Education Information

Education Information

 • 1997 - 2001 Doctorate

  Bursa Uludağ University, Graduate School Of Socıal Scıences, Turkey

 • 1995 - 1997 Postgraduate

  Sivas Cumhuriyet University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Turkey

 • 1990 - 1994 Undergraduate

  Ankara University, Faculty Of Polıtıcal Scıence, Department Of Polıtıcal Scıence And Publıc Admınıstratıon, Turkey

Dissertations

 • 2001 Doctorate

  Türkiye'de Bölgesel Kalkınma ve Güneydoğu Anadolu Projesi

  Uludağ Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü

 • 1997 Postgraduate

  Türkiye'de Konut Sektörü

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü