Asst. Prof.RAHİM ARSLAN


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

Sayısal Yöntemler


Research Areas: Social Sciences and Humanities

Metrics

Publication

74

Citation (WoS)

1

H-Index (WoS)

1

Project

2

Open Access

5
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2014 - 2018

2014 - 2018

Doctorate

Sivas Cumhuriyet University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Turkey

2011 - 2014

2011 - 2014

Postgraduate

Sivas Cumhuriyet University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Turkey

2005 - 2009

2005 - 2009

Undergraduate

Sivas Cumhuriyet University, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Turkey

Dissertations

2018

2018

Doctorate

Çok kriterli karar verme yöntemlerinin karşılaştırılması ve bütünleştirilmesi: OECD verileri üzerine bir uygulama Creative Commons License

Sivas Cumhuriyet University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

2014

2014

Postgraduate

Ortaöğretim öğrencilerinin akıllı tahta kullanımına yönelik tutum ölçeği geliştirilmesi, güvenirlik ve geçerlik çalışması: Sivas ili uygulaması Sustainable Development

Sivas Cumhuriyet University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Academic Titles / Tasks

2014 - Continues

2014 - Continues

Research Assistant PhD

Sivas Cumhuriyet University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Matematik - II

Undergraduate

Undergraduate

İşletme Matematiği

Undergraduate

Undergraduate

Matematik - II

Undergraduate

Undergraduate

İstatistik II

Undergraduate

Undergraduate

Matematik - II

Undergraduate

Undergraduate

Matematik - II

Undergraduate

Undergraduate

İstatistik I

Undergraduate

Undergraduate

Matematik - II

Undergraduate

Undergraduate

İstatistik II

Undergraduate

Undergraduate

Matematik - II

Undergraduate

Undergraduate

Matematik - I

Undergraduate

Undergraduate

Matematik - I

Undergraduate

Undergraduate

Matematik - I

Undergraduate

Undergraduate

Matematik - I

Undergraduate

Undergraduate

Matematik - II

Undergraduate

Undergraduate

Matematik - I

Undergraduate

Undergraduate

Matematik II

Undergraduate

Undergraduate

Matematik - II

Undergraduate

Undergraduate

Matematik - I

Undergraduate

Undergraduate

Matematik - I

Undergraduate

Undergraduate

Matematik - I

Articles Published in Other Journals

2021

2021

SALGIN DÖNEMİNDE UYGULANAN UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ

ARSLAN R.

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.12, no.23, pp.369-393, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2021

2021

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ COVİD 19 SÜRECİ YÖNETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Arslan R., Sarı A.

Türk Akademik Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, vol.4, no.1, pp.14-23, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

2021

2021

DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGELERİNDEKİ HAVALİMANLARININ CIRITIC TEMELLİ WASPAS YÖNTEMİ İLE SIRALANMASI

ARSLAN R.

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol.1, no.1, pp.1-17, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

2020

2020

SAĞLIK EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN COVİD-19 SALGININA YÖNELİK ALGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Arslan R., Filiz M.

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.21, no.2, pp.1-18, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

2020

2020

Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Elde EdilenSonuçların Copeland Yöntemiyle Birleştirilmesi veKarşılaştırılması

ARSLAN R., BİRCAN H.

Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.27, no.1, pp.109-127, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

2019

2019

UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ:CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞ

ARSLAN R., BİRCAN H., ELEROĞLU H.

S.C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.20, no.2, pp.409-427, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

2018

2018

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİMDE SUNULAN DERSLERE YÖNELİK BAKIŞ AÇISI

BİRCAN H., ELEROĞLU H., ARSLAN R., ERSOY M.

Eurasian Journal of Researches in Social and Economics (EJRSE), vol.5, no.12, pp.91-100, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

2018

2018

AHP İle Ağırlıklandırılmış VIKOR Yöntemiyle Araç Seçimi Rent A CarFirması Uygulaması

ARSLAN R.

