Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Dimensionality reduction for protein secondary structure and solvent accesibility prediction

JOURNAL OF BIOINFORMATICS AND COMPUTATIONAL BIOLOGY, vol.16, no.5, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier identifier

A Parasitic Layer-Based Reconfigurable Antenna Design by Multi-Objective Optimization

IEEE TRANSACTIONS ON ANTENNAS AND PROPAGATION, vol.60, no.6, pp.2690-2701, 2012 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Beam-steering antenna based on parasitic layer

ELECTRONICS LETTERS, vol.48, no.2, pp.59-60, 2012 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

FORECASTING INDUSTRIAL PRODUCTION INDEX WITH SOFT COMPUTING TECHNIQUES

ECONOMIC COMPUTATION AND ECONOMIC CYBERNETICS STUDIES AND RESEARCH, vol.46, no.3, pp.113-138, 2012 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier identifier

Multiple regression, ANN (RBF, MLP) and ANFIS models for prediction of swell potential of clayey soils

EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, vol.38, no.5, pp.5958-5966, 2011 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Forecasting of natural gas consumption with neural network and neuro fuzzy system

ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART A-ENERGY SCIENCE AND RESEARCH, vol.26, no.2, pp.221-238, 2011 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Compact and Broadband Antenna for LTE and Public Safety Applications

IEEE ANTENNAS AND WIRELESS PROPAGATION LETTERS, vol.10, pp.1224-1227, 2011 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Analysis of Hotel-Related Non-Review Customer Feedbacks

e-Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi (elektronik), vol.22, no.2, pp.50-81, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Otellere İlişkin Çevrimiçi Geribildirimlerin Makine Öğrenmesi Yöntemleriyle Duygu Analizi

İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.13, no.3, pp.2232-2241, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Ders Programı Çizelgeleme Probleminin Genetik Algoritma ileOptimizasyonu

Journal of Information Systems and Management Research, vol.1, no.1, pp.9-14, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

A NOVEL HYBRID APPROACH for SENTIMENT CLASSIFICATION of TURKISH TWEETS for GSM OPERATORS

International Journal Of Circuits, Systems And Signal Processing, vol.12, pp.637-645, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Makine Öğrenmesi ve Öznitelik Seçim Yöntemleriyle Saldırı Tespiti

Bilişim Teknolojileri Dergisi, vol.11, no.2, pp.175-185, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Anomaly Detection Using Data Mining Methods in IT Systems: A Decision Support Application

SAKARYA UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, vol.22, no.4, pp.1109-1123, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

CUSTOMER CHURN ANALYSIS VIA MACHINE LEARNING METHODS

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.18, no.1, pp.1-14, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

GENETİK ALGORİTMA İLE EĞİTİLMİŞ DESTEK VEKTÖRREGRESYON KULLANILARAK TÜRKİYE NİN ELEKTRİKTÜKETİM TAHMİNİ

T..C İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, vol.2, no.16, pp.45-60, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Wind speed forecasting using reptree and bagging methods in Kirklareli Turkey

Journal of Theoretical and Applied Information Technology, vol.56, no.1, pp.17-29, 2013 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Yapay Sinir Aglari ile Dogalgaz Tuketim Tahmini

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.25, pp.463-474, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Yapay Sinir Ağları İle Doğalgaz Tüketim Tahmini

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.25, pp.463-474, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

English Preparatory Program Information System

International Journal of Electronics, Mechanical and Mechatronics Engineering (IJEMME), vol.2, no.1, pp.105-109, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Wind Speed And Energy Potential Analyses

Istanbul Aydin Universitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.2, no.1, pp.116-136, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Zaman Serileri Tahmininde Arima Mlp Melez Modeli

Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi,, vol.23, no.3, pp.141-149, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Ham Petrol Fiyatlarının Yapay Sinir Ağları İle Tahmini

EGE ACADEMIC REVIEW, vol.10, no.2, pp.561-575, 2010 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Ham petrol fiyatlarının ANFIS ile tahmini

Anadolu Bil MYO dergisi, vol.17, pp.3-14, 2010 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Ham Petrol Fiyatlarinin Yapay Sinir Ağlari ile tahmini

EGE ACADEMIC REVIEW, vol.10, no.2, pp.559-573, 2010 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Artificial Neural Networks for Tourism Demand Forecasting"

Journal of Technical University of Gabrova, vol.39, pp.93-98, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Zaman Serisi Analizinde MLP Yapay Sinir Ağları ve ARIMA Modelinin Karşılaştırılması

