General Information

Institutional Information: Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Teknolojisi Bölümü, Farmasötik Biyoteknoloji
Research Areas: Health Sciences, Biochemistry, Pharmaceutical Biotechnology, Biotechnology, Industrial Biotechnology, Microbial Biotechnology, Molecular Biology and Genetics, Genetic Disorders, Genetic Engineering, Genomics, Moleculer Biology of Cancer, Protein Engineering, Natural Sciences

Names in Publications: Pakize Cantürk

Metrics

Publication

19

Citation (WoS)

102

H-Index (WoS)

5

Citation (Scopus)

126

H-Index (Scopus)

6

Project

10

Open Access

6
UN Sustainable Development Goals

Biography

TÜSEB-Yenilikçi İlaç Geliştirme Stratejik AR-GE Projesi

Hipertrigliseridemi Tedavisinde ApoC-III Hedefli Terapötik DNA Aptameri Geliştirilmesi (Araştırmacı – 04-2021/bugün)

 

TÜSEB-Hesaplamalı Yapısal Biyoloji Stratejik AR-GE Projesi

Biyolojik Veritabanları Kullanılarak Bakteriyel Topoizomeraz I Hedefli Terapötik DNA Aptameri Geliştirilmesi (Yürütücü – 04-2019/bugün)

 

TÜBİTAK 3001 Başlangıç AR-GE Projesi

Poli[Maleik Anhidrit-Ko-Vinil Asetat] Kopolimerinin Doksorubisin/Doksorubisin Türevi Antikanser Ilaçlarla Doğrusal Rasyonel Konjugatlarının Sentezi, Yapısal Karakterizasyonları Ve Çeşitli Kanser Hücreleri Üzerinde Sitotoksik/Antikanser Aktiviteleri (Araştırmacı 09-2018/bugün) 


TÜBİTAK BİDEB 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı

Cabozantinib Kimyasalının Topoizomeraz Aktivitesinin Araştırılması (Danışman – Tamamlandı 06-2019)

 

TÜBİTAK BİDEB 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı

Istaroxime Kimyasalının Topoizomeraz Aktivitesinin Araştırılması (Danışman – Tamamlandı 06-2019)

 

Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi

Topoizomeraz enzimlerinin yeni imidazol sübstitüye titanyum ve magnezyum ftalosyanin bileşikleri ile etkileşimleri, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi (Yürütücü – tamamlandı 04-2018)

 

Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi

Fotoduyarlaştırıcı Bileşikler ve Biyolojik Uygulamaları (Araştırmacı – tamamlandı 06-2018)


Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi

Prostat Kanseri Üzerine Yeni Geliştirilen Bazı Taksan Grubu İlaçların Apoptotik Etki Mekanizmalarına Proteomik Yaklaşım (Araştırmacı – tamamlandı 04/2016)

 

TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projesi

DNA Topoizomeraz Enzimlerini Hedefleyen Potansiyel Antikanser Yapıların Biyomoleküler Etkileşimlerinin Ayrımsal Tanımlanması (Bursiyer – Tamamlandı 11-2011)

 

ITC-International Training Course

Analysis of the phenotype of ApoB-100 Transgenic Mice

Hungarian Academy of Science, Biological Research Center, Hungary (Bursiyer – Tamamlandı 09-2009)

Contact

Email
pcanturk@cumhuriyet.edu.tr
Web Page
https://avesis.cumhuriyet.edu.tr/pcanturk
Office Phone
+90 346 219 1010 Extension: 3897
Address
pcanturk@cumhuriyet.edu.tr