Türk Akademik Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi (TURJAS), vol.1, no.1, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

2018

2018

Cumhuriyet Üniversitesi Öğrencilerinin Uzaktan Eğitimde Sunulan Derslere Yönelik Bakış Açısı

Bircan H., Eleroğlu H., Arslan R., Ersoy M.

Eurasian Journal of Researches in Social and Economics, vol.5, no.12, pp.91-100, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

2018

2018

Alternatif Sayısının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinin Sonuçlarına Etkisi

ARSLAN R., BİRCAN H.

Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.9, no.18, pp.239-264, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

2018

2018

Yozgat İl Merkezinde Yumurta ve Tavuk eti Tüketimi Üzerine Etki Eden Faktörler

ELEROĞLU H., BİRCAN H., ARSLAN R.

Tavukçuluk Araştırma Dergisi, vol.15, no.1, pp.29-33, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

2018

2018

TR72 Bölgesinde (Kayseri, Sivas ve Yozgat) Tavukçuluk Ürünlerinin Tüketimi Üzerine Medyanın Etkisi

ELEROĞLU H., BİRCAN H., ARSLAN R.

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, vol.6, no.6, pp.756-763, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

2018

2018

OPTIMAL RANGE OF BIOGAS, VERMICOMPOST, COMPOSTFACILITIES BY MOORE AND COPRESS METHODS TO BE INSTALLEDIN SİVAS

ARSLAN R., BİRCAN H., ELEROĞLU H.

International Refereed Academic Social Sciences Journal, vol.0, no.29, pp.21-38, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

Sivas Kent Merkezinde Tavukçuluk Ürünlerinin Tüketimi ve Tüketime Etki Eden Faktörler

BİRCAN H., ELEROĞLU H., ARSLAN R.

Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, vol.5, no.12, pp.1609-1614, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2016

2016

İİBF Öğrencilerine Yönelik Matematik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi

Karagöz Y., Bardakçı S., Demir B., Arslan R., Yemez İ.

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.12, no.2, pp.39-55, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

2016

2016

İİBF Öğrencilerine Yönelik Matematik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi

Karagöz Y., Bardakçı S., Demir B., Arslan R., Yemez İ.

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.12, no.2, pp.39-55, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

2016

2016

Ortaöğretim Öğrencilerinin Akıllı Tahta Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi, Güvenirlik Ve Geçerlik Çalışması: Sivas İli Uygulaması

BİRCAN H., ARSLAN R.

bartın üniversitesi iktisadi ve idari bilimler fakültesi dergisi, vol.7, no.14, pp.73-88, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU DERS PLATFORMUNA YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

ARSLAN R., BARDAKÇI S.

ISTANBUL INTERNATIONAL MODERN SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS -II, İstanbul, Turkey, 23 December 2021, vol.1, pp.264-272

2021

2021

ÜNİVERSİTELERDE UYGULANAN ONLINE VE YÜZ YÜZE EĞİTİM SÜREÇLERİNİN BAZI KRİTERLER BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

ARSLAN R., BARDAKÇI S.

ISTANBUL INTERNATIONAL MODERN SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS -II, İstanbul, Turkey, 23 December 2021, vol.1, pp.1233-1239

2021

2021

EVALUATION OF ONLINE EDUCATION DURING THE EPIDEMIC: THE CASE OF SİVAS CUMHURİYET UNIVERSITY

ARSLAN R., DEMİR G.

3. INTERNATIONAL BAKU SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS, Baku, Azerbaijan, 15 October 2021, vol.1, pp.436-442

2021

2021

Türkiye'de Hayat Dışı Sigorta Şirketlerinin Performanslarının LBWA-PIV ÇKKV Modeliyle Analizi

DEMİR G., ARSLAN R.

