Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Büyük hayvanlarda acil klinik muayene

International Animal Rescue Conference, 08 July 2017, pp.98-99

Sivas yöresindeki süt sığırlarında subklinik ketozisin prevalansının araştırılması

11. Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, Samsun, Turkey, 21 - 24 May 2015, pp.236-237

Determining of the serum procalcitonin and neopterin levels of septicemic calves

The World Congress On Controversies, Debates And Consensus In Veterinary Medicine (COVET), PRAG, Czech Republic, 22 - 25 October 2014, pp.62

Acute Levamisole Toxicity in a Horse

World Equine Veterinary Association Intermediate Equine Congress Veliefendi Hippodrome ISTANBUL, 19 - 21 September 2014

Kazeöz lenfadenitisli koyunlarda serum D vitamini düzeyleri

10.Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, Nevşehir, Turkey, 27 - 30 June 2013, pp.108

Sağlıklı sığırlarda serum neopterin IL-8 ve IFN seviyelerinin belirlenmesi

6.Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, Kars, Turkey, 25 - 27 June 2013, pp.98-99