Dr.Öğr.Üyesi

RAHİM ARSLAN


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

Sayısal Yöntemler

Eğitim Bilgileri

2014 - 2018

2014 - 2018

Doktora

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Türkiye

2011 - 2014

2011 - 2014

Yüksek Lisans

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Türkiye

2005 - 2009

2005 - 2009

Lisans

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2018

2018

Doktora

Çok kriterli karar verme yöntemlerinin karşılaştırılması ve bütünleştirilmesi: OECD verileri üzerine bir uygulama Creative Commons License

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

2014

2014

Yüksek Lisans

Ortaöğretim öğrencilerinin akıllı tahta kullanımına yönelik tutum ölçeği geliştirilmesi, güvenirlik ve geçerlik çalışması: Sivas ili uygulaması

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi Dr.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Matematik - II

Lisans

Lisans

İşletme Matematiği

Lisans

Lisans

Matematik - II

Lisans

Lisans

İstatistik II

Lisans

Lisans

Matematik - II

Lisans

Lisans

Matematik - II

Lisans

Lisans

İstatistik I

Lisans

Lisans

Matematik - II

Lisans

Lisans

İstatistik II

Lisans

Lisans

Matematik - II

Lisans

Lisans

Matematik - I

Lisans

Lisans

Matematik - I

Lisans

Lisans

Matematik - I

Lisans

Lisans

Matematik - I

Lisans

Lisans

Matematik - II

Lisans

Lisans

Matematik - I

Lisans

Lisans

Matematik II

Lisans

Lisans

Matematik - II

Lisans

Lisans

Matematik - I

Lisans

Lisans

Matematik - I

Lisans

Lisans

Matematik - I

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

SAĞLIK EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN COVİD-19 SALGININA YÖNELİK ALGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ARSLAN R. , FİLİZ M.

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.21, sa.2, ss.1-18, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Elde EdilenSonuçların Copeland Yöntemiyle Birleştirilmesi veKarşılaştırılması

ARSLAN R. , BİRCAN H.

Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.27, sa.1, ss.109-127, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ:CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞ

ARSLAN R. , BİRCAN H., ELEROĞLU H.

S.C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.20, sa.2, ss.409-427, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Cumhuriyet Üniversitesi Öğrencilerinin Uzaktan Eğitimde Sunulan Derslere Yönelik Bakış Açısı

Bircan H., Eleroğlu H. , Arslan R. , Ersoy M.

Eurasian Journal of Researches in Social and Economics, cilt.5, sa.12, ss.91-100, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

AHP İle Ağırlıklandırılmış VIKOR Yöntemiyle Araç Seçimi Rent A CarFirması Uygulaması

ARSLAN R.

Türk Akademik Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi (TURJAS), cilt.1, sa.1, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Optimally Rating of Biogas, Compost, Vermicompost Facilities to be Installed in Yozgat Province with ARAS and COPRAS Methods

ARSLAN R. , BİRCAN H., ELEROĞLU H.

Turkish Journal of Agriculture, cilt.6, sa.12, ss.1844-1852, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİMDE SUNULAN DERSLERE YÖNELİK BAKIŞ AÇISI

BİRCAN H., ELEROĞLU H., ARSLAN R. , ERSOY M.

Eurasian Journal of Researches in Social and Economics (EJRSE), cilt.5, sa.12, ss.91-100, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Alternatif Sayısının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinin Sonuçlarına Etkisi

ARSLAN R. , BİRCAN H.

Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.9, sa.18, ss.239-264, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Yozgat İl Merkezinde Yumurta ve Tavuk eti Tüketimi Üzerine Etki Eden Faktörler

ELEROĞLU H. , BİRCAN H., ARSLAN R.

Tavukçuluk Araştırma Dergisi, cilt.15, sa.1, ss.29-33, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

TR72 Bölgesinde (Kayseri, Sivas ve Yozgat) Tavukçuluk Ürünlerinin Tüketimi Üzerine Medyanın Etkisi

ELEROĞLU H. , BİRCAN H., ARSLAN R.

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.6, sa.6, ss.756-763, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

OPTIMAL RANGE OF BIOGAS, VERMICOMPOST, COMPOSTFACILITIES BY MOORE AND COPRESS METHODS TO BE INSTALLEDIN SİVAS

ARSLAN R. , BİRCAN H., ELEROĞLU H.

International Refereed Academic Social Sciences Journal, cilt.0, sa.29, ss.21-38, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Sivas Kent Merkezinde Tavukçuluk Ürünlerinin Tüketimi ve Tüketime Etki Eden Faktörler

BİRCAN H. , ELEROĞLU H. , ARSLAN R.

Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, cilt.5, sa.12, ss.1609-1614, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2017

2017

Tekstil Firmalarında Finansal Performansın Analitik Hiyerarşi Prosesi İle Ağırlıklandırılmış Gri İlişkisel Analiz Yöntemiyle Değerlendirilmesi

ARSLAN R. , BİRCAN H. , ARSLAN Ö.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, cilt.7, sa.2, ss.9-36, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

İİBF Öğrencilerine Yönelik Matematik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi

Karagöz Y. , Bardakçı S., Demir B., Arslan R. , Yemez İ.