3. International Baku Scientific Research Congress, Baku, Azerbaijan, 15 - 16 October 2021, vol.1, pp.419-435

2021

2021

VAKIF YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI 2021 RAPORU KRİTERLERİNE GÖRE MESLEK YÜKSEKOKULLARININ ETKİNLİK SIRALAMASI

ARSLAN R., FİLİZ M.

1. INTERNATIONAL MARMARA SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATION CONGRESS, İstanbul, Turkey, 23 - 24 August 2021, vol.1, pp.51-56

2021

2021

TÜRKİYE’DE AKILCI İLAÇ İLE İLGİLİ 2000-2020 ARASI YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İÇERİK OLARAK İNCELENMESİ

FİLİZ M., ARSLAN R.

1. INTERNATIONAL MARMARA SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATION CONGRESS, İstanbul, Turkey, 21 August 2021, vol.1, pp.43-50

2021

2021

ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN HARCAMA ANALİZİ VE İL EKONOMİSİNE KATKISI (ARTVİN İLİ ÖRNEĞİ)

FİLİZ M., ARSLAN R.

WORLD CONFERENCE ON PANDEMIC STUDIES-II, Ankara, Turkey, 10 August 2021, vol.1, pp.34-42

2021

2021

COVİD-19 SÜRECİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BESLENME ALIŞKANLIKLARINDAKİ DEĞİŞİMİN İNCELENMESİ

ARSLAN R., FİLİZ M.

WORLD CONFERENCE ON PANDEMIC STUDIES-II, Ankara, Turkey, 10 August 2021, vol.1, pp.43-53 Sustainable Development

2019

2019

MYO ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİSEL HİJYEN DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ

ARSLAN R., TÜRKMENOĞLU B.

3. ULUSLARARASI GAP MATEMATİK -MÜHENDİSLİK - FEN VE SAĞ LIKBİLİMLERİ KONGRESI, Şanlıurfa, Turkey, 29 November - 01 December 2019, pp.330-338

2019

2019

RANKING D8 COUNTRIES WITH MULTI-CRITERIA DECISIONMAKING TECHNIQUES ACCORDING TO SOME FINANCIALINDICATORS

ARSLAN R., BARDAKÇI S.

4. Uluslararasi GAP İ ş letme Bı̇ lı̇ mlerı̇ ve Ekonomı̇ Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 29 November 2019 - 01 December 2109, pp.194-202

2019

2019

HEMŞİRELERİN TEMEL İLK YARDIM BİLGİ DÜZEYLERİ: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ UYGULAMASI

ARSLAN R., TÜRKMENOĞLU B.

3. ULUSLARARASI GAP MATEMATİK -MÜHENDİSLİK - FEN VE SAĞLIKBİLİMLERİ KONGRESI, Şanlıurfa, Turkey, 29 November - 01 December 2019, pp.306-314

2019

2019

FARKLI NORMALİZASYON TEKNİKLERİNİN ÇOK KRİTERLİKARAR VERME YÖNTEMLERİNİN (GİA, VIKOR, COPRAS, ARAS)SONUÇLARINA ETKİSİ

ARSLAN R.

4. ULUSLARARASI GAP İ Ş LETME Bİ Lİ MLERİ VE EKONOMİ KONGRESİ, Şanlıurfa, Turkey, 29 November - 01 December 2019, pp.163-186

2019

2019

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN TEMEL İLK YARDIMDÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

TÜRKMENOĞLU B., ARSLAN R.

3. ULUSLARARASI GAP MATEMATİK -MÜHENDİSLİK - FEN VE SAĞLIKBİLİMLERİ KONGRESI, Şanlıurfa, Turkey, 29 November - 01 December 2019

2019

2019

MESLEK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİNİN TEMEL İLK YARDIM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

ARSLAN R., ELEROĞLU H.

3. ULUSLARARASI GAP MATEMATİK -MÜHENDİSLİK - FEN VE SAĞLIKBİLİMLERİ KONGRESI, Şanlıurfa, Turkey, 29 November - 01 December 2019, pp.315-329

2019

2019

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİYLE HİBRİT MODEL 187-193ARAÇ SIRALAMASI

ARSLAN R., BARDAKÇI S.

