Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Turkish school teachers' knowledge and attitudes toward HIV/AIDS

CROATIAN MEDICAL JOURNAL, vol.53, no.3, pp.271-277, 2012 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development identifier

Leptin as an InflammatoryMarker in Dialysis Patients

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, vol.30, no.5, pp.1482-1486, 2010 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License identifier identifier

Prevalence of hepatitis B and C in first grade primary school children living in Sivas, Turkey

TURK PEDIATRI ARSIVI-TURKISH ARCHIVES OF PEDIATRICS, vol.45, no.2, pp.132-136, 2010 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

Breast Cancer Knowledge and Screening Behaviors of the Female Teachers

WOMEN & HEALTH, vol.50, no.1, pp.37-52, 2010 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier identifier identifier

Leptin and bone mineral density in haemodialysis patients.

Annals of the Academy of Medicine, Singapore, vol.38, pp.374-4, 2009 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier identifier

EMOTIONAL DISORDERS AMONG TURKISH UNDERGRADUATE MEDICAL STUDENTS

PAKISTAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, vol.24, no.6, pp.792-797, 2008 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

EVALUATION OF THE 112 EMERGENCY SERVICE USE BY OLDER PEOPLE

TURK GERIATRI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS, vol.11, no.1, pp.7-11, 2008 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier

Emergency room cases of mushroom poisoning

SAUDI MEDICAL JOURNAL, vol.27, no.6, pp.858-861, 2006 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Seroprevalence of Brucella in an elderly population in mid-Anatolia, Turkey

JOURNAL OF HEALTH POPULATION AND NUTRITION, vol.21, no.2, pp.158-161, 2003 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier

Articles Published in Other Journals

Cancer Map between 2010-2019 Sivas City

International Journal of Academic Medicine and Pharmacy, vol.3, no.3, pp.273-276, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Cancer Incidence Rates by Age and Gender in Sivas Province of Turkey, 2004–2014

Oman Medical Journal, vol.34, no.2, pp.126-130, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

Information, Attitudes and Behaviours about Reproductive Health of a Unıversity’s Students

International Journal of Caring Sciences, vol.3, no.10, pp.1545-1553, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

The Relation of Cyber Bullying and Cybervictimization on Loneliness Among University Students

International Journal of Current Research, vol.8, no.3, pp.27725-27730, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

A Short Review on Violence against Women and Co Occurring Mental Health Problems

Austin Journal of Public Health and Epidemiology, vol.3, no.1, pp.1028, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Relationship Between HCV RNA and Serum Alanine Aminotransferase and HCV Genotype Distribution

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, vol.6, pp.760-762, 2015 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier

Gebelikte duygulanım bozukluğu

KADIN SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ DERGİSİ, vol.2, no.1, pp.27-40, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Gebelerin stresle başa çıkma tarzlarının anksiyete ve depresyon düzeyi ile ilişkisi

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLESİ DERGİSİ, vol.36, pp.429-441, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Dikkat eksikliği hiperaktivitenin dürtüsellik ve obezite ile ilişkisi üzerine bir çalışma

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLESİ DERGİSİ, vol.33, pp.413-420, 2011 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Sağlık ocağı çalışanları açısından aile hekimliği modeli

TAF Preventive Medicine Bulletin, vol.8, no.1, pp.13-16, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Orta Anadolu bölgesi Sivas ta çocukluk çağı mantar zehirlenmeleri 79 olgunun özellikleri

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.10, no.1, pp.3-5, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Diyet ve fiziksel aktiviteye yönelik yaşam şekli değişikliklerinin adolesan obezitedeki etkileri

TÜRKİYE KLİNİKLERİ PEDİATRİ DEGİSİ, vol.17, pp.96-102, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Sivas Il Merkezinde Yaşayan Hemodiyaliz Hastalarının Depresyon Ve Anksiyete Düzeyleri

TÜRKİYE KLİNİKLERİ NEFROLOJİ DERGİSİ, vol.3, no.2, pp.56-63, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Merkezi nde Verilen Gençlik Danışma Birimi Hizmetleri

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLESİ DERGİSİ, vol.29, no.3, pp.104-108, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Gatrointestinal sistem kanamalı hastaların özellikleri endoskopi ve biyopsi sonuçlarının değerlendirilmesi

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLESİ DERGİSİ, vol.29, no.2, pp.42-46, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Ağrı Doğubayazıt da lise öğrencilerinin sigara içme alışkanlıkları ve sigaraya karşı tutumları

