Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İşletmelerin Rekabet Üstünlüğü Sağlamasında Stratejik Maliyet Yöntemleri ve Hedef Maliyetleme Yaklaşımı

AL FARABİ 6TH İNTERNATİONAL CONFERENCE ON SOCİAL SCİENCE, Adana, Turkey, 15 - 17 November 2019, pp.229-241