Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Rivayet ve Dirayet Bağlamında Sahabe Tefsiri

Kur'an Ve Sahabe Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 22 - 23 Mayıs 2015, ss.163-170