Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ALMANCA, TÜRKÇE VE İNGİLİZCEDE TÜMEL VEYA TİKEL NİCELEYİCİ BARINDIRAN TÜMCE YAPILARININ VICTOR YNGVE’NİN DERİNLİK HİPOTEZİ BAĞLAMINDA ANALİZİ

Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.41, ss.177-188, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kongre Raporu: V. Uluslararası Batı Kültürü ve EdebiyatlarıAraştırmaları Sempozyumu

DİyalogInterkulturelle ZeıtschrIft für GermanIstIk, ss.235-237, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Die Dynamisierung vom Objekt zum Abjekt: Bemerkungen zu den Erzählungen ”Warten auf die Angst” von Atay und ”Die Taube” von Süskind

VII. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2018

Ingeborg Bachman’xx ın ”Her şey” Adlı Öyküsünde Korku ve Dil Sorunu

International Journal of Languages’xx Education and Teaching, Mannheim, Almanya, 28 - 30 Mayıs 2015, ss.1245-1253

Ingeborg Bachmann’ın ”Her şey” Adlı Öyküsünde Korku ve Dil Sorunu

1. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, 28 - 30 Mayıs 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

Ein Überblick zu den Transformationen in der Generierung deutscher Satzkonstruktionen

Schriften zur Sprache und Literatur IV, , Editör, IJOPEC, London, ss.109-120, 2020

Düzenleme Dönüşüm İşleminden Kaynaklanan Makine Çevirisi Hatalarına Aritmetiksel Bir Yaklaşım

Schriften zur Sprache und Literatur III, Tahir Balcı,Ali Osman Öztürk,Ergün Serindağ, Editör, IJOPEC, London, ss.35-42, 2019