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, no.33, pp.161-172, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Zaman Serisi Analizinde Mlp Yapay Sinir Agları Ve Arıma Modelinin Karsılastırılması

Erciyes Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dergisi, no.33, pp.161-172, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Zaman Serileri Tahmininde ARIMA MLP Melez Modeli

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.23, no.3, pp.141-149, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

OECD ülkelerinin telekomikasyon sektörlerinin etkinliğinin veri zarflama analizi ile ölçülmesi 2

Atatürk Universitesi İktisadi ve İdari BilimlerDergisi, vol.21, no.1, pp.361-382, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Sivas İlinde Yapay Sinir Ağları ile Hava Kalitesi Modelinin Oluşturulması Üzerine Bir Uygulama

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi., vol.8, no.1, pp.97-112, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Diş Hekimliğinde Dijital Görüntüleme Yöntemleri

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.1, pp.1-6, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Classification of Customer Demands by Using Doc2Vec Feaure Extraction Method

2019 27th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Sivas, Turkey, 24 - 26 April 2019, pp.1-4 identifier

Development a Machine Vision System For Marble Classification

2019 27th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Sivas, Turkey, 24 - 26 April 2019 identifier

Müşteri Taleplerinin Organizasyonel İş AkışlarınaUygun Sınıflandırılması ( Classification of Customer Demands by Organizational Workflows)

International Conference on Artificial Intelligenceand Data Processing (IDAP), Malatya, Turkey, 28 - 30 September 2018, pp.1-4 identifier

NSEM: Duygu Analizi için Özgün Yığınlanmış Topluluk Yöntemi(NSEM: Novel Stacked Ensemble Method for Sentiment Analysis)

IEEE 2018 International Conference on Artificial Intelligenceand Data Processing (IDAP), Malatya, Turkey, 28 - 30 September 2018, pp.1-4 identifier

Otomatik Doküman Özetleme Sistemleri için Mobil Uygulama(Mobil application for automatic document summarization systems)

IEEE Conferences 2018 26th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), İzmir, Turkey, 2 - 05 May 2018 identifier

Feature Selection for Dihedral Angle Prediction

2017 9th International Conference on Computational Intelligence and Communication Networks (CICN), 16 - 17 September 2017

Comparison of graph based document summarization method

2017 International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK), Turkey, 05 October 2017 identifier

Ideal Steganographic Scenario: Calculation of Capacitiesof Carrier Photos and Using Opa Method of FrequencyBasedSteganography

4th International Management Information Systems Conference “Industry 4.0”, İstanbul, Turkey, 17 - 20 October 2017, pp.135

Aşırı Öğrenme Makinaları ile Müşteri Ayrılma Analizi

International Conference on “Scientific Cooperation for the Future Economics and Administrative Sciences, Selanik, Greece, 6 - 08 September 2017, pp.23 Sustainable Development

RFM Tabanlı Farklı Kümeleme Yöntemleriyle Müşteri Segmentasyonu

International Conference on “Scientific Cooperation for the Future in Economics and Administrative Sciences, Selanik, Greece, 6 - 08 September 2017, pp.21

Türkiyedeki gayri menkul yatırım ortaklıklarının veri zarflama analizi ile değerlendirilmesi

17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Sivas, Turkey, 2 - 04 June 2016, pp.1065-1080

Forecasting of Turkey s Electricity Consumption with Support Vector Regression and Chaotic Particle Swarm Algorithm

2nd INTERNATIONAL ANNUAL MEETINGSosyoekonomi Society, Amsterdam, Netherlands, 28 - 29 October 2016, pp.158-162 Sustainable Development

Makine Öğrenmesi Yöntemleri ile Duygu Analizi

International Artificial Intelligence and Data Processing Symposium (IDAP’xx16), Malatya, Turkey, 17 - 18 September 2016, pp.234-241

OTO KODLAYICI TABANLI DERİN ÖĞRENME MAKİNALARI İLE SPAM TESPİTİ

3. rd International Management Information System Conferance, İzmir, Turkey, 6 - 08 October 2016, pp.44-54

Bulanık Zaman serileri ve gecikme seçimi için Aralıkların Belirlenmesinde Yeni Bir Hibrit Yöntem

2.Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi, Erzurum, Turkey, 8 - 10 October 2015, vol.1, pp.471-481

Som Based Clustering to determine to length of intervals for fuzzy time series

International work -conferance on time series, Granada, Nicaragua, 1 - 03 July 2015, pp.543-563