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.12, sa.2, ss.39-55, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2016

2016

İİBF Öğrencilerine Yönelik Matematik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi

Karagöz Y. , Bardakçı S. , Demir B., Arslan R. , Yemez İ.

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.12, sa.2, ss.39-55, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2016

2016

Ortaöğretim Öğrencilerinin Akıllı Tahta Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi, Güvenirlik Ve Geçerlik Çalışması: Sivas İli Uygulaması

BİRCAN H. , ARSLAN R.

bartın üniversitesi iktisadi ve idari bilimler fakültesi dergisi, cilt.7, sa.14, ss.73-88, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

MYO ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİSEL HİJYEN DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ

ARSLAN R. , TÜRKMENOĞLU B.

3. ULUSLARARASI GAP MATEMATİK -MÜHENDİSLİK - FEN VE SAĞ LIKBİLİMLERİ KONGRESI, Şanlıurfa, Türkiye, 29 Kasım - 01 Aralık 2019, ss.330-338

2019

2019

MESLEK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİNİN TEMEL İLK YARDIM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

ARSLAN R. , ELEROĞLU H.

3. ULUSLARARASI GAP MATEMATİK -MÜHENDİSLİK - FEN VE SAĞLIKBİLİMLERİ KONGRESI, Şanlıurfa, Türkiye, 29 Kasım - 01 Aralık 2019, ss.315-329

2019

2019

FARKLI NORMALİZASYON TEKNİKLERİNİN ÇOK KRİTERLİKARAR VERME YÖNTEMLERİNİN (GİA, VIKOR, COPRAS, ARAS)SONUÇLARINA ETKİSİ

ARSLAN R.

4. ULUSLARARASI GAP İ Ş LETME Bİ Lİ MLERİ VE EKONOMİ KONGRESİ, Şanlıurfa, Türkiye, 29 Kasım - 01 Aralık 2019, ss.163-186

2019

2019

HEMŞİRELERİN TEMEL İLK YARDIM BİLGİ DÜZEYLERİ: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ UYGULAMASI

ARSLAN R. , TÜRKMENOĞLU B.

3. ULUSLARARASI GAP MATEMATİK -MÜHENDİSLİK - FEN VE SAĞLIKBİLİMLERİ KONGRESI, Şanlıurfa, Türkiye, 29 Kasım - 01 Aralık 2019, ss.306-314

2019

2019

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİYLE HİBRİT MODEL 187-193ARAÇ SIRALAMASI

ARSLAN R. , BARDAKÇI S.

4. ULUSLARARASI GAP İ Ş LETME Bİ Lİ MLERİ VE EKONOMİ KONGRESİ, Şanlıurfa, Türkiye, 29 Kasım - 01 Aralık 2019, ss.187-193

2019

2019

RANKING D8 COUNTRIES WITH MULTI-CRITERIA DECISIONMAKING TECHNIQUES ACCORDING TO SOME FINANCIALINDICATORS

ARSLAN R. , BARDAKÇI S.

4. Uluslararasi GAP İ ş letme Bı̇ lı̇ mlerı̇ ve Ekonomı̇ Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 29 Kasım 2019 - 01 Aralık 2109, ss.194-202

2019

2019

Nakit Akış Modelleri ve Analizi: BİST’te Faaliyette BulunanTekstil Sektöründe Bir Uygulama

KISAKÜREK M. M. , ARSLAN R. , TÜFEKÇİ M.

9th SCF International Conference on “The Future of European Union and Turkey-EU Relations”, Kahramanmaraş, Türkiye, 21 - 23 Kasım 2019, ss.136-152

2018

2018

MOORA VE COPRAS YÖNTEMLERİYLE KAYSERİ İLİNDE KURULABİLECEK BİYOGAZ TESİSLERİNİN OPTİMALLİK SIRALAMASI

ARSLAN R. , ELEROĞLU H. , BİRCAN H.

5th International Congress onPolitical, Economic and Social Studies, 26 - 29 Ekim 2018

2018

2018

YOZGAT İLİNİN HAYVANSAL ATIK BIYOGAZ POTANSIYELİNİN BELİRLENMESİ

ELEROĞLU H. , BİRCAN H., ARSLAN R.

5th International Congress onPolitical, Economic and Social Studies, 26 - 29 Ekim 2018

2018

2018

YOZGAT İLİNDE KURULABİLECEK KOMPOSTTESİSLERİNİN MOORA YÖNTEMİYLE OPTİMALLİK SIRALAMASI

BİRCAN H., ELEROĞLU H. , ARSLAN R.

ASEAD IV. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, 27 - 29 Ekim 2018, ss.85-92

2018

2018

Farklı Normalizasyon Tekniklerinin Gri İlişkisel Analiz (GİA) Yöntemi Sonuçlarına Etkisi

ARSLAN R. , BİRCAN H., ELEROĞLU H.

