Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ADLİ MUHASEBE: UYGULAMA ALANLARI VE KAPSAMINA GİREN SUÇLAR

9. ULUSLARARASI MUHASEBE VE FİNANS ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Tokat, Turkey, 29 September 2022, pp.58-59 Sustainable Development

BİST'te İşlem Gören Sigorta Şirketlerinin Sürdürülebilirlik Raporlarının İçerik Analizi İle Değerlendirilmesi

9. ULUSLARARASI MUHASEBE VE FİNANS ARAŞTIRMALARI KONGRESİ / 9th INTERNATIONAL CONGRESS ON ACCOUNTING AND FINANCE RESEARCH, Tokat, Turkey, 29 September 2022 Sustainable Development

NİTELİKLİ FİKRİ TAPU (NFT): MAHİYETİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENCES-VI, Van, Turkey, 27 May 2022, pp.12-13

STOCK MARKET, BITCOIN AND GOLD RETURNS: VAR ANALYSIS IN THE COVID-19 PERIOD

First International Artuklu Congress on Economic, Administrative and Political Sciences, Mardin, Turkey, 20 - 21 November 2021, pp.257 Sustainable Development

İşletmelerin Rekabet Üstünlüğü Sağlamasında Stratejik Maliyet Yöntemleri ve Hedef Maliyetleme Yaklaşımı

AL FARABİ 6TH İNTERNATİONAL CONFERENCE ON SOCİAL SCİENCE, Adana, Turkey, 15 - 17 November 2019, pp.229-241

Books & Book Chapters

SERBEST BÖLGELER VE SERBEST BÖLGE FAALİYETLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

in: Güncel Gelişmeler Işığında Dış Ticarete Yönelik Seçilmiş Muhasebe ve Finans Konuları, DEMİR MEHMET, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.253-269, 2022

Metrics

Publication

12
UN Sustainable Development Goals