DOĞRUSAL VE DOĞRUSAL OLMAYAN MODELLERLE DIŞTİCARETİN BELİRLENMESİ TÜRKİYE DIŞ TİCARETİ İÇİN ÖRNEK BİR ÇALIŞMA

XIVth INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMETRICS, OPERATIONS RESEARCH AND STATISTICS, Sarejova, Bosnia And Herzegovina, 24 - 28 May 2013, pp.70

DÖVİZ KURU TAHMİNİNDE YAPAY SİNİR AĞLARI ANFIS VE REGRESYON UYGULAMALARI TÜRKİYE ÖRNEĞİ

XIVth INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMETRICS, OPERATIONS RESEARCH AND STATISTICS, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 24 - 28 May 2013, pp.73

Yapay Sinir Ağları İle Doğalgaz Tüketim Tahmini

10. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Turkey, 27 - 29 May 2009

Wind Speed And Energy Potential Analyses

IWW2010,The Fifth International Symposiumon Wavelets Applications to World Problems, İstanbul, Turkey, 7 - 08 June 2010

Forecasting Inflation Rate With Different Neural Network Models And Wavelet Transform

IWW2010,The Fifth International Symposiumon Wavelets Applications to World Problems, İstanbul, Turkey, 7 - 08 June 2010

Forecasting Turkey Foreign Trade With Wavelet Neural Network Model

IWW2010,TheFifth International Symposiumon Wavelets Applications to World Problems, İstanbul, Turkey, 7 - 08 June 2010

Forecasting Industrial Production Index with Soft Computing Techniques

IWW2010,The Fifth International Symposiumon Wavelets Applications to World Problems, İstanbul, Turkey, 7 - 08 June 2010

Döviz Kuru Tahmininde Yapay Sinir Ağları Anfis ve Regresyon Uygulamaları Türkiye Örneği

XIVth INTERNATIONAL SYMPOSIUM on ECONOMETRICS, OPERATIONS RESEARCH and STATISTICS, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 24 - 28 May 2013, pp.73

Veri Zarflama Analizi ve Sigortacılık Üzerine Bir Uygulama

15th INTERNATIONAL SYMPOSIUM on ECONOMETRICS, OPERATIONS RESEARCH and STATISTICS, Isparta, Turkey, 22 - 25 May 2014, pp.275

Intelligent Personnel Attendance Followup System Istanbul Aydin University Case Study

6th International Conference on Business, Economics and Management, Yasar University, İzmir, Turkey, 7 - 09 January 2010

Books & Book Chapters

Özel Yetenek Sınav Kontrol Otomasyon Sisteminin tek Kartlı Bilgisayar (Single Board Computer-SBC) Sistemleri Üzerinde Çevik Yazılım Geliştirme Yöntemi Kullanılarak Geliştirilmesi

in: SMART TECHNOLOGY SMART MANAGEMENT, Prof.Dr. Vahap TECİM, Yrd.Doç.Dr. Çiğdem TARHAN, Yrd.Doç.Dr. Can AYDIN, Editor, Gülermat Matbaacılık, İzmir, pp.71-80, 2016

Özel Yetenek Sınav Kontrol Otomasyon Sisteminin tek Kartlı Bilgisayar(Single Board Computer -Sbc) Sistemleri Üzerinde Çevik Yazılım GeliştirmeYöntemi Kullanılarak Geliştirilmesi

in: SMART TECHNOLOGY SMART MANAGEMENTAKILLI TEKNOLOJİ AKILLI YÖNETİM, Prof.Dr. Vahap TECİM Yrd.Doç.Dr. Çiğdem TARHAN Yrd.Doç.Dr. Can AYDIN, Editor, Gülermat Matbaacılık, İzmir, pp.71-80, 2016

ÖZEL YETENEK SINAV KONTROL OTOMASYON SİSTEMİNİN TEK KARTLIBİLGİSAYAR (SİNGLE BOARD COMPUTER -SBC) SİSTEMLERİ ÜZERİNDE ÇEVİKYAZILIM GELİŞTİRME YÖNTEMİ KULLANILARAK GELİŞTİRİLMESİ

in: SMART TECHNOLOGY SMART MANAGEMENT, Prof.Dr. Vahap TECİM, Yrd.Doç.Dr. Çiğdem TARHAN, Yrd.Doç.Dr. Can AYDIN, Editor, Gülermat Matbaacılık, İzmir, pp.71-80, 2016

Soft Computing Approach in Modeling Energy Consumption

in: Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 8584), Beniamino Murgante, Sanjay Misra, Ana Maria A. C. Rocha, Editor, Springer International Publishing, pp.770-782, 2014