Publications & Works

Articles Published in Other Journals

DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER VE İŞ YÜKÜ BAĞLAMINDA AVUKATLARDA TÜKENMİŞLİK SENDROMU

SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL, vol.7, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Etnik Ayrımcılık Algısı,Ayrımcılık Deneyimi ve Muhtemel Sonuçları:Bir Ön Değerleme

Prof.Dr. Mahmut Tezcan'a Armağan Kitabı, no.224, pp.286-312, 2017 (Non Peer-Reviewed Journal)

Differing Perceptions of Kurdish Ethnicity According to Their Ideologic Identities in Diyarbakır

The Journal Of Academic Social Science Studies, International Journal of Social Science, vol.6, no.7, pp.61-80, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Getto Tartışmasına Bir Metropolden Bakmak

The Journal of Academic Social Science Studies, International Journal of Social Science, vol.5, no.2, pp.55-74, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Dışlanma Ayrımcılık Mezhep ve Etniklikler Arası Eşitsizlikler

AKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, vol.13, no.1, pp.2-29, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Güven ve Sivil Bağlılık Boyutuyla Sosyal Sermaye ve Mezhep Kahramanmaraş Örneği

Electronic Journal of Social Sciences, vol.10, no.36, pp.108-131, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Etniklik ve Sosyal Kaynaşma İlişkisi Adana Örneği

C.Ü., İİBF Dergisi, vol.12, no.1, pp.223-244, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Sosyal Sermaye Güven Boyutunda Etniklik

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.10, no.1, pp.181-208, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Çocuğunu Sokakta Çalıştıran Ailelerin Sosyo Ekonomik Profili Tutum ve Beklentileri

İstanbul Üniversitesi. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisİ, vol.2, no.59, pp.133-147, 2010 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Sosyal Kaynaşma Social Cohesion

Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF Dergisi, vol.15, no.1, pp.103-128, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Aile Birliğini Oluşturan Faktörler ve İşlevleri

C.Ü. İİBF Dergisi, vol.11, no.1, pp.289-298, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Bazı Değişkenlere Göre Bir İşyerinde Ruhsal Belirti Taraması

Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, vol.1, no.1, pp.13-22, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Güvenlik ve Güvenilirlik Sarmalında Bilginin Etkinliği ve İktidar

11h INTERNATIONAL KNOWLEDGE, ECONOMY MANAGEMENT CONGRESS, Valletta, Malta, 27 - 30 November 2013, pp.751-760

Hollanda da Müslüman Karşıtlığının Kaynakları Üzerine

Kolektif Bir Korkunun Anatomisi: İslamofobi Sempozyumu, Sivas, Turkey, 1 - 03 September 2012, pp.57-72

Books & Book Chapters