Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

  • 1988 - 1990 Doktora

    Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

  • 1975 - 1980 Yüksek Lisans

    Ankara Üniversitesi, Ankara Veteriner Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

  • 1990 Doktora

    Bruselloz, listeriyoz ve toksoplazmoz enfeksiyonlarının düşük, ölü doğum ve erken doğum olgularındaki etkilerinin serolojik yöntemlerle araştırılması

Yabancı Diller

  • C1 İleri İngilizce