Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

  • 2009 - Devam Ediyor Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi

    Yayın Kurul Üyesi

Bilimsel Hakemlikler

  • Kasım 2019 Anayasa Yargısı Dergisi

    Diğer İndekslerce Taranan Dergi