1. AVRASYA ULUSLARARASI AVRASYA İŞLETME BİLİMLERİ ve EKONOMİ KONGRESİ, 30 Ekim - 02 Aralık 2018, ss.48-51

2018

2018

KAYSERİ İLİNİN HAYVANSAL KAYNAKLI KOMPOST POTANSİYELİ VE OPTİMUMTESİS KONUMLARI

ELEROĞLU H. , BİRCAN H., ARSLAN R.

1. AVRASYA ULUSLARARASI UYGULAMALIBİLİMLER KONGRESİ, 30 Kasım - 02 Aralık 2018, ss.33-36

2018

2018

The Effect of Socio-Economic Conditions on Chicken Meat Consumption in TR72 Region’

ELEROĞLU H. , BİRCAN H., ARSLAN R.

10th International Animal Science Conference, Antalya, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018

2018

2018

Determination of Animal Waste Biogas Potential and Most Suitable Facility Centers in Kayseri Province

ELEROĞLU H. , BİRCAN H., ARSLAN R.

10th International Animal Science Conference, Antalya, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018

2018

2018

The Factors Affecting on Egg and Poultry Meat Consumption inYozgat Province

BİRCAN H., ELEROĞLU H. , ARSLAN R. , TÜRKOĞLU M.

I.International Agricultural Science Congress, 9 - 12 Mayıs 2018

2018

2018

MOORA VE COPRAS YÖNTEMİYLE SİVAS İLİNDE KURULMASI PLANLANAN BİYOGAZ TESİSLERİNİN OPTİMALLİK SIRALAMASI

BİRCAN H. , ELEROĞLU H. , ARSLAN R.

1 S T INTERNATIONAL CONGRESS ONSTATISTICS, MATHEMATICS AND ANALYTICAL METHODS, 2 - 03 Mart 2018

2017

2017

BÖLGESEL FARKLILIKLAR VE AİLEGELİR DURUMUNUN TAVUK ETİ TÜKETİM TERCİHLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

ELEROĞLU H. , BİRCAN H. , ARSLAN R.

İç Anadolu Bölgesi Tarım ve Gıda Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 26 - 28 Ekim 2017

2017

2017

BÖLGESEL FARKLILIKLAR VE AİLE GELİR DURUMUNUN YUMURTA TÜKETİM TERCİHLER İÜZERİNE ETKİSİ

ELEROĞLU H. , BİRCAN H. , ARSLAN R.

İç Anadolu Bölgesi Tarım ve Gıda Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Sivas, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2017

2017

2017

AHS İle Ağırlıklandırılmış MOORA ve VIKOR Yöntemiyle Araç Seçimi Rent a Car Firması Uygulaması

BİRCAN H. , ARSLAN R. , ELEROĞLU H.

1. Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi (ICPESS 2017 BOSNA), Bosna-Hersek, 19 - 22 Mayıs 2017

2017

2017

Medyadaki Olumsuz Haberlerin TR72 Bölgesinde Tavukçuluk Ürünlerinin Tüketimi Üzerine Etkisi

ELEROĞLU H. , BİRCAN H. , ARSLAN R.

1. Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi (ICPESS 2017 BOSNA), Bosna-Hersek, 19 - 22 Mayıs 2017

2017

2017

Tüketicilerin Kayseri, Sivas ve Yozgat İllerinde Organik Tavukçuluk Ürünleri Tüketim Tercihleri Üzerine Bir Araştırma

ELEROĞLU H. , BİRCAN H. , ARSLAN R.

1. Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi (ICPESS 2017 BOSNA), Bosna-Hersek, 19 - 22 Mayıs 2017

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

CRİTİC Yöntemi

ARSLAN R.

Çok Kriteli Karar Verme Problemlerinde Kriter Ağırlıklandırma Yöntemleri, Hüdaverdi BİRCAN, Editör, Nobel, Ankara, ss.117-134, 2020

2020

2020

ENTROPY Yöntemi

ARSLAN R.

Çok kriterli Karar Verme Problemlerinde Kriter Ağırlıklandırma Yöntemleri, Hüdaverdi BİRCAN, Editör, Nobel, Ankara, ss.1-17, 2020

2019

2019

ARAŞTIRMALARDA ETİK İHLALLERİ VE YAPTIRIMLARI

ARSLAN R.

ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ, yalçın karagöz, muammer mesci, Editör, AKADEMİSYEN KİTABEVİ, Ankara, ss.61-96, 2019

2019

2019

FARKLI NORMALİZASYON TEKNİKLERİNİNTOPSIS, MOORA ve MOORA REFERANS NOKTASONUÇLARINA ETKİSİ

ARSLAN R. , BİRCAN H.

İşletme veYönetimAraştırmaları II, Azmi YALÇIN, Editör, Akademisyen Kitabevi A.Ş., Ankara, ss.371-392, 2019


Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 1

h-indeksi (WOS): 1