4. ULUSLARARASI GAP İ Ş LETME Bİ Lİ MLERİ VE EKONOMİ KONGRESİ, Şanlıurfa, Turkey, 29 November - 01 December 2019, pp.187-193

2019

2019

Nakit Akış Modelleri ve Analizi: BİST’te Faaliyette BulunanTekstil Sektöründe Bir Uygulama

KISAKÜREK M. M. , ARSLAN R., TÜFEKÇİ M.

9th SCF International Conference on “The Future of European Union and Turkey-EU Relations”, Kahramanmaraş, Turkey, 21 - 23 November 2019, pp.136-152

2018

2018

YOZGAT İLİNDE KURULABİLECEK KOMPOSTTESİSLERİNİN MOORA YÖNTEMİYLE OPTİMALLİK SIRALAMASI

BİRCAN H., ELEROĞLU H., ARSLAN R.

ASEAD IV. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, 27 - 29 October 2018, pp.85-92

2018

2018

MOORA VE COPRAS YÖNTEMLERİYLE KAYSERİ İLİNDE KURULABİLECEK BİYOGAZ TESİSLERİNİN OPTİMALLİK SIRALAMASI

ARSLAN R., ELEROĞLU H., BİRCAN H.

5th International Congress onPolitical, Economic and Social Studies, 26 - 29 October 2018

2018

2018

YOZGAT İLİNİN HAYVANSAL ATIK BIYOGAZ POTANSIYELİNİN BELİRLENMESİ

ELEROĞLU H., BİRCAN H., ARSLAN R.

5th International Congress onPolitical, Economic and Social Studies, 26 - 29 October 2018

2018

2018

KAYSERİ İLİNİN HAYVANSAL KAYNAKLI KOMPOST POTANSİYELİ VE OPTİMUMTESİS KONUMLARI

ELEROĞLU H., BİRCAN H., ARSLAN R.

1. AVRASYA ULUSLARARASI UYGULAMALIBİLİMLER KONGRESİ, 30 November - 02 December 2018, pp.33-36

2018

2018

Farklı Normalizasyon Tekniklerinin Gri İlişkisel Analiz (GİA) Yöntemi Sonuçlarına Etkisi

ARSLAN R., BİRCAN H., ELEROĞLU H.

1. AVRASYA ULUSLARARASI AVRASYA İŞLETME BİLİMLERİ ve EKONOMİ KONGRESİ, 30 October - 02 December 2018, pp.48-51

2018

2018

Determination of Animal Waste Biogas Potential and Most Suitable Facility Centers in Kayseri Province

ELEROĞLU H., BİRCAN H., ARSLAN R.

10th International Animal Science Conference, Antalya, Turkey, 25 - 27 October 2018

2018

2018

The Effect of Socio-Economic Conditions on Chicken Meat Consumption in TR72 Region’

ELEROĞLU H., BİRCAN H., ARSLAN R.

10th International Animal Science Conference, Antalya, Turkey, 25 - 27 October 2018 Sustainable Development

2018

2018

MOORA VE COPRAS YÖNTEMİYLE SİVAS İLİNDE KURULMASI PLANLANAN BİYOGAZ TESİSLERİNİN OPTİMALLİK SIRALAMASI

BİRCAN H., ELEROĞLU H., ARSLAN R.

1 S T INTERNATIONAL CONGRESS ONSTATISTICS, MATHEMATICS AND ANALYTICAL METHODS, 2 - 03 March 2018

2017

2017

BÖLGESEL FARKLILIKLAR VE AİLE GELİR DURUMUNUN YUMURTA TÜKETİM TERCİHLER İÜZERİNE ETKİSİ

ELEROĞLU H., BİRCAN H., ARSLAN R.

