Academic and Administrative Experience

Courses

 • Postgraduate Kur an Dili

 • Undergraduate Kurana Çağdaş Yaklaşımlar

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması

 • Doctorate Kur an da Sembolik Dil

 • Undergraduate Günümüz Tefsir Problemleri

 • Undergraduate Tefsir Usulü

 • Undergraduate Tefsir Metinleri

 • Undergraduate Kuranda Ana Konular

 • Undergraduate Tefsir Tarihi ve Usulü

 • Undergraduate Tefsir - I

 • Undergraduate Tefsir Tarihi ve Usulü

 • Doctorate Kur anı Yorumlama Teknikleri

 • Doctorate Temel İslam Bilmleri Doktora Uzmanlık Dersi

 • Undergraduate Tefsir Usulü

 • Undergraduate Tefsir Metinleri - I

 • Undergraduate Kuran Tercümesi Yöntemleri

 • Undergraduate Tefsir Usulü

 • Undergraduate Kurana Çağdaş Yaklaşımlar

 • Undergraduate Tefsir Metinleri - II

 • Postgraduate Kur anı Yorumlama İlkeleri

 • Undergraduate Tefsir

 • Postgraduate Yüksek Lisans Seminer Dersi

 • Undergraduate Kuranda Ana Konular

 • Undergraduate Kurana Çağdaş Yaklaşımlar

 • Undergraduate Tefsir - II

 • Undergraduate Tefsir - II

 • Undergraduate Kuran Tercümesi Yöntemleri

 • Undergraduate Tefsir - I

 • Postgraduate Kur an ı Yorumlama İlkeleri

 • Undergraduate Tefsir - I

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması

 • Postgraduate Temel İslam Bilimleri Yüksek Lisans Uzmanlık Dersi

 • Undergraduate Kuranda Ana Konular

 • Undergraduate Günümüz Tefsir Problemleri

 • Undergraduate Tefsir Tarihi ve Metodolojisi

 • Undergraduate Tefsir

 • Undergraduate Bitirme Ödevi

 • Doctorate Doktora Seminer Dersi

 • Undergraduate Tefsir - II

 • Undergraduate Tefsir - II

 • Undergraduate Bitirme Ödevi

 • Postgraduate Kur an Metni

 • Undergraduate Tefsir - I

 • Undergraduate Güzel Kuran Okuma - III

 • Undergraduate Bitirme Ödevi

 • Undergraduate Kurana Çağdaş Yaklaşımlar

 • Postgraduate Kur An İn Semantik Yapisi

 • Undergraduate Bitirme Ödevi

 • Undergraduate Tefsir - I

 • Undergraduate Kuran ı Kerim - III

 • Undergraduate Tefsir - II

 • Postgraduate Kur an Metni

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması

 • Undergraduate Tefsir - II

 • Undergraduate Kuran da Ana Temalar

 • Undergraduate Kuran ı Kerim - III

 • Undergraduate Kuran da Ana Temalar

 • Undergraduate Güzel Kuran Okuma - II

 • Undergraduate Günümüz Kelam Problemleri

 • Undergraduate Tefsir Metinleri

 • Undergraduate Topluma Hizmet Uygulamaları

 • Undergraduate Tefsir - I

 • Undergraduate Kuran Semantiği

 • Undergraduate Tefsir Tarihi

 • Undergraduate Kuranın Ana Konuları

 • Undergraduate Tefsir Tarihi

 • Undergraduate Kuranın Ana Konuları

 • Postgraduate Kur an da Analojik Dil

 • Postgraduate Kur an da Sembolik Dil

 • Undergraduate Günümüz Tefsir Problemleri

 • Undergraduate Tefsir Tarihi ve Metodolojisi

 • Undergraduate Günümüz Tefsir Problemleri

 • Postgraduate Kuran Dili

 • Postgraduate Kur an Tasavvuru

 • Undergraduate Kurana Çağdaş Yaklaşımlar

 • Undergraduate Tefsir Usulü

 • Undergraduate Kurana Çağdaş Yaklaşımlar