Mesleki Deneyim

Verdiği Dersler

 • Yüksek Lisans Kur an Dili

 • Lisans Kurana Çağdaş Yaklaşımlar

 • Lisans Öğretmenlik Uygulaması

 • Doktora Kur an da Sembolik Dil

 • Lisans Günümüz Tefsir Problemleri

 • Lisans Tefsir Usulü

 • Lisans Tefsir Metinleri

 • Lisans Kuranda Ana Konular

 • Lisans Tefsir Tarihi ve Usulü

 • Lisans Tefsir - I

 • Lisans Tefsir Tarihi ve Usulü

 • Doktora Kur anı Yorumlama Teknikleri

 • Doktora Temel İslam Bilmleri Doktora Uzmanlık Dersi

 • Lisans Tefsir Usulü

 • Lisans Tefsir Metinleri - I

 • Lisans Kuran Tercümesi Yöntemleri

 • Lisans Tefsir Usulü

 • Lisans Kurana Çağdaş Yaklaşımlar

 • Lisans Tefsir Metinleri - II

 • Yüksek Lisans Kur anı Yorumlama İlkeleri

 • Lisans Tefsir

 • Yüksek Lisans Yüksek Lisans Seminer Dersi

 • Lisans Kuranda Ana Konular

 • Lisans Kurana Çağdaş Yaklaşımlar

 • Lisans Tefsir - II

 • Lisans Tefsir - II

 • Lisans Kuran Tercümesi Yöntemleri

 • Lisans Tefsir - I

 • Yüksek Lisans Kur an ı Yorumlama İlkeleri

 • Lisans Tefsir - I

 • Lisans Öğretmenlik Uygulaması

 • Yüksek Lisans Temel İslam Bilimleri Yüksek Lisans Uzmanlık Dersi

 • Lisans Kuranda Ana Konular

 • Lisans Günümüz Tefsir Problemleri

 • Lisans Tefsir Tarihi ve Metodolojisi

 • Lisans Tefsir

 • Lisans Bitirme Ödevi

 • Doktora Doktora Seminer Dersi

 • Lisans Tefsir - II

 • Lisans Tefsir - II

 • Lisans Bitirme Ödevi

 • Yüksek Lisans Kur an Metni

 • Lisans Tefsir - I

 • Lisans Güzel Kuran Okuma - III

 • Lisans Bitirme Ödevi

 • Lisans Kurana Çağdaş Yaklaşımlar

 • Yüksek Lisans Kur An İn Semantik Yapisi

 • Lisans Bitirme Ödevi

 • Lisans Tefsir - I

 • Lisans Kuran ı Kerim - III

 • Lisans Tefsir - II

 • Yüksek Lisans Kur an Metni

 • Lisans Öğretmenlik Uygulaması

 • Lisans Tefsir - II

 • Lisans Kuran da Ana Temalar

 • Lisans Kuran ı Kerim - III

 • Lisans Kuran da Ana Temalar

 • Lisans Güzel Kuran Okuma - II

 • Lisans Günümüz Kelam Problemleri

 • Lisans Tefsir Metinleri

 • Lisans Topluma Hizmet Uygulamaları

 • Lisans Tefsir - I

 • Lisans Kuran Semantiği

 • Lisans Tefsir Tarihi

 • Lisans Kuranın Ana Konuları

 • Lisans Tefsir Tarihi

 • Lisans Kuranın Ana Konuları

 • Yüksek Lisans Kur an da Analojik Dil

 • Yüksek Lisans Kur an da Sembolik Dil

 • Lisans Günümüz Tefsir Problemleri

 • Lisans Tefsir Tarihi ve Metodolojisi

 • Lisans Günümüz Tefsir Problemleri

 • Yüksek Lisans Kuran Dili

 • Yüksek Lisans Kur an Tasavvuru

 • Lisans Kurana Çağdaş Yaklaşımlar

 • Lisans Tefsir Usulü

 • Lisans Kurana Çağdaş Yaklaşımlar