İç Anadolu Bölgesi Tarım ve Gıda Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Sivas, Turkey, 26 - 28 October 2017

2017

2017

BÖLGESEL FARKLILIKLAR VE AİLEGELİR DURUMUNUN TAVUK ETİ TÜKETİM TERCİHLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

ELEROĞLU H., BİRCAN H., ARSLAN R.

İç Anadolu Bölgesi Tarım ve Gıda Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 26 - 28 October 2017

2017

2017

Tüketicilerin Kayseri, Sivas ve Yozgat İllerinde Organik Tavukçuluk Ürünleri Tüketim Tercihleri Üzerine Bir Araştırma

ELEROĞLU H., BİRCAN H., ARSLAN R.

1. Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi (ICPESS 2017 BOSNA), Bosnia And Herzegovina, 19 - 22 May 2017

2017

2017

Medyadaki Olumsuz Haberlerin TR72 Bölgesinde Tavukçuluk Ürünlerinin Tüketimi Üzerine Etkisi

ELEROĞLU H., BİRCAN H., ARSLAN R.

1. Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi (ICPESS 2017 BOSNA), Bosnia And Herzegovina, 19 - 22 May 2017

2017

2017

AHS İle Ağırlıklandırılmış MOORA ve VIKOR Yöntemiyle Araç Seçimi Rent a Car Firması Uygulaması

BİRCAN H., ARSLAN R., ELEROĞLU H.

1. Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi (ICPESS 2017 BOSNA), Bosnia And Herzegovina, 19 - 22 May 2017

Books & Book Chapters

2021

2021

Hastanelerin Etkinlik ve Performansları Üzerine Bölgesel Bir Araştırma .

ARSLAN R.

in: GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMALARI, Mehmet Özmen, Harun Bal, Editor, Akademisyen Kitabevi A.Ş., Ankara, pp.39-56, 2021

2021

2021

Güneş Paneli Seçiminde Dikkate Alınan Kriterlerin Önem Düzeyleri

ARSLAN R., BARDAKÇI S.

in: SOSYAL BİLİMLERDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR 3, Prof. Dr. Bahir Selçuk, Doç. Dr. Serdar Ünal, Doç. Dr. Yener Lütfü Mert, Editor, Duvar Yayınları, İzmir, pp.69-86, 2021

2020

2020

Tüketici Davranışını Etkileyen Faktörlerin Önem Düzeyleri

ARSLAN R.

in: Güncel Pazarlama Araştırmaları, Davut KARAMAN, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.65-56, 2020

2020

2020

CRİTİC Yöntemi

ARSLAN R.

in: Çok Kriteli Karar Verme Problemlerinde Kriter Ağırlıklandırma Yöntemleri, Hüdaverdi BİRCAN, Editor, Nobel, Ankara, pp.117-134, 2020

2020

2020

ENTROPY Yöntemi

ARSLAN R.

in: Çok kriterli Karar Verme Problemlerinde Kriter Ağırlıklandırma Yöntemleri, Hüdaverdi BİRCAN, Editor, Nobel, Ankara, pp.1-17, 2020

2019

2019

ARAŞTIRMALARDA ETİK İHLALLERİ VE YAPTIRIMLARI

ARSLAN R.

in: ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ, yalçın karagöz, muammer mesci, Editor, AKADEMİSYEN KİTABEVİ, Ankara, pp.61-96, 2019

2019

2019

FARKLI NORMALİZASYON TEKNİKLERİNİNTOPSIS, MOORA ve MOORA REFERANS NOKTASONUÇLARINA ETKİSİ

ARSLAN R., BİRCAN H.

in: İşletme veYönetimAraştırmaları II, Azmi YALÇIN, Editor, Akademisyen Kitabevi A.Ş., Ankara, pp.371-392, 2019

Activities in Scientific Journals

2021 - Continues

2021 - Continues

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

First EditorCitations

Total Citations (WOS): 1

h-index (WOS): 1