Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Bölgesel Dengesizliklerin Yarattığı Sorunlar

Bütçe Dünyası Dergisi, vol.1, no.35, pp.30-55, 2011 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Bölgesel Kalkınma Dinamikleri Bölgesel Dengesizliklerin Ortaya Çıkmasında Rol Oynayan İktisadi Etmenler

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.11, no.2, pp.91-110, 2010 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Döviz Kurlarını Açıklamaya Yönelik Yeni Yaklaşımlar

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.11, no.1, pp.157-191, 2010 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Konut Sektörünün Sorunları ve Çözüm Yolları

Bütçe Dünyası, vol.33, no.1, pp.139-154, 2010 (Other Refereed National Journals)

Klasik ve Neoklasik İktisatta Gelir Bölüşümü

Çalışma Toplum Ekonomi ve Hukuk Dergisi, vol.1, no.24, pp.59-89, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Dışsallıkların İçselleştirilmesinde Devletin Rolü

Finans Politik Ekonomik Yorumlar Dergisi, vol.47, no.542, pp.19-29, 2010 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Yeni Kalkınma Kuramları

Bütçe Dünyası Dergisi, vol.1, no.33, pp.35-55, 2010 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Konut Sektörünün Sorunları ve Çözüm Önerileri

Bütçe Dünyası Dergisi, vol.1, no.33, pp.139-154, 2010 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Yoksulluk ve Gelir Bölüşümünü Belirlemede Kullanılan Ölçütler

Bütçe Dünyası Dergisi, no.34, pp.3-25, 2010 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

Aksak Rekabetin Önlenmesinde Devletin Rolü

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, no.2, pp.74-93, 2009 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Ekonomide Devletin Değişen Rolü

Amme Idaresi Dergisi, vol.39, no.1, pp.17-38, 2006 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Ücret Kuramında Yeni Yaklaşımlar

Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.7, no.1, pp.29-49, 2005 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Neo Liberal Yaklaşımlar Çerçevesinde Devletin Ekonomide Yarattığı Sorunlar

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, vol.6, no.23, pp.205-215, 2005 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

İktisadi Kalkınmada Eğitimin Rolü

SOSYOEKONOMI, no.1, pp.27-44, 2005 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Kamu Tercihinin Oylama Yöntemiyle Tespitinde Karşılaşılan Sorunların Çözüm Yolları

ISTANBUL UNIVERSITY JOURNAL OF FACULTY OF POLITICAL SCIENCES-SIYASAL BILGILER FAKULTESI DERGISI, no.31, pp.1-21, 2004 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Anayasal İktisat Çerçevesinde Demokrasiyi Yozlaştıran İktisadi Etmenler

Amme Idaresi Dergisi, vol.37, no.3, pp.17-35, 2004 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Piyasa Başarısızlıkları

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, vol.6, no.21, pp.173-187, 2004 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Türkiye de Gerçekleştirilen Bölgesel Planlama Çalışmaları

Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.17, no.1, pp.1-20, 2003 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Dış Ticaret Kuramında Yeni Yaklaşımlar

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, vol.9, no.19, pp.109-126, 2003 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

IMF nin Değişen Rolü ve Gelişmekte Olan Ülke Ekonomilerine Etkileri

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, vol.57, no.4, pp.95-125, 2002 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Ulusal Planların Bölgeselleşmesine Yönelik Planlama Fransız Deneyimi

Amme Idaresi Dergisi, vol.35, no.3, pp.133-162, 2002 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Kamu Tercihinin Oylama Yöntemiyle Tespitinde Karşılaşılan Sorunlar

Kamu Tercihi ve Anayasal İktisat Dergisi, no.1, pp.68-85, 2001 (Other Refereed National Journals)

Anayasal İktisat Çerçevesinde Devletin Küçültülme Nedenleri

Prof. Dr. Orhan Oğuz’a Armağan Marmara Üniversitesi, no.1, pp.163-174, 1999 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bilgi Çağının Kentsel ve Bölgesel Gelişme Üzerine Etkileri

7. Uluslararasi Bilgi Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Yalova, Turkey, 30 October 2009, pp.1283-1300

Books & Book Chapters