Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

COVID-19’UN SİNDİRİM SİSTEMİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, cilt.53, ss.76-81, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The role of cell adhesion molecules in recurrent implantation failure

Istanbul Bilim University Florence Nightingale Journal of Medicine, cilt.4, ss.27-36, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier identifier

Fizyolojik ve patolojik koşullarda anjiyogenezin rolü

FNG&Bilim Tıp Transplantasyon Dergisi, cilt.2, ss.56-62, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Biyosorpsiyon, Adsorpsiyon, Fitoremediasyon Yöntemleri ve Uygulamaları

Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology, cilt.69, ss.235-253, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Epiphyseal Plate Differantiation in Synovial Type Joints of Neonatal Rats.

IV. International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS) KIEV, 02 - 06 M a y 2 0 1 8., 2 - 06 Mayıs 2018

Left inferior phrenic artery originated from the celiac trunk: a case report

XXIV International Symposium on Morphological Sciences, İstanbul, Türkiye, 2 - 06 Eylül 2015, cilt.9, no.2, ss.215

Two saphenous veins that drain femoral vein seperately: a case report

XXIV International Symposium on Morphological Sciences, İstanbul, Türkiye, 2 - 06 Eylül 2015, cilt.9, no.2, ss.215-216

Two lateral thoracic arteries originating from axillary artery

XXIV International Symposium on Morphological Sciences, İstanbul, Türkiye, 2 - 06 Eylül 2015, cilt.9, no.2, ss.219-220

Variations of right and left thyrocervical trunks branching in the same cadaver

XXIV International Symposium on Morphological Sciences, İstanbul, Türkiye, 2 - 06 Eylül 2015, cilt.9, no.2, ss.222-223

Right inferior phrenic artery originating from a superior additional right renal artery: a case report

XXIV International Symposium on Morphological Sciences, İstanbul, Türkiye, 2 - 06 Eylül 2015, cilt.9, no.2, ss.216

Kitap & Kitap Bölümleri

Alt Ekstremite

Topografik Klinik Anatomi 9 İngilizce Baskıdan Çeviri, Yıldırım, Mehmet, Editör, Palme Yayıncılık, Ankara, ss.500-526, 2015

Ek sayfa

Topografik Klinik Anatomi 9 İngilizce Baskıdan Çeviri, Yıldırım, Mehmet, Editör, Palme Yayıncılık, Ankara, ss.720-721, 2015