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLESİ DERGİSİ, vol.29, no.4, pp.149-155, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Sivas ın bir köyünde brusella seroprevalansı

Toplum Hekimliği Bülteni, vol.25, no.1, pp.19-23, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Sivas il merkezinde yaşlı nüfusta bazı kronik hastalıkların prevalansı ve risk faktörleri

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.27, no.3, pp.89-94, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

The prevalence of sleep related disorders in Sivas Turkey

TUBERKULOZ VE TORAK-TUBERCULOSIS AND THORAX, vol.53, no.1, pp.20-27, 2005 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Sivas İl Merkezinde Yaşlı Nüfusta Bazı Kronik Hastalıkların Prevalansı ve Risk Faktörleri

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLESİ DERGİSİ, vol.27, no.3, pp.89-94, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Koroner risk faktörlerinde Chlamydia Pneumoniae sıklığı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLESİ DERGİSİ, vol.26, no.1, pp.5-8, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Sivas ilinde berber ve kuaförlerde HBV HCV ve HIV seroprevalansı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLESİ DERGİSİ, vol.26, no.4, pp.153-156, 2004 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

İlköğretim okullarındaki öğretmenlerde sigara içme durumu

Turkiye Klinikleri Tip Bilimleri Dergisi, vol.24, pp.492-497, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Gebelikte Duygulanım Bozukluğu ( Bu bildiri daha sonra makale olarak yayınlanmıştır)

1. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, İzmir, Turkey, 18 - 19 December 2014

Frequancy of pregnancy induced symptoms among pregnant women and effects on activities

The 20th World Congres on Controversies in Obstetrics, Gynecology and Infertility, 12 - 14 December 2014 Sustainable Development

Frequency Of Pregnancy Induced Symptoms Among Pregnant Women And Effects On Activities

The 20th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility (COGI), 4 - 07 December 2014 Sustainable Development

Determination of Relation Between Life Qualty and Level of Mother-Infant Attachment in pregnancy and Postpartum Period

The 20th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology Infertility, Paris, France, 4 - 07 December 2014

Frequency of pregnancy induced symptoms among pregnant women and effect on activities

The 20th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology Infertility (COGI) All about Women’s Health, 4 - 07 December 2014 Sustainable Development

Frequency of Pregnancy Induced Symptoms Among Pregnant Women and Effects of Activities

The 20th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology ınfertility, Paris, France, 4 - 07 December 2014 Sustainable Development

Determination of relation between life quality and level of mother infant attachment in pregnancy and postpartum period

The 20th World Congres on Controversies in Obstetrics, Gynecology and Infertility, 4 - 07 December 2014

Üniversite Öğrencilerinde Sanal Zorbalık Ve Yalnızlık Durumunun Belirlenmesi

16. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 31 October 2013, pp.312

Huzurevinde ve Evinde Kalan Yaşlılarda Ağrı Düzeyi ve Ağrıyla Başetme Yöntemleri

15. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Bursa, Turkey, 2 - 06 October 2012

MEFV gene mutation frequency in Sivas population mutation types large families and phenotype genotype correlation X Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi

MEFV gene mutation frequency in Sivas population: mutation types, large families and phenotype-genotype correlation” X. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, Turkey, 6 - 09 September 2007

Diyet ve Fiziksel aktiviteye yönelik yaşam şekli değişikliklerinin adolesan obezitesindeki etkileri

7. Uluslararası Katılımlı Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi, Sivas, Turkey, 11 - 14 June 2003, pp.214

Beslenme ve fiziksel aktiviteye yönelik yaşam şekli değişikliklerinin adolesan obezitesindeki etkileri

IV. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 05 April 2003, pp.138

Tellaklarda hepatit B ve hepatit C seropozitifliği

VIII. Halk Sağlığı Kongresi, Turkey, 23 - 28 September 2002 Sustainable Development

Gıda maddesi satan yerlerde çalışanların sanitasyon konusundaki bilgi düzeyleri

VIII. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 23 - 28 September 2002, pp.392-396

Sağlıkta sektörler arası işbirliği

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 2. Kongresi, Turkey, 16 - 18 November 2004

Books & Book Chapters

Alkol Tüketimi ve Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar

in: Beslenme ve Diyet Bileşenleri ile Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Etkileşimine Güncel Yaklaşımlar, Koçoğlu G, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.93-96, 2019 Creative Commons License

Expert Reports