Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hayvancılıkla Uğraşanlarda ve Sığırlarda Cryptosporidium spp. Yaygınlığının ELISA ile Araştırılması

Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, cilt.18, sa.0, ss.61-64, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Kist Hidatik: Bir Toplum Bilgilendirme Ve Farkındalık Yaratma Çalışması

Türkiye Parazitoloji Dergisi, cilt.31, sa.4, ss.313-317, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of toxsoplasma gondii antibodies in women who keep pey sor eat raw meat

Türkiye Parazitoloji Dergisi, cilt.20, sa.2, ss.155-158, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of toxoplasma gondii antibodies in women of Sivas region by indirect hemagglutination method

Türkiye Parazitoloji Dergisi, cilt.19, sa.2, ss.195-199, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar