Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Etnik Ayrımcılık Algısı,Ayrımcılık Deneyimi ve Muhtemel Sonuçları:Bir Ön Değerleme

Prof.Dr. Mahmut Tezcan'a Armağan Kitabı, sa.224, ss.286-312, 2017 (Hakemsiz Dergi)

Differing Perceptions of Kurdish Ethnicity According to Their Ideologic Identities in Diyarbakır

The Journal Of Academic Social Science Studies, International Journal of Social Science, cilt.6, sa.7, ss.61-80, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Getto Tartışmasına Bir Metropolden Bakmak

The Journal of Academic Social Science Studies, International Journal of Social Science, cilt.5, sa.2, ss.55-74, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dışlanma Ayrımcılık Mezhep ve Etniklikler Arası Eşitsizlikler

AKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.13, sa.1, ss.2-29, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Güven ve Sivil Bağlılık Boyutuyla Sosyal Sermaye ve Mezhep Kahramanmaraş Örneği

Electronic Journal of Social Sciences, cilt.10, sa.36, ss.108-131, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Etniklik ve Sosyal Kaynaşma İlişkisi Adana Örneği

C.Ü., İİBF Dergisi, cilt.12, sa.1, ss.223-244, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Sermaye Güven Boyutunda Etniklik

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.10, sa.1, ss.181-208, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuğunu Sokakta Çalıştıran Ailelerin Sosyo Ekonomik Profili Tutum ve Beklentileri

İstanbul Üniversitesi. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisİ, cilt.2, sa.59, ss.133-147, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Kaynaşma Social Cohesion

Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF Dergisi, cilt.15, sa.1, ss.103-128, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aile Birliğini Oluşturan Faktörler ve İşlevleri

C.Ü. İİBF Dergisi, cilt.11, sa.1, ss.289-298, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bazı Değişkenlere Göre Bir İşyerinde Ruhsal Belirti Taraması

Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.13-22, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Güvenlik ve Güvenilirlik Sarmalında Bilginin Etkinliği ve İktidar

11h INTERNATIONAL KNOWLEDGE, ECONOMY MANAGEMENT CONGRESS, Valletta, Malta, 27 - 30 Kasım 2013, ss.751-760

Hollanda da Müslüman Karşıtlığının Kaynakları Üzerine

Kolektif Bir Korkunun Anatomisi: İslamofobi Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 1 - 03 Eylül 2012, ss.57-72

Kitap & Kitap Bölümleri