekanları 10. İştişare Toplantısı Bildirisi, CÜİF dergisi IX/1, Sivas, Türkiye, 13 - 14 Mayıs 2004, ss.1-9

Günümüzde Din Eğitiminde Yeni Yönelişler ve Öğretim Programları

AB sürecinde Eğitimde Reform İhtiyacı Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 9 - 10 Ekim 2004, ss.182-190

Din Hizmetleri Personelinin Yetiştirilmesi Sorununa Öğretim programları Açısından Yeni Bir Yaklaşım

Yaygın Din Eğitiminin Sorunları Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 28 - 29 Mayıs 2002, ss.91-102

Religiöse Erziehung im İnterkulturellen Dialog Möglichkeiten Und Chansen in der LehrerInnenausbildung

Der Islam im Westen – Der Westen im Islam-Internationale Konferenz zur Entwicklung eines interkulturellen Netzwerks der Hochschulkooperation, Osnabrück, Almanya, 28 Ekim - 01 Kasım 2002

Gleichnisse als Inspiration für ethische Bewusstseinsbildung Beispiele aus dem Koran Die Besitzer Der Gärten

”, Spiritualität und Ethische Erziehung –Erbe und Herausforderung der Religionen Referate und Ergebnisse des Nürnberger Forums 2000, Nürnberg, Almanya, 25 - 29 Eylül 2000, ss.384-387

-“Grundlagen Interreligiöser Kooperation”, Adelbert-Stiftung-Kreifeld in Zusammenarbeit mit der Bischöflichen Akademie Aachen

12. Leutherheider Forum Zwischen Konfrentation und Kooperation: Europa und Islam, Aachen, Almanya, 13 - 16 Mayıs 1999, ss.64-68

Grundlagen Interreligiöser Kooperation

-Zwischen Konfrentation und Kooperation: Europa und Islam-, 12. Leutherheider Forum, Aachen, Almanya, 13 - 16 Mayıs 1999, ss.64-68

Der Stellenwert und die Rolle des Glaubens in der Gesellschaft nach dem Islam

Vrhbosanska Katolicka Teologija, Sarajevo, Bosna-Hersek, 01 Aralık 1999, cilt.3, ss.239-245

Almanya ve Avusturya daki Türk Çocuklarının Din Eğitimi Öğretmenlerin Yeterlilikleri ve Eğitimi

Cumhuriyetin 75. yılında Türkiye’xxde Din Eğitimi ve Öğretimi İlmi Toplantısı, Ankara, Türkiye, 4 - 06 Aralık 1998, ss.443-454

Zur Rolle der Interreligiöse Erziehung für die Integration türkischer Kinder in Deutschland

Interreligiöse Erziehung 2000- Die Zukunft der Religions- und Kulturbegegnung - Referate und Ergebnisse des Nürnberger Forums 1997, Nürnberg, Almanya, 01 Aralık 1998, ss.241-249

Kutsal ve Toplum

Cumhuriyet- Demokrasi ve Kimlik sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 10 - 12 Nisan 1996, ss.297-305

Muhammed Hamdi Yazır ın Terbiye Anlayışı ve Eserlerine Eğitimci Gözüyle Bir Bakış

Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 4 - 06 Eylül 1991, ss.245-252

Kitap & Kitap Bölümleri

Almanya’da İslami Manevi Rehberlik

Gök Medrese İlahiyat Araştırmaları 6, ÖZALP Hasan, BAKIŞ Rıza, Editör, Sonçağ Akademi yayınları, Ankara, ss.7-30, 2020

Türkiy’xxde Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Üzeine (Kavramsal Bir Analiz Denemesi)

Gök Medrese İlahiyat Araştırmaları, Ebubekir Sıddık Yücel, Hacı Mustafa Kiriş, Editör, Sonçağ Akademi yayınları, Ankara, ss.1-29, 2020

Prof. Dr. Beyza Bilgin’in Çalışmalarında Din Eğitimi İle İlgili Temel Kavramlar Üzerine

Prof. Dr. BeyzaBilgin’e Armağan - Beyza Bilgin’de Din Eğitimi, Din Eğitiminde Beyza Bilgin, Prof. Dr. Mualla Selçuk, Prof. Dr. Cemal Tosun, Prof. Dr. Recai Doğan, Editör, Grafiker, Ankara, ss.149-156, 2019

Yüksek Öğretimde Din eğitimi ve Öğretimi

Din Eğitimi Bölüm, Recai DOĞAN, Remziye EGE, Editör, Grafiker Yayınları, Ankara, ss.215-231, 2012

İnancın Gücü Üzerine Düşünceler

Evrensel Bir Ahlaka Doğru, BeyzaBilgin, Editör, Gün yayıncılık, Ankara, ss.107-114, 1995

Dünya Dinleri Parlementosu

Evrensel Bir Ahlaka Doğru, Beyza Bilgin, Editör, Gün Yayıncılık, Ankara, ss.77-106, 1995

Ansiklopedide Bölümler

TÜRKLER

Yeni Türkiye Yayınları, ss., 2002